28 februari 2015 – Op hoes an

Vandage bi’w in alle vroogte vanoet Oostenriek noar hoes vertrökkn. Alles innelaan, un skibox nog een keer noarekekkn of alles wàl good vaste zat en doar gung het hen! Het is aaltied wier verwoonderlijk te zeen hoevölle Volvo’s, BMS’s en Audi’s (met dakkoffers) oe oonderweg inhaalt. Dee munt kloarbliekelijk op tied in hoes wean vuur’t melkn, want àànders hadn ze den drokkn neet. Ai neet snel genog an de kaante vuur zonnen droktemaker goat kriej nog paar hellige blikke too èwörpen. En sommigen könt hellig kieken Glimlach…. Dat hew gistern wàl èzeen.
Wie warn gisternömdag um half dreeje àl wier in’n Waterhook.  Het spul oettelaan, ski’s op’n zoolder èzet, de eerste waske èdoan en de klere an de dreugliene loatn dreungn en luchen. En now wier wachen tot volgend joar!

28 februari 2015 a

28 februari 2015b

27 februari 2015 – Boskoppn

Noa het prachtige skiwea van gistern, was het vandage duudelijk un meendern dag. Het sni’jn un heeln dag en het skiën gung doarumme wat meuizamer (ploetern duur de sneeheupe) as gistern. Wie fluitn neet zo hard meer de pistes of… Mear met al dat meendere gefluit bi’w vandage wàl mooi noar het dal èskiet. Dat ha’w vanwekke nog neet eerder èdoan, duurdat er nog neet genog snea lea.
Boskoppn doow aaltied bie de Spar. Dit onder het motto “Kopen bij de Spar is sparen bij de koop”. De Spar zeej hier nog oaweral in Oostenriek. VéGé of Vivo zö’w hier wàl neet teangnkommn, mear wat dach ie van un C-Tausend of un Super der Bauer.. Ik heb ok àl un slagzin bedach: Es ist gar nich teuer bei Super der Bauer…

27 februari 2015 a

27 februari 2015 b

26 februari 2015 – Leuge deuzen

Ok boangop de piste doot ze an ofvalscheiding. De containers stoat strak in het gelid bie het restaurant. Het is hier in Oostenriek nog un stukn slimmer dan bie oons thoes, want vuur alles is ter hier wàl un container. Zelfs vuur de leuge deuzen hebt ze un speciaaln container! Den steet op ‘n foto neust un papier container. Woer ze het gft-ofval loat weer ik neet. Of zie gooit het duur de goulash-suppe hen dej oaweràl op de pistes könt kriengn, of zie schept het ondern un grootn hoop snèè, zodat ze den prõttel pas wier teruggezeet at het vuurjoar is en alle tourissen weg bint.

26 februari 2015 a

26 februari 2015 b

26 februari 2015  c

25 februari 2015 – Après ski

Noa het skiën he’w, zoas un naam het àl angef, de après ski. Dat is vaake un dolle boole met hoempapamuziek, polonaises en völle dràànk.
Wie doot après ski echter op de ambachtelijke, duurzame en traditionele Tweantse wieze, ofwel gwoon un lekker gleaske beer, un stukn keaze en un bölke dreuge wos. Eventueel een betje muziek op de achtergroond (zolange het mear gen Anton oet Tirol is).
Het grote vuurdeel is dat het oe neet zo gauw mistig vuur de oongn wordt.Dat ha’w trouwens vandage op de piste àl genog. En un volgenden dag bi’j ok nog redelijk te passe, want at het op is, is het op. Ie könt neet wat bie bestelln bie de bar….

25 februari 2015 a

25 februari 2015 b

25 februari 2015 c

24 februari 2015 – Zimmer frei

In de drokste wekke van het joar bint hier nog mear weing zimmer frei in Schruns. Gelukkig is er vuur de leu, die genne kamer konn kriengn nog ne noodoplossing. Zie könt hier nog terechte op de camping. Doar is aaltied nog wà un “leukn” carvan vri’j vuur oe. Ie munt er wà teang könn da’j natte veute kriengt aj noar het huuske munt, want duurn dooi in’t dal stoat oaweral völle pläske op un pad.
En moche ie nog verveeln op de camping, ondàànks un bingo, dan köj gewoon de stroate oawerstekn, want doar köj trainen in het nieje schansspringcentrum. Wie hebt het vanmiddag ècontroleerd, doar bint schansen vuur experts (knap hooge) en vuur beginners ( meender knap hooge mear nog wà te hooge). Ik zee vuurlopig nog of van miene carriere as skischansspringer. Mear moch ie zin hemn, dan muj het mie loatn weatn. Ik wille de foto’s wà kostenloos maakn…

24 februari 2015 a

24 februari 2015 b

23 februari 2015 – Notruf 112

Het was vandage mooi weer um te skiën. Vanvömdag haw blauwe loch en un lekker zunke. Dus doar he’w good van genöttn.Wie vleungn met oonze ski’s oawer’n snèè. Het is dat de qualificaties vuur de Olympische  Spöln bint ewes, want àànders haw wà un kàànse maakt. Hoe groot die kàànse is, za’k mear neet verteln…
Vannumdag trök het dichte met wolkn en begun het un klein betje te sni’jn. Het lastige is dan da’j heel weinig reliëf meer zeet in’n snëè. Alles is wit en ie zeet geen bultn meer, dus prompt bliew ie met oene ski’s in zonnen bult stekkn. As gevolg van de wet van de traagheid geet oe boanglichaam nog un stukn duur. Doar kom ie achter aj met oe heuwd (met helm) de groond raakt. Dan veul ie nog wà eawn of ter alles nog op- en anzit. Mear gelukkig bleef alles nog heel en koonk miene ofdaling veerder vervolgen. Vuur de gevalln woer dat neet zo is, wordt soms un helikopter ‘ebeeld via “Notruf 112”. Den zorgt er dan vuur da’j subiet van de piste wordt offevoerd, ongeacht de wet van de traagheid…

23 februari 2015 b

23 februari 2015 a

22 februari 2015 – Voonkn

Vandage bi’w getuuge èwes van un oole Vorarlbaargse traditie, namelijks Voonkn. Dat schriewt ze hier as Funken, mear zie weet neet better… In de wekke van Aswoensdag bouwt ze un grootn stapel van hoolt um ne danne. Boang op den toorn zet ze un poppe den ne hekse vuursteelt. Binnin de hekse zit buskroet. Op een earsen zeundag noa carnaval stekt ze dizzen hooltstapel dan an. Het breg gelukke at de hekse earder explodeert dan dat un toorn in mekaar vaalt. Gelukkig deare dat vanoangd ok met ne grootn knal. Köw de kommende dage gewoon skiën zoonder bange te wean da’w de beene brekt aw per oongelukke boetn de piste skiet.
De oorsproonk van dizze veurn hef te maakn met het begin van het vuurjoar, net zo as dat bie oons het geval is met het poasveur. Aleanig de hekse den oet mekaar knapt mankeert er bie oons an. Ik snappe eigenlijk ok neet zo good wat dat met “nakende” vuurjoar te maakn hef. Volgens mie köj der dan better zonne nep-kerstman boangop zettn, dat breg ok wat meer spektakel atte oet mekaar knapt!

22 februari 2015 a

22 februari 2015 b

22 februari 2015 c

22 februari 2015 f

22 februari 2015 d

22 februari 2015 e

21 februari 2015 – Brekt de bötte neet

Vandage bi’w vuur het twaalfde joar wier in Schruns/Tschagguns terechte kömn. Dat lig in Vorarlberg  in Oostenriek.  Wie hadn gelukkig gen las vsn snee zoas in Fràànkriek. Doar monn sommigen zeung uur in de file stoan, op weg noar eure vakàànsiebestemming! Dan bi’j àl drek in un goeie stemming aj achter an de file ansloet. Mu’j oe eens vuursteln da’j net dat leste tankstation hebt èmist en da’j nog zeung uur verdsn munt! Wat mu’j dan? Hoe oawerleevev ie dit?
Het beste lik mie dan gewoon de ski’s oetn skibox pakn en dan vearder langs de file skiën en hoppn da’j neet valt. Dit oonder het motto “Brekt de bötte neet” ofwel “Gute Hals- und Beinbruch”!

21 februari 2015 b

21 februari 2015 a

18 februari 2015 – Giezel

Het har vannach un betje èvreurn en ègiezeld. Pony en pony harn der neet zo völle las van. Oons komische duo blif onverstoorbaar grös vrettn. Zie hebt de weide zo glad èkreeng, dat de buurman eur der nog un stuk van un wal van’n Elsgraavn bie hef ègeewn. Hoof het waterschap straks het grös ok neet te meein!

18 februari 2015b

18 februari 2015a

16 februari – Een dagje oet

Vandage he’k de vrouwe jeurig Glimlach en doarumme bi’w met mekaa un dagje op stap èwes.
Alerears bi’w noar Kààmpn èwes. Zie hebt doar in het Ikonenmuseum un mooie tentoonstelling oawer de Worldpressfoto’s van 2014. Dat mu’j as amateurfotograaf wà; eawn bekiekn. Heel interessant.
Kààmpn is trouwens un hele mooie stad um duur hen te loopn. Het vuurdeel is dat het làànkgerekt is in plaats van roond, zoda’j neet al te veer hoowt te loopn van de ene kàànte noar de ààndere kàànte.
Noar’n middag ha’wt wal èzeen, en bi’w mear vearder èjag noar Hattem. Ok àl zòn oold pleatske an’n Ieseel. Völle oole gebouwn, mear weinig te beleawn umdat alles dichtezat.
Doarumme bi’w wieder ètoert langs un Iesel en met de pont van Olst via Deawnter noar hoes èjag.

IMG_6945

IMG_6953

IMG_6949

IMG_6963

IMG_6972

IMG_6973

IMG_6981

IMG_6984