30 september 2014 – Koffie met kooke

Dit ma’w gearne doon: un dag beginn met ne komme koffie en un dikke plakke kooke. En natuurlijk heurt er dan ok de kràànte bie, zoda’j  mekaa kunt vertelln wat ne pröttel het wier in de wereld is!

30 september 2014

29 september 2014 – Maistied

Het is wier maistied! Bie de buurn geet er un mais of. De trekkers met de grote waangs jaangt op en of, want un hakselaar mut gewoon verdan goan. Het weer is good, un mais is riepe, dus dan wilt de boern mear één dinge: un mais mut er of! En dat gebuurt dan ok in de kommende dage. Waart oe!

29 september 2014

28 september – Zunsopgàànk

Vandage vrog oet de veern um un zunsopgàànk vaste te lengn. Alhoewel vrog…, dat vaalt nog wà met. De zunne geet gelukkig neet meer um 5 uur op, mear komt 2 uur later um’n hook kiekn. Dat bint nog redelijke tiedn! De foto’s he’k èmaakt bie het Exoo.

28 september 2014 a

28 september 2014 b

27 september – Op bezeuk in de Betuwe

Vandage waw wier un dag in de Betuwe. Wie hebt hier verscheidene joarn èwoond, en het is dan ok aaltied mooi um eawn terugge te goan en te kiekn wat er zo àl neet is veràànderd. Um mooi pleatske um te zeen is Slijk-Ewijk. Dat lig pal an de Waal. Het kleine witte kearkske lig oonder an’n diek. Ok hier schrit de “secularisering” (wat’n woord wier) voort want doar zit nò un kunstgalerie in de kaarke. Ik deanke neet dat de bouwers ooit hadn èdach dat eur gebouw zòll èèndigen as kunstgalerie.
Iets vearderop hef un neawe van mie un oole Betuwse boerderieje koch, doar isse nò bezig met het opknappn. Het is een echte oetdaging, en dat is’t.  Het is een hele mooie stea um te wonn, want vanoet het sloapkamerraam zeej de bootn oawer de Waal vaarn.
En natuurlijk twee foto’s oawer de oogstactiviteiten in de Betuwse vette klei. Eapeln en sukerbietn wörn der oet de klei haald. Op sommige stukke hadn ze àl èploongd en zag ie un glààns van’n vettn klei in de zunne. Bie oons ko’j vrogger asbeks maakn van’n klei in’n tuin, zo vet. ‘s Zommers was alles keihard oppedreungd en zag ie de schuurn in’n klei, ‘s weenters was’t eene groote sopboele aj der leupn. Mear greuin wol’t spul in’n tuin wà!

27 september 2014 b

27 september 2014 e

27 september 2014 d

27 september 2014 c

26 september – Oonderweg

Dizze boerderijwoningen stoat an de weg van Apeldoorn noar Harderwiek. Doar mo’k vandage hen. Ik veen ze mooi um te zeen en zie past ok heel good in het landschap. Un mooi duurlopend dak zoonder al te völle flantuutn

26 september 2014

25 september 2014 – Ivo Opstelten

Tja, tusken al die eapeln van gistern zat er ok nog eentje toevallig den heel völle lèèk op Ivo Opstelten. Köj’t oe vuursteln? Dat wordt er eene vuur’n stampot. He’j mear één’n eapel vuur neurig, want dat vult onmeunig…
Ik stelle vuur um un naam van’n minister meer te verààndern in Ivo Opneapel.

25 september 2014 a

24 september 2014 – Creatief met eapeln

Vandage met het eapelnskelln kwam ik een paar biezeundere exemplaarn teangn. Die wo’k oe toch loatn zeen, dus ik heb ze op’n foto èzet.
Met un “betje” fantasie zeer ik ter de volgende figuurn in:
Un earsen dut mie deankn an Robbie Badeend. Den is ondermear bekeand van Sesamstraat.
Un tween lik op un dodo. Den vogel is àlange oetèstèurven, mear dizzen eapel likt er aardig op. Ik zee de krààntnköppe àl: Dodo duikt op in Waterhoek!
Un daarn lik op Knorretje, den klein’n bingn oet Winnie de Poeh.

Dan is nò natuurlijk de vroage wa’k de volgende keer met eapelskelln teangkomme. Un grootn eapel in de vorm van het heuwd van Minister Ivo Opstelten? Ai den eapel opet dan bliew ie kauwn. Ie komt er neet duurhen…  Of  un veerkààntn eapel dej neet gaar kriegt? Dat is un zogenaamden innovatieven en duurzamen eaepel. Den köj stapeln in de panne en doarnöast ok elke keer wier metkokn. Dan hej in het vervolg meender eapeln neurig, En dat is wier good vuur het milieu…

24 september 2014 a

24 september 2014 b

23 september 2014 – De muure

Oonderweg op de A15 zag ik un betonn wàànd van de Betuweliene langs de snelweg lingn. Het lèèk wà de mure van un reservaat woer de leu neet mear oetmangnt. Met un betje fantasie köj der hele verhaaln oawer verteln. In waarkelijkheid is het onderdeel van één van de grötste bouwdebacles van de Nederlààndse overheid. De Betuweliene wörn destieds in de joarn 90 begroot vuur 5 miljard geuln mear het kossen oeteindelijk 10,3 miljard geuln (4,7 miljard euro). Gewoon 100 procent der oawerhen! Doarnöast stopt de liene bie de Duutse greanze. Ok à zo klook oettedach! De liene mos ter komn zodat ze snel containers oet de haven van Rotterdam konn vervoern noar Duutslàànd, mear Duutslàànd dea zelf neet met. De Duutsers begint nò pas in 2015 (in 2007 was het Nederlààndse gedeelte àl kloar)  met de ansluuting.
Ik deanke dat ze dit better hadn könn gebroekn as un reservaat vuur de leu dee dizze ondeurdachte plann bedachen en leutn oetvoern. Un onderzeuker zea later dat de complexiteit stelselmoatig wörn oonderschat, doar was onredelijk optimisme (het reangnt en nog zegg ie dat de zunne schient) en dat de resultaatn en vuurdelen schromelijk wörn oawerdreawn. Hee neumn dit met un mooi woord “strategische misrepresentatie”. In gewone grote leu taal neumt ze dit “leengn” en “de boele vuur de gek hooln”….

23 september 2014

Dizzen foto stamt oet 2005. Kój wàl zeen, alles zöt er nog mooi nieuw oet.DCF 1.0

22 september 2014 – ‘s Morns

Zo mear un foto van de vrooge ochtendzunne.Het meuiste veen ik nog dat er op de groond un klein deampke hàànk, woerduur de schaduuwn van de beume zichtbaar wordt. Het dut mie deankn an un dreug landskap, woer nog un paar beume stoat. Het zàànd koompt er van achtern anstoewn.

22 september 2014

21 september 2014 – Vleerbeazen

De beazen van un vleerbos hangt wier riepe an de täkke. Sommige leu maakt er jam van, mear wussie ok daj ze könt gebroekn aj neet helemoal terechte bint? Vuurdeel van dit geneesmiddel is dat er gen eengn risico opzit! Dus an’t eàne van het joar hool ie geeld oawer…

  • Met griep helpt de beazen duurdat ze duur van de griep verkört. Doar zit namelijk zweatoetdriewende en infectiewerende stoffen in de beazen. Ie könt het ok gebroekn ai verköln bint of ààndere koorsen hebt.
  • De beazen helpt teangn onstekkinge. Zenuwzeerte wordt meender aj un paar beazen (neet te völle) et. Ai der te völle van slikt helpt het ok mear dat maak ie dan zelf neet mear met. Het helpt ok good teang un zeer heuwd (migraine). Ie könt het beste het sap van riepe beazen dreenkn. Van de onriepn kriej juust wier un zeer heuwd. Ok hier geeld wier: alles met mate
  • Het helpt good teang rummetiek. He’j  las van de bötte,  dan muj van het sap un moes of gelei maakn en dat opdreenkn/opettn. Ie wordt dan wier net zo elastisch as Tarzan den duur de beume hen slingert, op zeuk noar zienn Jane.
  • Aj last hebt van verstoppinge, dan köj het beste un paar beazen ettn. Dat maakt alles wier vloeibaar. Ie munt un ‘n afstàànd tot het huuske wà good in de gaatn nooln, noa het slikn van de beazen,
  • Ai jachterig in de hoed bint, dan mu’j un moes maakn van de beazen. Aj dat op et, wo’j wier helemoal rustig (relax man!).

21 september 2014