Dag 334 – ‘n Hazen

Vandage leupn de jagers duur de “oetgestrekte” veeldn van’n Waterhook, op zeuk noar weeld. Doar völ vandage nog neet zo völle te scheetn umdat het grös nog redelijk kort was en ok umdat er nog beeste in de weide leupn. Mear oeteindelijk hebt ze nog twee hazen en nè kreeje èschotn. Dat zeej op de foto’s hieroonder. Het volgende sprekwoord gef zo’n betje de gedachengàànk van’n hazen wier, atte wordt oppejach: “Jagen of streupen, zèè ‘n hazen, laot ‘t wèèn wat ‘t wil, mear ‘t is um mie begunn’n”. En dat klopt helemoal!‘n Hazen was het haasje en lengn het leudje…

Dag334a

Dag334b

Dag 333 – Mais

Ylva, un hoond van de buurn, hef oondertusken un smaak van’n mais ontdekt. Dat köw bie oons duudelijk op het gazon zeen. In de schuure steet un bak (speciekuupe) met oawergebleawn maiskolven van’t maishakseln. Hier haalt Ylva zo betje één keer per dag un maiskolf oet, dette dan oetgebreid op het gazon oet mekaar haalt en opet. Het grös van het gazon (ie könt better zegn, mos) is dan ok bezeait met maiskolfressen.
De beeste goat van’n mais meer melk geawn, mear  wat Ylva nò van’n mais geet doon wèèk neet…

Dag333a

Dag 332 – Strobist fotografie

Vanoangd ha’w op de fotoclub un aongd owaer strobist fotografie, dat is fotografeern met un lössen flitser. dus gen gebroek maaknt van un vassen flitser op het fototoestel. Zo köj hele mooie foto’s maakn umdat het lech neet kets van vuurtn koomp. At het flitslech van opziet koomp kriej mear lechte en doonkere gedeeltn in’n foto wat meer deepte gef. Het was un praktijkaongd en èèn van de leden fungeren as model terwijl un flitsexpert de foto’s maakn en de oetleg gaf.

Dag332

Dag 331 – Asbest

Oonderweg op de fietse noar hoes goa’k duurn Leyerweerdsen Diek. Dat is nog un ech authentieken zààndpad, dèn gelukkig nog neet verhard is. Iets vèèrderop steed wàl un bröd dat angef dat un gedeelte van de weg met asbest is verhard, mear dat steet teagnwoordig in de gemeente Wierdn bie völle mear onverharde weangn. Ik weet nò neet of ik mie hier vuur murre bangn. Un asbest ligt er àl joarn en het bröt nog mear un paar moand. Wat is wiesheid? Voorleupig blief ik mear gewoon fietsen…


Dag331

Dag 330 – Crataegus Complex tabletn

Ik zagge dizze beazen van ‘n crataegus ofwel un meudeurn langs de kàànte van de weg greuin. Dus ik dache bie miezelf dat er vast en zeker wàl un natuurproductenfabrikàànt zol wean den dit gebrok in un product. Zie zeet er zo gezoond oet… En joazekers, bie Dr. Vogel weet ze dur wàl weg met! Zie maakt tablettn en druppels van de beazen van’n meideurn. Good vuur’t herte!

Dag330

 

Crataegus Complex tabletn hebt un gùùnstigen invlood op het herte en de bloodvaatn

De natuur leawert oons een schat an ingrediënten um de gezoondheid te ondersteun’nn. Eén van dizze  ingrediënten is de Crataegus Monogyna (meideurn). Un meideurn steet van ooldsher àl bekèènd um heuren gunstigen invlood op de duurbloeding van de hartspiere én eur vermogen het normale hartritme te oondersteun’n Doarnoast helpt de plàànte om de bloodoarn te verwiedn en de bloodvaatn elastisch te hooln. Dit bevordert neet alèènig un goeie duurbloeding van de bloodvaatn mear oondersteunt ok un gezoondn blooddruk. Dit alles bie mekaar maakt un meudeurn tot un biezoonder geheimpje oet de natuur.

                                                    Dag330b

Dag 329 – Onder architectuur gebouwd

Aj de kraante least, dan zeej vake huuze die “onder architectuur gebouwd” zind. Ik bouwe oonder miene eengste architectuur: un klein ofdak woer ik het hoolt vuurn heerd dreuge kanne bewaarn. Het plan van aanpak geet as volgt: Veer pöale de groond in greawn, een paar balkjes er oawerhen spiekern en dan de golfplaatn erop legn. A’k dit zo leaze lik het wàl Eigen Huis en Tuin! Zo makkelijk! De waarkelijkheid is natuurleijk völle àànders. Het begeent àl met het greawn. Ie könt neet zo makkelijk greawn at ur boomwortels of puun in de groond zit. Doar muj wier duur hen stekkn of hakkn met de biele. Mear geet ok wier meuilijk want hoe smaller het gat hoe lastiger te manouvreern met gereedschap. Maer oeteindelijk is het mie èlukt en stoat er de pöale rech in. Vandage mear is vèèrder knooin klussen.

Dag329

Dag 328 – Beume

Weinig inspiratie vandage um un foto te maakn, dus he’k tur de riege beume achterin de weide mear oppèzet. Aaltied mooi, zonne riege den noar achtern slingert. Het ooge volgt de liene vanzelf. Ik heb dizzen foto horizontaal èspeegelt umdat het ooge het leefste van links noar rechts kik (net zodaj least). Nò loopt de beume van links noar rechts.

Dag328

Dag 327 – Kasbeumke

Sinterkloas is nog neet vuurbie, en toch bi’k àl bezig met de kasdage. Vandage he’k boang in un baarknboom èzötn um wat mooi wit hoolt te te zaangn. Dat kààn’k dan mooi gebroekn um un kastboemke te maakn. Het was mear één’n (grootn) tak, mear ik kreage àl commentaar dat un heeln boom harre ummezaangd. Aaltied lekker, dat opbouwende commmentaar… Mear nò goa’k eers oetzeukn hoedeunig da’k hier un verantwoord kasbeumke (innovatief, duurzaam, groen, en neumnt un heeln pröttel mear op) van kanne timmern. Moch ie nog ideeën hemn, dan heur ik dat gearne!

Dag327b

Dag 326 – Geert Mak

Vanoangd bin ik noar un lezing èwes van Geert Mak. Hee hef àl verscheidene beuke èskreewn oawer de geschiedenis van Nederlàànd en Europa. Het mooiste book van um veen ik nog steeds “Hoe God Verdween Uit Jorwerd”, un verhaal oawer de oondergaank van het dorpsleawn en de opkomst van de stad gedurende de tweede helfte van de vurige eeuw. De lezing van vanoangd gung oawer ziene reis duur Amerika, in de voetspoor van’n bekeandn Amerikaansen skriewer John Steinbeck. Dus völle informatie oawer Amerika en hoe het is veràànderd in de leste vieftig joar. En natuurlijk he’k um dan ok op’n foto èzet!

Dag326

Dag 325 – Met de mode met goan

Op’t plattelàànd goat ze ok met de mode met. Soms loopt ze wat achter, bievuurbeeld met de schoenmode (“ik harre èheurd dat learzen in de mode warn dus ik heb de greune learzen van mien’n kearl mear annetrökn”), mear in sommige gevaln lòòpt ze ok vuur. In dit geval geet het um piercings vuur hoesdeers.  Ie zeet namelijk bes wàl völle leu met nè piercing loopn. En een’n hef um duur de tonge en un ààndern hef um as un soort vretje op’n neuze zitn (wa’j dur wà of wilt krabn). Aàndern hebt ze nog op geveuligere plaatsen zitn.  Doar goa’k mear neet oaver oetweidn, want dan wordt dit stukn te lange.
De nieuwe trend zeej hieroonder. Een piercing vuur het hoesdeer. De koo löp àl vuste vuuroet op dizze trend en hef nè piercing duur’n neuze. Met de twee gelle oorpiercings durbie isse helemoal bie de tied!

Dag325