Dag 302 – Begraafplaatse of kaarkhof?

Aj oawer un Es fietst kom ie langs de begraafplaatse. Het is gennen kaarkhof, umdat het neet bie un kaarke lig. Ik neumn eers alle begraafplaatsen ok kaarkhof, mear de vrouwe zèa dat er un fundamenteel verschil tussen zit. Aleenig at het bie un kaarke lig, maj het un kaarkhof neumn. Aanders is het un begraafplaatse.
Oonderstoanden gef un mooi duurkiekje tussen de beume op de blauwe loch, net owawer de heagem , terwiel het kruus nog net te zeen is.

Dag302

Wat mie opvaalt is daj hier neet zo völle kaarkhoven in de buurte hebt. Wie hebt vrogger in de Betuwe woont en doar har zo’n betje elke kaarke un kaarkhof. Onderstoanden foto (oet 2005) löt oe un scheven kaarktoorn van Acquoy zeen met kaarkhof. Het lik w`un betje op un toon van Pisa. En ai good kiekt zeej ok dat un milnsen grafsteen van ene mevrouw Pisa is…(de vrouwe van’n domie)

PICT1515

Dag 301 – ‘n Storm

Het gung der vandage wier lekker vanof. Het weain dat knapn (letterlijk). Onderstoanden foto let un eekn achterin de weide zeen den der neet meer tengn kon. Hee mos buungn vuur de harde weend. Ai noar un versplinterden stam kiekt, besef ie pas wat vuurn krach de weend hef èhad. Un boom is neet oet de groond èweaid mear us gewoon duur miln èweaid.

Dag301b

Dag301a

Dag 300 – Abstract

Un abstract vuurbeeld van un foto… Onderstoanden foto heb ik un “betje” annepast met Photoshop zodat de kluurn better tot eur rechte kompt.
Het origineel is un beweungn foto van de snelweg, oet’n jaangden auto ènömn.

Dag300

Dag 299 – Neet nöln, loopn!

Vandage met èdoan an de Diepe Hel loop in Hooltn. Ie loopt dan een parcours oawer un Hoolterbaarg van 5 Engelse mijl. Dit is ongeveer 8 kilometer. Vuur de liefhebbers, die dit neet genog veendt, is ter ok nog de meuglikheid um 10 Engelse mijl te loopn.  An die leste afstaand heb ik mie mear neet annewoangd. Ik veene 8 kilometer à meer as sat.
Het was un dròkte van belang bie de start, want in totaal dèèdn der 3000 lopers an met! Ie zeet dan ok verschillende t-shirts. Vaake trekt de lopers un t-shirt an wat ze bie un veurigen loop hebt èkreengn. Zo zag ie t-shirts van de Rijsserbergloop en van de Veluweloop. Un mooisen den ik zagge har as òpdruk: “Dont cry, run!”. Aj dat vertaald in het plat kriej: ”Neet nöln, loopn! Un stukn motivatie um vuural neet op te geewn aj het meuilijk hebt.
Un foto van vandage is van mie nieuwe t-shirt van de Diepe Hel loop. Dat za’k bie un volgende loop andoon, zodaj kunt zeen da’k bie de Diepe Hel loop neet hebbe nölt mear hebbe leupn…

Dag299

Dag 297- De leste blààn

Un esdeurn achter het hoes is de measte blààn àl kwiet. Sommige beume zit nog volop in het blad mear ààndern loat bie un betje haarfstig weer àl direct alle blààn valln. Eagenllijk zolln de beume  allemoal op èènn dag alle blààn munn loatn valln, want dan waj dur in ene keer vanof. Hooj ok mear ene keer met un bladbloazer tekeer goan.  Mear jà, de natuur löt zich neet dwingn en zorgt ervuur dat elken zoaterdag eawn met un bloadbloazer munt bloazen.

Dag297

Dag297b

Dag 296 – Völle wille en goodgoan

Vandage hew met fotoclub Tiedverdiref un foto-oawnd ègeewn in  verzorgingstehoes “Het Reggedal” in Èanter. Het thema was “Foto’s oet de buurte van Èanter”. De bewoners veunn het allemoal knap interessant, alhoewel dur ene was den de hele tied vreug um foto’s van oold Èanter. Den dach dat er alleanig mear foto’s van vrogger wönn vertoond. Het meanske was ok wà un betje vergetachtig èworn in de loop van de joarn.
Mear aj foto’s van oold Èanter wilt zeen dan muj op de volgende site kiekn: Reis door Enter in oude foto’s. Ech de meuite weard!

Bie un oetgàànk van het Reggedal steet dit schoolbröt met de tekst “Volle wille en goodgoan”. Da’s inderdoad un heeln mooin wèans. “Volle wille” beteaknt “völle plezeer” . Het woord “goodgoan” is in 2005 nog bekroond as het mooist Twentse woord.  Het beteaknt: woej ok bint of goat, het geet oe good, hebt vrea met oezelf en de wereld.  Oonzen streektaalconsulent (ik konne hier gen mooi dialect woord vuur veendn)  zear indertied dat het vergeliekbaar is met het Hebreeuwse “shalom”. En doar hef het ok wà iets van weg.

Dag296

Dag 295 – Krönnenzommer

Wat was het vandage mooi weer! Un waarmsen tweeëntwintigsten oktober sinds de KNMI is begunnen de temperatuur te metn.

Zie neumt dizze periode met mooi haarfsweer ok wà un oolde wiewn zommer of un krönnenzommer. Un krönnenzommer is de tied wanneer de krönnen (kraanvogels) zich opmaakt um naar de waarme strekn te goan. En dat doot ze as het hier nog lekker waarm is. Woer un naam oolde wiewn zommer vandan koomp weer ik neet. Ik heb tenminste nog nooit un stel oolde wiewe duur de loch zeen vleengn. Mear wat nog neet is kan nog kommn…

Krönnenzommer

 

Krönnenzommer, teumt nog effen,

Oewen glaans is oons zoo leef….

‘t Leste bettien, det oons van de

Groote wèèlde oaverbleef.

Krönnenzommer, gaauw kump ‘t scheiden,

Van den riekdom en den fleur.

Noew goa-w nog zoo met geneugen

Oewe lichte daege deur.

Nog siert volop ‘t greun de beume,

Al is ‘t eerste mooi’ vergoan.

Weg en ‘t weer hef èènkelt eene

‘t Kleurenkleed pas an edoan.

Nog bleuit dahlia’s en rozen

Met nen fellen, laeten glood,

Liesterkrallen, rozenwepen

Hangst as heete dröppels blood.

Nog geet zunne oaver ‘n akker

En oons warm de rugge langs,

Löt oons achterumme zeeen en

Maakt weer wakker ‘n oald verlangs….

Krönnenzommer…. net of harfstied

Ginder oew te wenken steet….

Krönnenzommer, teumt nog effen,

Nog neet hengoan…. toe…. nog neet…

 

Johanna F. van Buren (okt ‘37)

IMG_2203

Dag 294 – De ketn van de fietse

Ai de ketn van de fietse hebt, köj net zo hard trapn aj wilt mear ie komt neet vuuroet! Dit lik wà un leawnswiesheid en ie könt er zo un preake oawer hooln. Sommige leu stapt dan of en repareert de fietse zodat ze wier vuuroet könt komn, mear aandern goat nöast de fietse zitn en wacht totdat iemand de fietse vuur eur repareert… Het hele oeterste is dat smangs de hele fietse weg wordt èsmetn en dat er un nieuwe fietse met nè goeie ketn vuur terug wordt èkoch.  Doar kàànk mie dus van alles bie vuursteln…
In mie geval was het un ech “reëel” probleem met de fietse en mos ik un nieuwe kettn koopn. Den he`k dur mear opnieuw ummeleg (zeg ie dat zoo?) Het kossen wat knooin en ik kreage un paar mooie zwarte hàànde (dat is neet discriminerend bedoeld aj dit bekiekt in het lech van de zwarte piet discussie) mear oeteindelijk goa’k wie vuuroet met de fietse!

Dag294

Dag 293 – De vaart derin!

Vandage was er een of aandern mountainbiketocht of in good Tweants un baargfietsentoch bie oons oawer de weg. Dan mangt volwassen kearls wier lekker duurn drek jaangn en lekker slipn met eure fietse zonder dat er ene iets van zeg! Vrogger as kleine jongns mochen ze dat van de moo neet want dat was slech vuur de fietse en de kleere. Mear nò groot bint köant ze de schaa volledig inhaaln. Zie hebt er eure hobby van èmaakt. Ne hobby mag wat geeld kossen en doarumme hebt ze speciale fietsen en klere anneschaft um dat gemis van vrooger te compenseern! En de vrouwn veend het wà good, want dan bint de kearls wier eawn oet hoes. Kortom het is un win-win situatie.

Zonne fietstoch gef natuurlijk mooie kaansen um snelheid duur middel van’n foto vaste te lengn.
Un boangsen foto is met un lange sloetertied emaakt en un camera is heel klein un betje met ètrökn. Het resultaat is un heeln vaangn foto. Ie könt un fietser hoaste neet  zeen.
Un oondersen foto is ok met un  lange sloetertied emaakt mear doar is un camera met ètrökn met’n fietser.  Um fietser blif schaarp en de achtergroond vervaangnt. Dat gef wà un dynamischen foto.

 Dag293b

Dag293a