Dag 149 – Mei

Het is nog net mei, mear wat is mei zonder koekoek en meideurn!

Un koekoek he’k gistern en vandaag nog eheurd (bie de bekke). Wus ie dat ‘n koekoek ‘n trekvogel is en datte in april helemoal oet Oost-Afrika koomp vleeng (doezenden kilometers!) um vuur oons ziene “zangkeunsten” te vertoon’n? En datte dan ok nog in de gaauwigheid eawn wat eier leg in un aandern zien nös? Eind juli vertrekke dan wier richting Afrika. De kleine koekoekskes munt zich mear renn (en dat doot ze). Iets vuur bureau Jeugdzorg?

Un meideurn bleuit nò ok volop. Den kààn’k net iets makkelijker op’n foto zett’n dan ‘n koekoek. Steet wat makkelijker stille en beweg neet zo völle (mits het neet te hat wèèit). Un meudeurn is trouwens familie van de ròòzn. Vandoar die stekkels.

Dag148

Dag 148- HGMUO

‘t Eerste snit is ‘t ur wier of. Twee dage zunnig en dreungd weer warn genog um un alle boern dròk an’t waark te zettn. Normaal nemme ie bie mooi weer wat tied vriej um in’n tuin te zittn, wat te fietsen in de buurte of eawn op un terasje te goan zitn. Meat dat geeldt neet vuur de boern! Alarmfase 1 is annebrökn`”Het Grös Mut Ur Of” ofwel HGMUO. Alles wordt oet de kaste ehaald ofwel oet de looze erèèn um zo snel meugelijk het grös an de koele te kriengn.  En dus wordt er van ‘s moans vroo tot ‘s oangns late duurewaarkt. Met as resultaat dat de beeste van weenter un smakelijk stukn grös kriengt. En doar profiteert wie wier dan indirect van met oonzen beker melk of un smakelijke stukn vleis.

Dag147

Dag 147 – Mien’n Klein’n Ponnie

Ie hebt vast en zeker al wà eheurd van “My Little Pony”.  Un zeutsappig spölgood (in alle kleurn te koop, zolang het mear roze is) vuur kleine meaks.
Mag ik oe doarumme de Tweentse variant hiervan presenteern “Mien’n Klein’n Ponnie” ofwel BemBem. Zòò hett è (dus gen BamBam)! Het is un ponny van de buurn en onmeunig eengnwies (of doewnheurig zoas ze in Eènter zengt). Geet zien eengsten gaank en döt wat hum good lik. Vandaag leup’e dus in het pas gemeeide grös.  Lik me wà un ponnie woer vanj leart um met de “harde werkelijkheid” (eengnwieze leu en dergelijke) umme te goan. En dat köj van “My Little Pony” neet zengn Dizzen ponnie is dus zeer educatief bezig. Miskien wà de nieuwste trend op spölgoodgebied:  “Mien’n Klein’n Ponnie…” (muziek muj d’r bie deenkn).

Dag146a

Dag 145 – Strabànt oet de oongn kiekn

Met de fotoclub ‘n heeln dag noar Burgers Zoo in Arnhem èwes. Völle foto’s emaak. ‘n Aap hieronder keek heel koonsesekwèènt ees un tiedje noar leenks en dan wier un tiedje noar rechts. Doar hooj gen ruzie met te maakn! He kik nog wà strabàànt oet de oongn. Dus mog ie ooit in un onplezeerige situatie terechte komn woer enige hellige blikn könt helpn, dèènkt dan an dizzen aap en hoete oet de oongn kik (en hoete  de lippn hoold). Wie weet, helpt het.

Dag144

Dag 144 – Fluitenkruid

Het is mei, en dan stoat de baarmen wier vòl met fluitenkruid.  Ik lasse  dat disse plàànte ok “wilde scheerling” wodt eneumd in sommige deeln van Oaweriessel en bie Zuthpen.
Disse plaante is wier familie van de “gevlekte scheerling” den zeer giftig is. Socrates ( wie kènt hem neet…) is d’r duur vergiftigd toe hij  un beker met wien met gevlekten scheerling mòs leugdreenkn. Gelukkig koomp deze variatie heel weinig vuur in Nederland. En de combinatie met wien koomp helemoal neet meer vuur (geleuv ik). Mear, desnietaltemin desalniettemin(vermits, nochtans, desondanks, evenwel, etc), good oetkiekn aj un glèèsken wien drinkt in de buurte van un baarm. Doar kan zomeer un raar blaadje invaln!

Dag143

Dag 143 – Het lik wà haarfst

Vandage un heel toepasselijken foto vuur het koole weer. Ik mosse vandage noar un vergadering in Amsterdam. Het gebouw woer ik moose wèan heetn heel correct “Autumn”.  Dat was inderdoad in overeenstemminge met het koole en biestere wèèr waw vandaage haddn.

Dag142b

Mear elk nadeel hep z’n voordeel. Het wèèr kloarn wat op en dit leawert dan heel mooie blauwe wolkenlòchen op (gèn daamp umdat het zoo koold is). Dizzen foto is ènòmn tusken Baarn en Amersfoort. Ie kiekt hier op het nationaal landschap Arkeheem-Eemland. Ik hebt ooit begrepn dat dit de stèa was woej het vèèrste konn wegkiekn in Nederland (richting Flevopolder).

Dag142a

Dag 142 – Goodbye Sara

Ik weet neet of daj den film “Goodbye Lenin” ok kent. Dat was ne mooin film!
Un foto van vandage dut mie hier an denkn. Sara moss wörn offevoerd (noa un paar drukke dage achter het loket) en lig in auto in’n coma…Mear ik dèènke dat ze hier neet mear van wakker wördt (in tegenstellinge tot un film). Ofwel Goodbye Sara!

Dag141

Dag141b

Dag 141 – De leste kaartn bint trechte

Vandaage bezig èwes met de leste kaartn te maakn vuur de Kerkplein-maarkt van tookn wekke zoaterdag (1 juni) in Eènter.  Ik mosse nog twee felicitatiekaartjes maakn vuur’n pasgeboorn. Met wat oale kleerks (söks en un mutske) van Joris èn Photoshop is’t elukt. Hieronder zeej  de beginfoto en het oeteindelijke kaartje.

IMG_8429

Geboorte-4

Dag 140 – Meuh….

Un peenke met heurn, dat zeej neet zo vaake mèar. Dus vandoar dat den vuur het noageslacht is vereeuwigd op de geveulige plaate.

Dag140