31 meart – Wie wet wat dit beteaknt?

Oonderstoand bordje (brötje zol miene vrouwe zengn) kwam ik teangn bie un bedrief in Riessen. Ik zolle neet weatn wat het beteaknt! Verboden toegang vuur een gezelschap van veer leu? Un plaatse woer woj samenèdrukt in een grote pers? Un plaatse woer wo’j oppebeamd? (net zo as in Startrek?)
Wat beteaknt het?

Dag32

30 meart – Bolnpeetrs

Un pluuzigen bolnpeetr ofwel op zien Nederlàànds un lisdodde. Zie könt wàl twee meter hoge wörn en at ze neet pluuzig bint, zeej vake zonne broene sigare an’n eane.
Dizze stönn alngs de Reggesingel, an de achterkàànte van het station in Riessen.
De carnavalsvereniging in Riessen “De Bolnpeetrs” is noar dizze plàànte eneumd. Dat was in 2006 reden vuur de SGP um teangn un naam “Lisdodde” te stemmn van de rotonde “Reggesingel – Morsweg”. Ie neumt un rotonde in Riessen toch neet noar un carnavalsvereniging… Mear het is’t er neet van èkömn, de rotonde het nog steeds Lisdodde.

Dag31a

 

Dag31b

29 meart – Grondwetfestival

Vandage was ter het Grondwetfestival in’n Haag vanwege het 200-jeurig bestoan van de groondwet. Het was natuurlijk drok, drok, en nog eens drok in ‘n Haag vanwege het mooie weer. Dat ko’j wà op ‘t nieuws zeen.
Doar was un debatwedstried vuur middelbare scholiern organiseert oawer de groondwet.. Zesteen schooln oet heel Nederlàànd dean hieran met. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk kwam nog kiekn hoe ze deadn. Het debatteam van Reggesteyn oet Nijverdal dat ok met dea, hef dizze wedstried èwönn! Prachtig toch! Is al dat gedebateer in hoes ok neet vuur niks èwes…

Dag29a

Dag29c

tDag29b

28 meart – Eenzaam in de bibliotheek

De fotoclub Tiedverdrief oet Eanter exposeert (wat’n mooi woord) ofwel löt wat foto’s zeen in de bibliotheek van Riessen. Het thema van de foto’s is “Eenzaam”, en zo aj könt zeen is het dan ok neet ech drok met bezeukers.
Miskien is het better daw volgend jaor het thema “Vol” gebroekt, want dan hangt er de leu met de bene oet…

27 meart – De ofrekkening

Vanoangd was het zo wied, de presentatie van un verhaalnbundel met gloepens korte verhaaln. Dizzen bundel is het resultaat van een wedstried den was oeteskreawn duurn Kreenk van Tweantse Sproak. Ie monn un verhaal in’t Tweants van mximaal 220 weure insteurn. De veernzestig beste verhaaln bint bie mekaar èbrach in een klein beukn. Doar hebt bess völle leu mettedoan oet alle strekn van Tweante. Op de joarvergadering van’n Kreenk den bie ‘t Hoogspel in Deeldn wörn èheuln, wörn het beukn presenteerd. Sommige skriewers (ok ik Glimlach) moggen eur gloepns korte verhaal ofwel GKV vuurleazen vuur de zale vol met volk.  Op’n tween foto zeej John Eertink oet Riessen, den was zo enthousiast oawer dizze wedstried datte tegelieke zes verhaaln har innesteurd. Het kötste verhaal was van Herman Finkers in het ABN dialect. Het geet as volgt: ‘Aan mijn zwangere buurvrouw, sorry’.

Ps. Mogge ie ok gearne zo alderbastends mooi beukn willn hemn, dan muj het mie loatn weatn, umdat ze donderdagoangd allemoal oetverkoch warn. Zie könt nog noabesteld worn.

 

Dag27a

Dag27b

Dag27d

Dag27e

26 meart – Tweants ros

Bie de buurn hebt ze un vlaggenmas in’n tuin stoan met doaran un weempel van het Tweants ros. Dat zeej wàl völle vaker bie oons in de buurte, mear woer dat peerd precies vandan koomp is vuur de meeste leu onbekèènd.  Vandoar dat ik dit hebbe oppezoch.

Dit peerd op’n weempel neumt ze ok wàl het ‘t Saksenros, Saksenpeerd,  of het Witte Peerd. Het is’n heraldisch motief van meestal ‘n steigerend wit en soms zwart peerd dat veural bie de continentale Saksen mear ook bie de Angel-Saksen veur koomp.
In t wapen van Tweante,  t wapen van Nedersaksen, Westfalen en de heraldiek van völle ààndere Saksische gebieden, zölfs in’t logo van bààndefebriek Continental, is n steigerend peerd zichtbaar. t Verhaal geet dat de Saksische vorst Widukind veur zien deupn aait op n zwaart peerd zat. As belonen veur zien bekeern kreeg hee van Karel de Grote ‘n wit peerd.

D’r bun ook oale sages van ‘n wit peerd dat èzeen wurd veurdat d’r aarge dingen zoas oorlog en ààndere ellende gebeuren zòl, zo warrn d’r bie Hogevenne in Dreanthe umtrent 1940 nog vennearbeiders die ‘m ezeene hebt kort veur ‘t begin van’n oorlog. Meer ok tot in ‘t oostn vaan Nedersaksen kent ze sages zoas “Det witte Peerd bi Woosmer”, doar word ook meermoals ‘n wit peerd èzene in’t venne. Verkloaringen bint dat ‘t mit de Walkuren/Witte wieven te maakn hef as die ok readn op witte peerde. Moar ok vrogger kwam Wittekind op zien peerd laangs de dorpn om leu op te haaln um te kommen metvechten.

t Zwarte peerd is nog aait te zeen in t waapn van de regio Herford in Noordrijn Westfalen. ‘t Witte peerd is, zo as al eerder vermèld, te zeen in ‘t waapn van de deelstaatn Noordrijn Westfalen en Nedersaksen, in de regio Verden in Nedersaksen, in t wapen van t Engelse graafschop Kent en in ’t waapn en de vlagge van Tweante

‘n Aàndere theorie is dat’t Sleipnir, t peerd van Wodan is, de belangriekste god van de meeste Germaanse stammn. Van dit peerd zòl ook ‘t witte peerd van Sunterkloas ôfstammen.

Ook bin t’r op völle oale (Saksische) boerderij’n geveltekens te veenn met 2 peerdeköoppe, in Tweante meer ook tot in Mekelnborg-Vörpommern. Die peerdeköppe veen ie ok weer in ‘t dorpswaapn vaan ‘t Nedersaksische Weste, moar ook in ‘t logo van de Raiffeisen bàànkw. In sommige sages zengt de leu dat ‘t Hengis en Horsa bunt, de Saksen die Engelàànd erovert hebt. Meer ‘t kan ook ‘n mythologische oorsprong hemm’n.

Dag26

25 meart – De schöape van’n Schöppert

Dit is zo betje het ultieme vuurjoarsplaatje: Moo schoap met un paar kleine lämkes die un betje todderig oetkiekt, in un mooie greune weide. Wa’k nog misse bint de gelle pearebloomn  in’t grös.
Zo te zeen bint er ok un paar “angenömn” bie umdat ze nooit vief lämkes van eur zelf hef èkreangn. Ik kanne allenig neet zeen welke dat dat bint, umdat ze allemoal dezelfde kluur hebt.

Ps 1. Noa un paar minuutn kwam een àànder schoap eawn kieken hoe het met eure wichter gung die hier ok bie leànn en jaang het het hele spul in de bene.

Ps 2. Un titel van dizzen blog koomp duurdat ze bie un Schöppert in de weide leànn. “De schöape van’n Schöppert” allitereert nog wà lekker…

Dag25

24 meart – Het wisseln van de seizoenen

Het wisseln van de seizoenen breg ok het wisseln van de beàne met zich met. Gelukkig alleanig vuur’n auto, alhoewel ze nò ok àl met seizoensbeàne vuur fietsen begint.Dat wodt te völle, doar begint wieleu dus nog neet an.
Vandage he’k dus de weenterbeàne van’n auto verwisseld met de zommerbeàne. Het waark völ nog wa met, ik har alleanig eawn wat las met leenks en rechs (dat dut mie deankn an rielessen van vrogger, woej ok vake in’n knup kwamn met leenks en rechs). Aj vuur’n auto staot is leenks net an de ààndere kàànte dan da’j in’n auto zit. De achterbeàne he’k doarumme mear twee keer èwisseld umdat leenksachter neet owaereen kwam met leenksvuur. Mear noar de tweede keer zat’n ze helemoal good en strak vaste. Hier komt wie un zommer wà met duu!

Dag24

23 meart – De melk kokt mie oawer

Het zundaangse köpke koffie gung eawn neet zo as het mos. De melk kokn mie owaer! En nog wà letterlijk, want doar mut natuurlijk melk met fleenk wat schoem op de koffie um zonnen Latte Machiato (op zien Twents “Gevlakten Melk”) te kriengn.
Figuurlijk kokn mie de melk ok oawer, want toen dit gebuurn wörn het eawn te völle. Ik hà der wa’l eawn genog van. Fluitnd opstoan, eawn gauw un lekker köpke koffie vuur de kaarke, en dan kokt oe de melk owaer! Dan muj alles wier schoonemaakn en wier opni’js beginn… Oeteindelijk smaakn de koffie nao de tweede poging ok nog wà good.

Dag23

22 meart – Un gat in de loch

Wie zol der op oonderstoanden foto zo blie wearn èwes datte un gat in loch sprung? Miskien den kearl den 3 miljoen (belastingvri’j) oet un gokkaste haaln bie het casino in Eànske? Of was ik het, den te heurn kreeg datte ankommenden doonderdagaond un gloepens kort verhaal mag vuurleazen op un aongd georganiseerd duur Kreenk vuur de Tweantse Sproak? Zeet hieroonder de oetneudiging…

Bekeande en onbekeande Twentse schriewers least Gloepens Korte Verhalen (GKV) in Delden
Doonderdagoawend 27 meart GKV’s biej ’t Hoogspel, Bornsestroat 1 in Delden. Um 20.00 uur start Vera Wiefferink met ’t GKV-programma. Een boont schriewersgezelschap koomp vuurleazen: ervaren schriewers as Gerrit Kraa en Willem van Noesel, mer ook nieje naams as Henk van de Riet, Willemien Grobben en Henk van Sark. Ze komt oet alle heuke van Tweante. Het tweetalige GKV-book De Ofrekkening wordt presenteerd en de jury maakt een winnaar van de schriefwedstried bekeand. ’t Kleankoor oet Oatmöske zorgt vuur de muziek. Lid van ’n Kreenk? Dan ma’j der gratis in. A’j lid weelt worden ook. Aanders kost ‘t 5 euro. Zit ne komme koffie biej in. Nemt röstig al oew kunnigheaid met.
Wiej zeet oe ‘n doonderdagoawend geane kommen!
de besturen van ’n Kreenk en Twentaal