18 oktober 2014 – Zunsoondergaank

Vandage gung de zunne vlammend rood oonder. Toe’k dat zagge, he’k direct miene fietse pakt en het fototoestel um dit vaste te lengn op de geveulige plaate. De fietse ha’k neurig um noar het viaduct bie’n  Witmoesdiek te fietsen umdat doar de minste beume stoat. Woer het fototoestel vuur neurig was is inmiddels al duudelijk bie oe, tenminste dat mag ik hoppen…

18 oktober 2014

17 oktober 2014 – Dwingeloo

Un tweejn dag in Dreanthe he’w bestead in de buurte van Dwingeloo.  Dwingeloo is natuurlijk het allerearste bekèènd van ziene heide. Ie hebt doar genne earste heide en tweede heide, mear ie hebt doar onmeunog völle heide! Op’n foto zeej un beheerder van Natuurmonumentn eenzaam oawer de heide fietsen met ziene hooltn (!) fietse.
Op’n tweejn foto zeej de radiotelescoop. Dizzen steet an’n ràànd van de heide.. Vrogger drok gebroekt, mear rechtevoort is het un monument. He wörn àl in 1956 (58 joar geleane) ebouwd en was toen un grötsen radiotelescoop van Dreanthe en van de hele wereld. Zie hebt er ondermeer twee sterrenstels met ontdekt die, hoe logisch,  Dwingeloo I en Dwingeloo II bint èneumd. In 1998 isse oet gebroek ènömn, want de techniek vuur astronomie was slim verbetterd en un radiotelescoop was doarduur slim veroolderd. Seends 2009 isse nationaal monument wörn en isse fleenk restaureerd!
Un daarn foto is van de St. Nicolaaskaarke in Dwingeloo. Het apatte van dizze kaarke is datte un toorn hef in de vorm van un siepel. In’n volksmoond het dizzen toorn  dan ok ‘n Siepel.

 

17 oktober 2104 c

17 oktober 2014 b

17 oktober 2014 e

16 oktober 2014 – Hier kom ik weg

Wie bint nog gauw twee dage weg èwes in de harfsvakàansie. As bestemming ha’w Dwingeloo in Dreanthe èkeuzen, Vandage bi’w op un earsten dag noar het Drenths Museum in Assen èwes. Doar was un mooie tentoonstelling oawer de geschiedenis van Dreanthe den was samenèsteeld duur Daniël Loohues (ie weet wàl, den van Skik). Heel mooi en onmeunig interessant um te zeen dat ze 30.000 joar geleane (dat 15 keer 2.000 joar!) à bieln maakn van steen. En wie mear deankn da’w nò zo klook bint, en dat 2. 000 joar geleane alles zo’n betje begun…Nog un paar veenlieke èzeen die vrogger warn èoffert en in het venne warn ègooid. Van eene was de hoed zo toa èwörn, da’j der met un mes nog neet konn duurkomn (dat stun der bie). Dat is nog eens toa!
En later op’n middag nog un lekker stukn duur’n bos bie Dwingeloo èleupn. Mut ok könn!

16 oktober 2014 a

16 oktober 2014 b

16 oktober 2014 c

15 oktober 2014 – De brugge bie Deawnter

Ik mosse vandage in Apeldoorn wean en bin via de oole weg duur Deawnter teruggegoan noar hoes. Dizzen foto he’k èmaakt op de oole brugge van Deawnter. De wolkenloch boangn Deawnter leak wà op dat van un oold schilderieje. Dizzen foto he’k oet’n auto ènömn, umda’k neet zo gauw op de brugge konne stopn. Dat was mie un betje te geveurlijk met al dat verkeer….

15 oktober 2014

14 oktober 2014 – Vleengnzwamme

Dizze vleengzwamme kwam ik teengn in het bos. Duurdat het dit joar neet zo nat is èwes, greuit er völle meender paddesteule dan in de vuurgoande joarn. Dus doarumme wak blie met dit exemplaar.
Wussie trouwens dat de vleegngnzwamme onder de Opiumwet vaalt? Un heeln paddestool bevat waarkzame stoffen, mear de concentratie is het hoogste in’n rooin hood. Dus neet plukn want àànders stoaj zo bekeand as un drugsdealer.

14 oktober 2014 a

13 oktober 2014 – Opglattn

Bie het ni’je oole hoes bi’w vandage duftig an’t opglattn èwes. Wie hebt un hele riege conifeern ummezaangt en op ‘n brààndstapel ègooit.
In dit geval wörn de motorzaage èhanteerd duur Geert, den is zien dagelijks leawn kapper is in  Eanter. Dus behalve knippn en skeern met scheare en mes kanne ok gewönn met de motorzaage. Ik hoppe neet datte nò zienne klààntn op dezelfde maneere behààndelt as de conifeern. Dan hoolte genne klààntn mear oawer….

13 oktober 2014 c

13 oktober 2014 a 13 oktober 2014 b

12 oktober 2014 – Un dahlia

Nò is’t à haarfst en he’k dit joar nog genn foto van un dahlia èplaatst op dizze webstea! Doar koomp dus per vandage verààndering in…

Mear eers wat interessante feitjes oawer un dahlia:

  • Wuss ie datte verneumd is noar un Zweedsen botanicus Andreas Dahl?
  • Un dahlia koomp van oorsprong oet Mexico. He is pas in 1872 in Nederlàànd innevoerd. De leu warn zo blie met dizze bloome oet Mexico dat de Zangeres Zonder Naam hier un leedke over hef èmaakt. Aj dat ene keer hebt èheurd, kriej’t neet meer oet oen kop ehm… heuwd.
  • Doar sind wà 20.000 verschillende dahlia’s. Aj die allemoal in’n hof wilt potn, he’j toch zo’n  twee beunder neurig (at elken dahlia op eenn veerkantn meter steet).

12 oktober 2014

11 oktober 2014 – De familie Nokia

Ok in’n Waterhook goa’w met de tied met, en doarumme he’w nò alledree un Nokia as mobiele telefoon. Niks gen flantuutn met un striekbot zoas un Iphone of Samsung. Doar zit ie un heeln dag op te kiekn en te striekn en ie könt er zovölle met doon da’j het belln zowat verget.
Nee, nemt dan dizze Nokia’s! Klein maar fijn, want dizze köj nog gewoon in’t tuk te doon, zoonder bange te wean dat oe de bokse skuurt of dat oe de telefoon verbeungt. En ai ze loat valln, geet kriej gennen bas in het schaarm van de telefoon, mear kriej un dök in de vloere. En beln da’j der met könt! Ie könt wà dree dage met un volle batterieje doon. Dat zeek die striekbötte van 600 Euro nog neet noa doon…

11 oktober 2014

10 oktober 2014 – Het mut er of

Het waark geet gewoon duur op vri’jdagaongd. Un mais mut er of, of het nò weekend is of neet. Un lessen mais nöast hoes geet er ok vanof. Vanaf vandage hew dus wier ongeheenderd zich op Eanter (en Eanter op oons)

10 oktober 2014

9 oktober 2014 – Un raar gebit

Oonderstoanden foto dut mie deankn an gebit woer un paar tàànde te völle instoat! Zie stoat schots en scheef duur’n heeln moond. Un tandarts kan der mooi ziene weentersportvakàànsie van betaaln! Mag ie roan wat het feitelijks is!

9 oktober 2014