Dag 90 – Ofscheid van meart

Morn hew awier april, dus vandaage nemt wieleu ofscheid van meart. Het was wier neet echt waarm vandaage of kuw zengn dat het biester koold was? (in de kaarke was’t vanmoarn trouwens good dooi)
Vanaongd noa het eier-etn (un oondersten foto) nog un stukn eleupn duur de buurte en net toen de zunne ondergung dizzen foto emaakt.

Dag90a

Ei halve dop

Dag 89 – ‘n Blauwn breef

Het is de tied van joar wier um ‘n blauwn breef in te vul’n. Iedereene kik tur noar oet. Het kan nog tot 1 april (genne grap).
Wie doot het invuln op oonze eengste maneere! ‘n Breef wodt gebroekt um de boskopn op te skriewn. Miskien kriew dan wah köttinge aw de boskopn doot bie de C-doezend……

Dag89

Dag 88 – Ok eekhoorns hebt greunte neurig!

Dur zit bie oons twee of dree eekhoorntjes in de buurte. Regelmoatig komt er ene op de tuintoafel zittn, um te kiekn of ter nog iets te haaln vaalt. Zie bint ok a zo klook um un pindakeazepot (haank an un boom ) van de vogels te plundern. Dit leidt tot enige ontsteltenis bie de koolmeesjes….

Vanmoarn zat dit exemplaar op un wottel te knabbeln. Hij veund nog wah lekker!

Eekhoorn wortel

Dag 87 – Eekn die oe griept

Un foto van een paar eeknbeume, an’t begin van’n pad bie oons, ondersteboangn enumn. Ai dur lange noa kiekt zeej dur ook nog inkvisken, en andere rare wezens in (de beume oet LOTR?) , die de begerige hààne noar oe oetstrekt!

Dag87

Dag 86 – Het wil wah mear het kan neet

Dit lik wah op un klach aj bie’n dokter komt. “Dokter”, zeg ie dan. “de vrouwe en ik hebt ur oawer ehad en ik wil wah mear het kan neet”……..

Boangstoanden tekst hef doar natuurlijk niks met te maakn. In dit geval geet het oawer het koole weer en de tulpn die mear neet veerder de grond oetkomt. Zie wilt wah, mear het kan nog neet. Te koold en te dreuge. Em doar hew nog gin pilke vuur!

Dag86

Dag 85 – De plätte

De plätte, aj is wussen wat doar allemoal achter oet wörn edach , dan wuss’ie meer dan daj wolln weetn….

Mear in het Tweents gebroekt wie nog aaltied “plätte” vuur het vuurheuwd. Ik dache dat het was offeleid van “plaate”, een plat stukke materiaal met un groot plat oppervlak. Het vuurheuwd heft er dan soms ok wa iets van weg, eene groote kale vlakte (bie’n een’n mear as bie’n aandern), meer aj het noazeukt dan blik dat  in het Middelnederlands (1150-1500) un platte ok un tonsuur was, un kale kruin. Kloarbliekelijk bint plaat(e) en plätte allebeide offeleid van hetzelfde oold-Nederlandse woord.

In’t Tweents gebroek ik het woord nog wah, alhoewel völle aandern dit woord te “plat” veend en leewer “vuurheuwd” gebroekt, dat lik wat netter….
Doarumme as oetsmieter nog een oetdrukkinge: Ai der ene vuur de plätte houwt is’t  neet good. want dan sloaj um vuurn kop.

Dag85

Dag 84 – Alderbarstnd koold

Wier zo’n mooi woord: “alderbarstnd”. Ie könt het vergeliekn met “onmeunig”. Ofwel in Nederlaands “enorm” of “ontzettend”. Ik zolle neet weetn woer het woord precies vandan koomp.
“Koold” hef un  Angelsaksischen achtergroond (“kald”). Doarumme hej in het Engels “Cold” en in het Duuts “Kalt”.

Al met al, a’k noh boetn loope, dan trekt het mie het koold oawer de hoed!
Dat koj vanmiddag ok zeen bien fontein op’n Skeeld in Riessen. Het water was kets bevreurn! Gelukkig was’t mie nog neet op ‘n emmer vreurn….

Dag84

Dag 83 – Plons!

Vuur de fotoclub hew dit seizoen nog un aongnd oawer plonsfotografie op het programma stoan. Vanmiddag he’k hier wat met experimenteert. Het is allemoal vrij seempel, gewoon un groote bloomnvaaze, water  en een spaansen pepper gebroekn, en dan meer ofdrukn! KWW, ofwel kiekn wat wordt!

Dag 83

Dag 82 – Wat hankt er aan de muure?

Vandaage weinig tied ehad um un foto te maakn. Te drok met alles. Mear vanaongnd late toch noch tied evund um wat te probeern.
Dizze twee teegels hangt bie ooons an de muure.  Gen groot schilderieje of un anandere plakoate, mear gewoon twee tegelkes. Woervan akte!

Dag82b

Dag 81 – De bolle

Vandaage un dag maakt de meeste boern gebroek van de KI om de beeste drechtig te kriengn. De KI komt noh met’n auto mear vrogger (noar’n oorlog, weej nog…)  was t’ur ok un inseminator den met’n motor kwam. Den neumn ze de motorbolle!
Rechtevoort maakt sommige boern nog gebroek van un eengste bolle bie de peenkn. De bolle wordt dan bie un koppel peenkn brach die te vervolgens mag dekkn. Wat ‘n leawn ! Mie zwoager hef ok zonne bolle. Vandaage bie’t stroatn (nieuw stroatwaark um het hoes neereleg) haw het er met de keals oawer, en iedereene was het er oawer eens dat de peenknbolle un mooi leawn hef. Betje ettn, flirten met de dames (joonk spul en gen oole kneppn!), betje springn en noa gedane arbeid wier oetrussen. Totdatte noar de slager geet! Dan wordt het wat meender….En doar wawt ok met mekaar oawer eens….

20130322-222903.jpg