23 maart 2015 – R.I.P. appelboom

Vandage he’k dizzen ooln appleboom ummezaangd. Hee was ter an too… Leut oaweral ziene appels valln, nöm un hoop lech weg in’n hof en was oonderan ok nog slim verrot. Met un paar prachtige precisiezaagsneden he’w um precies loatn valln woo te mos valln, tusken de pöale in de weide. Dat köj op un oondersen foto good zeen.
Zoas vaake verleup de hoofdactie (het zaangn) wàl snel, mear kossen de vuurzorg (wat he’k allemoal neurig, trekker ophaaln, het gaas van de rikkinge lösmaakn) en de noazorg (täkke in bölle zaangn en wegbrengn, kleine täks opruumn, trekker wegbrengn) de meeste tied. Mear het is kloar, nò alleanig nog de dikke stukke kloawn en opstapeln, en dan he’w ok wie wat vuurn heard te stokn.

23 maart 2015 b

23 maart 2015 a

21 maart 2015 – Op de fietse

Vandage was ter un spinningmarathon vuur het Kankerfonds in de sportschole. Doar dea un groot gedeelte van de familie met, dus ik mosse mienn inzet ok mear toonn duur het maakn van un antal foto’s. Het metdoon met het spinn is mie niks, ik lope völle leever un rondje hard duur de buurte, dan een uur op un stilstoande fietse in zaaltje roond te trappn. Bie het loopn zeej tenminste nog wat, bie het spinn blief ie bin’n zittn en oonder begeleiding van muziek dreej ie oene rondjes. Mear ondàànks dit, respect vuur de leu die met dean! Zie gungn good kapot zoas dat in wielertermen heet. Het zweet lekkn eur van de plätte en ààndere lichaamsdelen of. Noa de tied mossen ze de fietse gewoon dreugevriewn met ne dook!
Noa ofloop was er nog een klein Italiaans buffet, dus doar he’k miene goeie wil ètoond duur, noa herhaaldelijk andringn van de organisatie, doar an met te doon….

IMG_7149

image

image

20 maart 2015 – Zonsverduustering

En doar stoaj met oe goeie gedrag. Helemaal kloar vuur de zonsverduustering! Un speciaaln zunnebril op want àànders köj het lech neet an de oongn lien en woj bleend. Doar wörn oaweral vuur het schaarpe lech èwaarskouwd. Zelfs un CD was nog neet good genog um duur hen te kiekn want den zol nog te völle lech duurloatn (dan nem ie toch un dubbel CD?).
Um halfelne stun ik dan boetn te kiekn. Zie zeern vuur het ni’js dat het een heel mooi natuurverschijnsel zol wean. Het zol schemerachtig worn, de temperatuur zol un paar groan umleage goan en de vogels zoln stopn met zingn! Un spookachtige gebuurtenis. Dat he’k èmaarkt… Het was bewolkt en het bleaf bewolkt. Niks gen duusternis en ok gen zakkende temperatuurn. De vogels zungn gewoon duur.
Oonderstoande foto’s loat de verwachte en de waarkelijke situatie zeen. Un heel verschil!
En no mear wachen tot volgende zonsverduustering in 2021! Dan köw de brillkes wier opni’js oet de kaste haaln, mits het neet bewolkt is!

20 maart 2015 b 20 maart 2015 c
20 maart 2015 a

19 maart 2015 – Nieje bloomnsoorte

Bie oons in’n hof he’k un nieje bloomnsoorte ontdekt: de Poasròòze. Hee begeent nò, in de buurte van Paosken te bleujn. Ie zolln duur de groote geliekenis verwachen dat dizze soorte rechtstreeks verwàànt is an de kasròòze (Helleborus niger). Mear dat is natuurlijk alleanig mear toeval, want kasròòzen bleuit alleanig met de kasdage, zoas un naam àl angef.

19 maart 2015 a

19 maart 2015 b

18 maart 2015 – Een ruk noar rechts

Nee, un titel van hier boangn hef niks te maakn met’n oetslag van de Provinciale Statenverkiezingen die vandage wordt èheuln. Alhoewel ”Provinciaal”? Ik zee en heure alleanig mear lààndelijke kopstukn oet de politiek. Doar wordt gen eankel woord besteadt an de proveensie. Ie wordt zo niks gewaa van wat de partiejn in oonze proveensie noe feiteluks wilt. Woer stem ie op? Op mear of meender weendmöln en nutteloze industriegebieden in Oaweriessel of op het gezichte van un lààndelijk bekeandn terror-ohoe of den PVV-wolf?  Het lik mie better dat ze bie kommende Provinciale Statenverkiezingen (oawer veer joar) alleanig de proveensie an bod loat komn en un oetzeandverbod instelt vuur landelijke politici. Die zee’w nog vake genog in de kràànte en bie Pauw.
Mear genog hieroawer, un titel van dizzen blog hef te maakn met het vliegtuig wat hier vanmorn vleug. Het lik wàl of un piloot derachter köm datte zich hà vergist! Stewardess den’n piloot un köpke koffie en un stuutje breg : “Bearnd! Bearnd! Wie zit op de verkeerde koers. Wie könt neet noar Berlijn, het vliegveld is doar nog neet kloar. Wie könt wàl oetwiekn noar Eanske…”. En Bearnd gaf mie toch un ruk noar rechts an’n steurknuppel! ‘n Stewardess vlög saamn met de koffie en het stuutje duur de cabine. Ik weet alleanig neet hoe ze dit nò vearder bie Eanske hebt oppelöst…

18 maart 2015 c

16 maart 2015 – Vuurbereiding

Op 30 mei he’w wier kerkpleinmarkt in Eanter. Ik stoa der met miene growshop ofwel met un plààntn- en kruuderiejekroam. Vandage bi’k met de vuurbereidingen begunn. Ik heb mie wat zäks met zoad anneschaft bie’n boernboond en die he’k vanmiddag in de groond èdrukt. Eens kiekn wat er van op koomp! Behalve paprika, pepper en aubergine he’k ok wat kruun èkoch. Aj un pepper te smakeloos veend, dan köj der nog aaltied wat extra kruun oawer hen streuin. Mu’k alleanig nog un mooin naam bedeankn vuur’n kroam. Wat dach ie van “Wat ne kroam” of “Hogere Sferen” (dan druk ik ter nog gaauw eawn wat cannabis sativa duurhen)… Loat mear weatn!

16 maart 2015

13 maart 2015 – Zunsoondergaank

Zomear un foto van het beankn in’n tuin. Duur de oondergoande zunne liek het net of de dree kearskes op de bàànke an bint èstökkn en lech geewt.
Echter, de gleaskes stoat aaltied vol met water, dus van brààndn koomp weinig trechte.

13 maart 2015

2 maart 2015 – Un vuurzichtig begin (2)

In oonderstoanden foto ok un vuurbeeld van un vuurzichtig begin. De knöppe van un sedum komt àl làànkzaam oet, en dat terwiel de oole täkke van vuurig joar der nog op stoat. Dee täkke he’k dus vanmiddag mear weggeknipt, zodat het ni’je spul de kààns krig um oet te greuin.

2 maart 2015