31 december 2014 – Tradities

Un lessen dag van het joar zit wier vol met tradities. Allereers he’k doar de traditionele carbidrun, den ik lope met mie zuster. Dat he’k de ofgelòòpn joarn èdoan, dus met un betje geluk, a’k neet te grieperig binne, loop ik den vandage ok nog. Mie zuster geet helaas dit joar neet met umdat den un dringend trainingprobleem hef…
De tweede traditie is het carbid skeetn bie mie ooldershoes.. Dat dook aaltied mierakels gearne! Miene installatie besteet oet un oole melkbusse, bobine, accu en en voetbal. Zelf in mekaar fabriekt en hee dut nog steeds noa al die joarn.  Het is nog wal un sekuur waark um de juuste hoeveelheid carbid en water op het juuste moment te loatn ontbrààndn, want àanders kriej van die natte lösse flodders, woernoa un bal heel zachjes oet de busse vaalt. Neet ech un maneere um het oole joar oet te skeetn.
De leste traditie is het nuttigen van un paar öllieboln, appelflapn en puffekes (kenne ie ze nog) met un goein borrel bie mie moo. Heurt er ok bie! Ik heb het nog eawn noaèkekn in “Oud- Achterhoeks Boerenleven” van H.W. Heuvel, de “muj-hemn” vuur de dialectleefhebber, en doar gebuurn dat ok àl

Met met al dizze traditites weans ik uleu een heel good en gezoond 2015 toe!

31 december 2014 a

31 december 2014 d

31 december 2014 b

31 december 2014 c

26 december 2014 – Aleanig vuur kleinn

Dit koolmeesje heft good bekekn. Hee geet in het voederhuuske zittn en gooit zo wat voor noar boetn. Zo könt de ààndere vogels het voor van de groond ettn in plaats vanoet  het huuske.
Het mooie van dit huuske (un leug boonnblik met mos en gaas derumme) is dat het te klein en te wiebelig is vuur eaksters en markolln. Zie probeert het wà, mear kriengt het neet terechte. Vuur kleine vogels is het juust heel geschikt.

26 december 2014

25 december 2014 – Het geet er flink vanof

Vanmorn wakker èworn met weend en reangn. Doar trök un goeie buuie oawerhen en het gung der fleenk vanof. Wat’n biester weer!
Vanwege de te verwachen parkeerproblemen bi’k doarumme mear met de fietse noar de kaarke ègoan. Un dòòmie vreug nog an mie o’k nog nat was èworn. Ik antwoorn doarop da’k gelukkig dreuge was èbleewn mear “dat het er vanochtend flink vanaf ging”. He keek wat meuilijk, kloarbliekelijk is dit gen officieel Nederlàànds, mear he begreap mie wà.
Net zoas un ààndern domie den in Eanter hef èstoan: Bie ziene intreepreake zeare datte de Eantersen neet verstun mear datte ze wà begreap. Un antal joarn en probleemn later zeare bie ziene ofscheidspreake,datte de Eantersen wà verstun mear neet begreap!

25 december 2014

22 december 2014 – Geeld van de bàànke

Meestal breng ie geeld noar de bàànke, mear vandage kree’k geeld van de bàànke! Vandage he’k un royaaln cheque (qua grötte)  in ontvangst ènömn van un veurzitter van de Rabobàànke. De Rabobàànke gef elk joar un bedrag van ongeveer 50.000 euro oet an sociaal en culturele instellingen, verenigingen en schooln in het waarkgebied van de bàànke. Umda’w as fotoclub dringend un àànder projectieskaarm neurig hebt, he’k un mooin breef noar de bàànke èsteurd. met doarin oetteleg da’t oonze mooie foto’s nog völle meuier wörn a’w ze konn projecteern op un nieuw skaarm. En ik heb ter natuurlijk ok in vermeeld da’w momenteel te weinig geeld hebt um zelf un nieuw skaarm te koopn.
De bàànke hef dizzen noodkreet ter harte nömmn en oonz geeld ègeewn vuur een nieuw skaarm. Vanmiddag wörn de cheques oawerhandigd an oons.
Nò muk dizzen cheque nog verzilvern. Hee past neet in un automaat, dus zie zeet mie àl kommn bie de balie…

22 december 2014 b

21 december 2014 – De veeln van Efrata

Um in kassfeern te bliewn, hier un prachtig gezichte op de oetgestrekte veeln van het Efrata, met biebeheurende schöape. Ie zeet gen herders, want die lingt nog op één oor (net zo as bie het liede van “de herderdertjes lagen bij nachte”).

 21 december 2014

20 december – Ummepleard

Met al die hadde weend hebt het miene kasbeumkes neet al te good èhad. Doar is ter ene zelfs ummepleard. Genne gevallen steare, mear un gevallen boom. An de ààndere kàante, zo köj ok oet de loch nog zeen da’t het teang de kasdage löp…

20 december 2014

6 december 2014 – Knoepers van knolln

Vanwekke un earsen nachvos èhad, en de dahlia’s zattn nog in de groond! Dus droet met de knolln àànders bevreest ze mie nog in de groond!
De knolln bint dit joar an de groote kàànte, kàànk wà zengn. Het bint hele knoepers èwönn. Un heel verschil met het vuurjoar toen ze de groond ingungn. Ik dache drek an eapeln, en inderdoad, aj noa least op internet köj ze ok nog opettn. Zie beent neet ech smakelijk, “un verrassende bite”,  mear wà voedzaam. Het is un keer wie wat ààns met de kasdaage. Un smakelijken dahliabol op’n teelder met un licht èbeunn sausje van duurgekokte slakkn en roepn. Wat wi’j nog meer? Moch ie behoefte hieran hemn, loat mier mear eawn weatn. Ik heb verschillende soortn in de aanbieding! En zie bint ok nog onbespoten en biologisch èteeld zodaj neet bange hoowt te wean vuur plotselinge hoaroetval en ààndere ongemakkn!

56 december 2014

5 december 2014 – Sinterklöaskes

Het is vandage wier Sinterkloas! Dus un foto van’n dag geet doar ok oawer: nè komme koffie met un sinterklöaske! Het is in het Algemeen Beschaafd Nederlàànds un speculaasje, mear in het Algemeen Beschaafd Tweants neumt wie dat un sinterklöaske. Dat koomp umdat dit koekje bie oons völle roondom Sinterkloas wordt ègettn.
in Duutslàànd doot ze dit de hele kasperiode duur. Het hef doar ok un iets duurdern naam, namelijk “Spekulatius”.
Woer un naam speculaas vandan koomp is onduudelijk. Un eenn zeg dat het van het Latijnse woord vuur bisschop “speculator” koomp (Sinterkloas was un bisschop van Myra) , en un ààndern zeg dat het van het Latijnse woord vuur speegel “speculum” vèdan koomp  Dit vanwege un bakvorm woer allerlei figuurn in oet bint èsnèèn (de figuurn wordt èspeegeld in de koekjes).
Un sinterklöaske wordt èmaakt van botter, suuker, bloem en speculaaskruudn zoas kaneel, nootmuskoat, kruudnneagel, gemberpoeier, witte pepper en en kardemom. Behalve in Nederlàand, Duutslàànd, Belgie en Fràànkriek wordt het ok ègetn in Indonesie umdat dit un oole Nederlààndsr kolonie is.
Un sinterklöaske is lekker bie de koffie, ie bliewt er van ettn, mear vrogger (weej nog Glimlach) deew’t ok op de stoete aw monn oawerbliewn op schoole.
Dat is feitelijks helemoal neet zo raar, want rechtevoort hej Schuddebuikjes, hele kleine roone  speculaaskoekjes diej zo oetn pak op de stoete streuit.

5 december 2014

1 december 2014 – Oh denneboom…

Ik binne op tied begunn met de renovatie, ofwel het opkalefatern, van miene sloophooltn kasbeumkes. Dee he’k veurig joar èmaakt van oole weendveern en oole panlatn. Ech sloophoolt dus, mear dat beteaknt ok dat ze bie het geringse zuchje weend àl oondersteboang lingt. Doar was ter mie vuurig joar àl eene kats duurmilln èbrökn nodat het een betje harre èwèèid. Ik heb doarumme dit joar de meest hooltwormige panlatte verniejd en binne der un keer extra met un witkwas oawer hennegoan zodat ze der wat steawiger oet zeet (de lechkes kreengn per ongelukke òk ne lik vaarve met…).
Loat het nò mear bloazn, weain en sni’jn, de kasbeumkes könt er wier teangn an!
1 december 2014