31 juli 2014 – Peare- en ponymaark

Vandage was ter in Eanter de joarlijkse peare- en ponymaark. Umdat het vandage good hete zòll wörn, bi’k ter ‘s moarns um 7 uur hennegoan. Kook nog eawn in alle röste de ponnies en peare bekiekn zoonder da’k an wörne ejag duur de keenderwaangs en buggies die later op’n morn de hele Dorpsstraote in bezit nemt. 

31 juli 2014b31 juli 2014c31 juli 2014a

29 juli 2014 – Nederbiet

Miskien ken ie het liedje wà van Doe Maar: “Nederwiet”. Seends vandage he’w dat mear ummedeupt noar “Nederbiet”. Het kleenkt ongeveer hetzelfde mear in plaats van de blaadjes ett wie de knoln op. En van de zaadjes kriej gennen zeern kop… 
Wie bint vandage drok èwes met het inmaakn van de ròò bèètn oet’n hof. De dikste exemplaarn he’w èrooid, èkokt en innevreurn zoda’w van weenter  könt geneetn van un lekker meulke roo bèètn. Home grown food zo as ze dat in Engelàànd zengt.

29 juli 2014a

28 juli 2014 – Biester wear

Het trök ter vanoangnd eawn lilluk oawerhen. Wat’n reangn! Ech biester wear! Gelukkig daw met dit wear in hoes zit en neet op de camping. Ik weet nog da’k met de eerste keer kampeern in Frankriek zo völle reangn kreage dat de haringn van de teante duur het water en de haddde weend oet de groond vleangn. Het zinnetje “Avez vous un marteau pour les piquettes de ma tente” ofwel “he’j un hamer vuur de haringn van miene teante” wa’k an de campingbaas vreuge, steet nog steeds in mien geheugen èbràànd.

28 juli 2014

27 juli 2014 – Super courgettes

Volgens mie hebt de courgettes in de twee wekke da’w op vakàànsie warn, wat extra greuihormoonn èkreang.
Op’n earsen foto zeej un courgette van vuur de vakàànsie en un courgette van noa de vakàànsie. Den van vuur de vakàànsie was toe à te groot um der an te loatn zittn. Den van noar de vakàànsie was dus vuur de vakàànie nog kleaner dan den van vuur de vakàànsie want àànders ha’k em wà èplukt (snap ie het nog?).
Un sloat hew nò zòn betje op, dus de kommende wekke wordt het courgettes, wat het etnn betref, net zolange da’w ze neet meat könt zeen…
At het helemoal neet mear geet, köw der aaltied nog un bloomstukke of courgettestukke van maakn…

27 juli 2014 b

27 juli 2014

26 juli 2014 – Geboortebericht

De easte officiele geboorte an Eversdijk 14: Dit leup in de weide toew vandage bie het ni’je oole hoes kwamn un noar’n hof te kiekn (of de courgettes wà genog wàn ègreuid in de vakàànsie) . Eén van de beeste har èkalfd en het kleine kieske drunk net wat bie zie moo. Aaltied mooi um te zeen en op’n foto te zettn!

26 juli 2014

25 juli 2014 – Auf wiedersehen

Vandage un lessen dag in Duutslàànd want wie goat wie op hoes an. Noa twee wekke is het genog. Wie hebt genog kaarkn, kasteeln en ààndere oole gebouwn èzeen, want wie hadn vandage gen zin mear um nog ààndere stad in de buurte te bezichtigen. Dus alles mear innepakt en un auto rap annetrapt, zodaw richting Waterhook (die Wasser Ecke ) könt veurn.
Wat mie oonderweg opvaalt is dat neet Nederlàànd mear Duutslàànd het làànd van de weendmölns is. Kearl, kearl, wat stoat er hier völle. Het lààndschap wordt er neet mooier van. Doar mut wà dikke subsidie opzittn um dit alles te bekostigen. Ik geleuwe dat hier vaste en zeker un paar leu heel rieke van bint èwörn die al hààndewriewend met traonn in de oongn zengt dat dit heel good is vuur het mileu (en vuur eure knippe…). Mear genog oawer de windmolenmaffia, doar komt wieleu de kommende joarn nog wà achter at er in 2018 un parlementaire enquete wördt èheuln. Dan wördt èzeg “Met de kennis van nu hadden we het niet gedaan, maar ja, we wisten niet beter”. Dus loaw ze doarumme mear direct neerhaaln, dan schealt dat wier un overbodige enquete en un hoop verkwiste belastingsceantn.

25 juli 2014 a 25 juli 2014 b

24 juli 2014 – Het Europese volksleed

As Europese Unie hew ok een Europees volksleed. Dat is “Ode to Joy” of op zien Duuts “Ode an die Freude”. Het steet ok wà bekeand as “Alle Menschen werden Brüder”. Dit leed is een onderdeel van de 9e symfonie van Beethoven. Den gebreuk vuur de tekst van zienen symfonie het gelieknamige gedich van Friedrich Schiller, un heeln bekeandn Duutsen dicher en filosoof oet de achteende eeuwe. Dizzen Friedrich Schiller hef in Weimar èwoond en èwaarkt, saamn met Johan Wolfgang Goethe, ok zonnen filosoof en skriewer. En Weimar, juust, doar wa’w vandage op visite! Weimar lig neast Erfurt en is ok wier zòn prachtig oold Duuts stadje wat vuural bekeand is èwörn duur de “Republiek van Weimar”, den noa’n Earsen Weareldoorlog is oppericht as opvolger van het Duutse keizerrieke. Mear Weimar is ok bekeand umdat Schiller en Goethe hier hebt èwoond. De hele stad steet vol met verwiezingen noar dizze twee keals. Ie zeet in elke strate wà un hoes met un bordje durop woeroet blik dat ze doar un nach hebt èsloapn of dat ze doar un kõpke thea hebt èdreunkn. Dizze twee keals bint ech groot in Duutslàànd, dat ha’k mie nooit zo èrealiseerd. Goethe hef un bekeand book (un leefdesdrama) èskreawn “Die Leiden des jungen Werthers”, woerin de hoofdpersoon oeteandelijk zelfmoord pleangt. As gevolg van dit book kreaj in Duutslàànd un ware zelfmoordgolf van lèèzers die zich vereenzelfigen met de hoofdpersoon van het book. Goethe was zon betje de Ronaldo van ziene tied, mear dan neet op voetbalgebied…
Vandage zaggen wie ok nog de Schnitzel Oase en het Kartoffel Haus. Duudelijke naamn vuur vretteteantjes en ie weet wa’j der könt kriengn…

image

image

image

image

23 juli 2014 – Un ooln bekeandn

Vandage un ooln bekeandn èseen in Erfurt, de hoofdstad van Thüringen. Op het plein zaggen wieleu die Maus, bekeand van die Sendung mit der Maus. Dat keakn wie vrogger aait op de Duutse televisie.
Erfurt is un mooie stad um te bezichtigen. Völle oolde huuze, die noa de Wende prachtig bint restaureerd, un weenkelstroate met weenkels in grote oole gebouwn, un heel oold klooster met un gebrààndscheelderd raam oet de darteende eeuwe en un brugge met doarop allemoal kleine weenkelkes. Kortom, un plaatse dej munt seen aj hier in de buurte op vakàànsie sind.

image

image

image

image

22 juli 2014 – KZ Buchenwald

Net boangn Weimar lig Buchenwald, un konzentrationslager ofwel un KZ. Het is van 1938 tot 1950 in gebroek èwes, eerst duur de Duutsers en later duur de Russen. Het was gen vernietigingskamp zoas Auschwitz mear un werkkamp. Het was Vernichtung durch Arbeit, net zo hard warkn totdaj der dood bie neervälln. Doar bint dan ok 56.000 leu ummekömn in dit kamp, mear heel völle bint ok direct deurrestuurd noar Auschwitz um te wörn vergast.
De Russen hebt hier un kamp èhad van 45 tot 50 en dat mos net zo slim wean, zo neet slimmer. Aleanig gung de leu toen neet dood duur waarkn mear oet verveling umdat ze helemoal niks te doon hànn.
Het is en blif indrukwekkend um dit te zeen.

image

image

image