Dag 210 – Het ooge en ne haan

The London Eye is het grötste reuzenrad van de wereld. Ok commercieel is het un groot succes, want zie maakt un weens van dartig miljoen poond per joar! Kaartjes bint dan ok knap dùùr emaakt in de loop van de joarn. Zie begönn in 2000 met zeung en half poond vuurn kaartje, mear zie hebt ze nò omhooge brach noar zeungteen poond! Zo kõj dus ok geeld verdeenn.

image

image

Dizzen lessen foto is un foto van het allerleste kunstwerk van Londen, “Hahn/Cock” eneumd. Dit steet pas seens 4 dage op un pilaar bie Trafalgar Square. Lik wå apat, zonnen haan bie alle klassieke stanbeelden zoas leeuwen, pèère en Nelson himself. Straks op un aandern pilaar miskien “Vaarkn/Pig” in un mooi roze oetvoering made by Henk vende Riet?

image

image

Dag 209 – Oold en nieuw

Un bezeuk an de city van Londen leawert mooie vuurbeeln van oold en nieuw op.
Alleerst het õldste gebouw van Londen, de Tower.

image

image

Doarnoa het hoogste en één van de nieuwste gebouwn, de Shard.

image

As leste de brugge, den alles met mekaar verbeend, de Tower Bridge.

image

Dag 208 – Het heuwd

Vandage in Londen, of better èzeg in Croydon, un boetnwieke van Londen, annekõmn. Noa het inchecken in het hotel he’w subiet de busse, trein en metro ènõmn noar het centrum van Londen um doar het British Museum te bezeukn. Ie munt toch wat do op oenn vri-jn zoaterdagmiddag en umdat het museum geheel gratis is, kò’w disse kààns, as zeunige Nederlàànders neet loatn lingn. Kloarbliekelijk wadn dur meer leu op dit idee èkömn want hetwas t’r heel dròk. Wie hebt met name de ofdeling met oole Griekse kùùnsobjecten ofwel beelden bezoch. Hier steet het museum ok um bekèènd, dus mòch ie nog un beeldje vuurn tuin neurig hemn, dan weet ik wà un adresje vuur oe!

Het centrale thema van de foto’s is het heuwd.

Un eersen foto toont un beeldengroep zoonder heuwd. Lik wà heel apart.
image

Un tween foto is het heuwd van Alexander de Grote, un grötsen Griek den d’r hef bestoan
image

Un volgenden foto toont un pèèreheuwd. Dit beeld van un peerd stõn bie het mausoleum van Halicarnassus, één van de zeung wereldwonderen oet de ooldheid
image

Foto numero veere geet oawer een vrouwe den ongetwiefeld las krig van un zeer heuwd. Dat kriej ok wà ai het dak van un tempel op oe heuwd munt dreangn.
image

Van het beeld op un lessen foto rake ie zelf oe heuwd kwiet. Dit beeld van Aphrodite was heel mooi wieregeewn.
image

Dag 207 – A cup of tea en aandere typische Engelse dinge

Engelsen mangt gearne un köpke thèè dreenkn. Wie dreenkt gearne un köpke koffie, mear um de Engelsen neet al te verdreetig te maakn, he’w vandage ok un köpke thèè drunkn op de Engelse maneere. Un cream tea, ofwel thèè  met scones, clotted cream en jam. Het smaakn erg lekker mear het vulln nog völle meer…

image

Mear allereers he’w vanmorn un bezeuk èbrach an un Engelsen landschapstuin, òk àh iets typisch Engels. De Stowe Gardens bint het vuurbeeld èwes vuur alle ààndere landschapsparken in Engelse stijl. Dus völle grösveeldn, groote beume, glooiende hellingen, waterpartiein en Griekse en Romeinse teampels. En wat ok neet ontbrak was natuurlijk het gemilimeterde gazon vuur Stowe house dat volgens mie elken dag wordt èmèèid. Het krig gewoon gen kààns um te greuin.

image

image

image

Dag 205 – Wèan of neet wèan, das de vroage

Nou, wie wànn dur! In Stratford upon Avon, de geboorte- en staarfplaatse van un grötsten Engelsen skriewer, William Shakespeare. Dit is de dròks bezochtste plaatse, noa Londen. Doar leupn dan òk heel völle boetnlàànders roond, woeronder wieleu. Ie haalt ze dur zo oet. Hamlet zag het eawn met al die dròkte neet mear zitn. Hee har het heuwd er neet mear helemoal bie…

image

Un oondersen foto gef redelijk nauwkeurig wier hoe Shakespeare dur oet hef  èzeen. Dit beeld vuur zien graf wörn emaakt vlak noadat èwas störven. Ziene vrouwe hef dit beeld nog èzeen.

image

In het park wörn de èènn en zwaann èvoord met stuks stoete. Dat leawert un mooi plaatje òp van boangn.

image

Dag 206 – Oole steene en oole auto’s

Engelsen hoold van oole dinge. Doarumme steet dit heele làànd nog vol met oole gebouwn. Un heel oold “gebouw” hew vandage èzeen in de vorm van de “Rollright Stones”. Dit bint heel oole monumentn oet de prehistorie, ofwel het neolithicum. Ie kõnt ze vergeliekn met Stonehenge, of wat dichter bie hoes, met de hunebedn in Drèènthe. Het typische van Engelàànd is dat er vandage ok vage figuurn rondleupn met un wichelroede. Zie konn de energiestraaln vernemn die de steender noar mekaar dèèdn straaln. Ik zegge dan “Beam me up Scotty, there is no intelligent life here”.

image

Wie hebt ok nog un oold Engels pleatske bezoch met echte Engelse cottages en met oole auto’s. Typisch zo’n pleatske vuur Midsomer Murders (woer de helfte van het dorp inmiddels vermoord is duur de mede dorpsbewoners).

image

Van de auto’s bint vuural de symbooln op de motorkappe en het glimmende speegel het mooist um te fotografeern.

image

image

image

Dag 204 – Het witte peerd

The White Horse ofwel Het Witte Peerd he’w vandage bezoch. Dit is een in de heuvels (bie Uffington) oetekaarfde vuurstelling van een peerd van ongeveer honderd meter groot. Dit is de ooldste krietrotsteakening van Groot-Britannië. Het kan wà dreedoezend joar oold wean en is vermoedelijk duur de Kelten èmaakt. Ik wusse neet dat ze toen à pèère hadn in Engelaand. Mear het blik dat toe à pèère heilige deers warn in Engelaand. En dat mòssen ze dus vastelengn in de heuvels. Den tic (dat un peerd heilig is) hebt ze dèènk mettenõmn noar de huidige tied, ai kiekt hoe panisch ze reageern op het pèèrevleisskandaal an het begin van dit joar. Zòlln ze India oetgekaarvde tekeningn van nè koo in de baargen hemn? Want doar is de koo een heilig deer.Ik hebt er nog nooit van eheurd!

image

Dag 203 – James Poppins strikes again

Op un heetsten dag van het joar hew Oxford bezoch. Heel völle oole gebouwn èzeen. Allemoal colleges van de universiteit dèn à in de twaalfde eeuw is esticht. Doar was vandage ofstudeern dus wie konn neet oaweral in. Bewakers heuln de wach. Un onderstoanden foto let un bewaker zeen den knap las had van de zunne. He lik wà op un kruusing tussen Mary Poppins en James Bond. Vandoar James Poppins. Straks vlögge dur nog vanduur met zienn paraplu.

image

Ok nog un heeln grootn booknweenkel “Blackwell” bezoch. Un soort Waanders (vuur de eldern onder oe) of un soort Readshop (vuur de jongern) in het groot. Meer as 20.000 beuke op vuurroad! Un waar eldorado! Meer ie weet hoe het geet, hoe grötter het anbod, hoe meuilijker de keuze. In dit geval hew dan ok niks ekoch.

image

Dag 202 – ‘t Kanaal

Un stukke leupn langs het Oxfordkanaal. Dit kanaal dateert nog oet de 19-de eeuw en is doarumme neet biezùùnder brèèd. De bootn die hier duurhen gungn en nog steeds goat, bunt doarumme ok aarg smal want àànders kunt ze neet duur de sluuze. De zompfanatici oet Èenter hoowt hier neet te komn, want un zoomp past vuur gennen meter, of nog better, vuur gennen yard hier in de sluuze. Het is ech centimeterwaark um duur nè sloes hen te manouvreern. Dat kòw vanmiddag wà zèèn!

image

image

Dag 201 – De pub

Bie oons volgende vakàànsieadres in Oxfordshire zit an de leenkerkàànte un pub en an de rechterkàànte un oold kaarkske. Wie zit dan ok in un typisch Engels pleatske ofwel village zo at ze dat hier neumt.  De pubs hebt hier aaltied van die aparte naamn die oetgebreid op un oethangbröt stoat annegeewn. Ai die vertaalt in het Nederlaands of in het Tweants liekt ze nog aparter (The Green Man wordt dan Nè Greunn Keal, The Duke Of Cumberland’s Head van hierneast wordt dan Het Heuwd Van’n Hertog Van Cumberlàànd). Doar kan café De Pijp in Èènter nog un vuurbeeld an nemn met zienen naam in neonverlichting (of àànders café De Boer in Wierdn).

image