Dag 273 – Zunnestreulkes

Op dizzen foto zeej nòh de zunnestreulkes deej vrogger (toej nog klein wann)  tèèkn met un gel potlood. Dis is dus genne Photoshop trucage.

Dag273

Dag 272 – Op noar de kasdaage

Vandage un foto den à dut dèènkn an de kommende kasdaage. De peppernötn lingt al begin september in de weenkels, dus dan köw zotoverdan òk wà met de kasdaage beginn. 
Wie hebt vandage un lessen krulsloat oet de groond èhaald. Un sloat begun à aardig te scheetn, dus het wörn zogangs tied. Dizzen sloat ha’k ok à fotografeerd op “Dag 174 – Un sloa slöt an”, mear toen wasse nog heel klein.
Un lessen krop, den straks op mien teelder lig te kruln, he’k doarumme op ‘n foto èzet. Hee döt mie dèènkn an un klein kasbeumke. Nog un paar kastomaatjes as bälkes derin hangn, en het plaatje is compleet! Eet smakelijk! (mear dat maj feitelijks neet meer zengn umdaj dur vanoet munt goan dat het ettn aaltied smakelijk is)

Dag272

Dag 271 – Nieuw soort paddesteule ontdekt

Ie least soms in de kràànte dat er hele expedities wordt oetteröst om in de binnlààndn van bievuurbeeld Nieuw-Guinea noar nieuwe soortn plààntn en deers te zeukn. As ze dan bievuurbeeld één nieuw soort libelle “De witgekuifde ongelijkgevleugelde kangaroelibbele “ veend, dan wordt dat as groot nieuws de wereld inneslingerd! Ie heurt het op het nieuws en leest het in de krààntn. Un nieuwe soort! En dat, terwiel aw dachen da’w alles à wussen en kenn! De wettnskop steet vuur niks.
Mear het kan ook àànders. Nò was ik gistern toevallig eawn in de weide achter het hoes (dat he’j soms…) en wat zag mien lodderig ooge? Nè paddestool. Neet zo mear un gewoonn paddestool mear un paddestool in de vorm van un soldoatnhelm. Kiek, da’k veun ik à appat, mear toen ik dichterbie kwamme zag ik nog iets völle apatters. Den paddestool, den at eikels op. Boangnop ‘n helm zag ik un eikel half in’n paddestool stekn, vuur de helfte à oppegetn. Kloarbliekelijk et den paddestool eikels, net zo as de zonnedauw insectn et. Dat is ech appat! Un plàànte den àndere plààntn (tenminste de vruchen) opet.  Groot nieuws!Ik heb un nieuw soort paddestool ontdekt op un expedetie in’n Waterhook!  Dit kan direct noar TV Oost en naor un Almeloosen ofwel de Tubantia. Ik goar um de “Paddestoolica Soldatica Helma Hapeikelie K” neumn.
Dus gen dure expedities mear neurig noar veere lààndn, mear gewoon un keer vaker kiekn achter’t hoes. Doar köj de raarste exemplaarn veendn (ok zoonder de buurn in oogenskouw te nemmn)!

Ps. Eawn wat informatiefs oawer de nomenclatuur van plààntn. Dat köj leazen op dizze site. En dan snap ie ok woer de leste K (van Kroaks) vandan koomp in’n naam.

Dag271

Dag 270 – Oet de oole deuze

Kiek es an, zo zag het er vrogger oet an’n Witmoesdiek. Het oole boernhoes verstopt achter’n mais en tusken tussen de groote eekn. Het lik nog wà un foto van vuur’n oorlog… 

Dag270b

Dag 269 – Un creatief gebouw

Ai het oawer un strak gebouw hebt, dan muj eens het Creative Valley gebouw (in good plat “de Creatieve Daalte”) in Utrecht bekiekn. Het hef iets weg van un Rietveld ontwaarp, mear doar is het völs te nieuw vuur. Het gebouw wörn namelijk èbouwd in 2011 terwijl Rieveld  à oet de tied kwam in 1964.
Ik was tur vandaage en wolle nog un paar mooie foto’s maakn van het gebouw, mear doar  stön helaas een bestelbuske knap verveelnd geparkeerd op het gazon.  Gelukkig besteet er nog zoiets as internet vuur de “missende” foto’s….

Dag269b

Dag269a

Dag269d

Dag269c

Dag 267 – Valappeln

In de weide stoat nog dree appelbeume, woervan ene met rooie appeln. Ik heb noaèzoch wat vuur ras dissen lessen zol könn wean,. Volgens mie bint het, behalve valappeln, sterappeln.
De kenmaarkn van un sterappel bint dat het un hoogstam boom is, he mut duudelijke lenticeln hemn (kurkporiën, de broene vleks op de schelle), de appeln valt vrog (doar lean dur inderdoad à völle in het grös) en het klokhuus is in de vorm van un steare.  Klopt dus helemoal. Het bint mooie äppelkes vuur de kasdaage.
Moch ie nog mooie appeln wiln hemn, dan weej woej ze künt haaln…

Dag267b

Dag267a

Dag 266 – De Groote 5 van’n Waterhook – De koo

Het leste deer van de Groote 5 is natuurlijk de koo. Mear um neet te vergetn dat elke koo. hoe groot dan ok,  ooit un kalf is èwes, he’k ter un foto van un klein kieske bie èdoan. Het kieske was juust vandage geboorn en lea nog heel rustig in de weide.
Zoo zeej mear dat elk groot dinge heel klein begeent! En dat kuw natuurlijk ok wier op oons zelf speegeln…

Dag266

Dag 265 – De Groote 5 van’n Waterhook – De gàànze

‘n Veern van de Groote 5 van’n Waterhook is de gàànze. Het is neet ‘n allergrötsten, mear het is wà un waaksten. De gàànzen warn in het oole Rome heilig. Zie bewaakn un teampel van Juno en kon’n met eur geroop of “gegak” verhindern dat de Galliers ‘s nachts Rome plundern. Ofwel, zoonder de gàànzen zoll Rome compleet wean verwoest en was Reggesteyn (de klasse van Joris) nò neet op waarkwekke in Rome èwes.
De gàànzen van de buurman bewaakt weliswoar un tempel neet (in plaats doarvan bewaakt ze de peskoele), mear zie bint wà slim waaks. Het kossen mie knooin um dur in de buurte te komn vuur’n foto. Gelukkig marcheern net ene gàànze van de eene kàànte noar de ààndere kàànte, zoda’k den op’n foto konne zettn.

Dag265

Dag 264 – De Groote 5 van’n Waterhook – Het schoap

Het daarde “grote” deer wat de oetgebreide en kale steppen van’n Waterhook bevolkt is het schoap. Ik murre zengn dat ze dur neet aaltied al te klook oetzeet. Miskien doarumme wat de oetdrukkinge “Wat un dom schoap”. Ech knap bint ze ok neet met die gelle bolle oongn…
Dizze schöape bleewn heel ofwachtend in riege stoan toe’k un foto maakn. Zie warn neet gespeend van enige nieuwsgierigheid. As tur een schoap begun te loopn gung de rest dur direct achteran. En dan muj ze wier heel vuurzichtig lokn umm un goein foto te maakn. Het sprekwoord “als er één schaap over de dam is, volgt de rest vanzelf” koomp mie dan wà heel bekèènd vuur.

Dag264