9 april 2015 – 70 joar vri’j

Het is vandage precies 70 joar gelène dat Wierdn en Eanter wörn bevrijd. Eanter wörn in eenn dag bevrijd mear in Wiern duurn het dree dage vuurdat de Canadezen konn binntrekn. Vuural in de buurte van het kanaal wörn hard èvöchen (‘t Zuudbrook, Kippershook). Umdat er in Haarbos in Kippershook ok un V1-lanceerinstallatie stön, warn doar ok nog mear Duutsers èleagerd.
In ‘n Kippershook  wörn de boerderieje van Hesselink op’n earsen dag van de bevrijding duur de Canadezen in brand èschotn, umdat ze dachen dat doar nog Duutsers van de Hermann Göring divisie zattn. Dat warn heel fanatieke jonge soldaatn. Mear de leste Duutse soldoatn warn juus in ‘n nach dervuur weggètrökkn. Op’n foto hieroonder zeej doarumme de “ni’je” boerderieje van Hesselink in’n Kippershook.

Doarnöast he’k vandage de earpeln (“Lekkerlanders” vuur de kenners) wier in de groond èdoan, met behulp van den ooln earpelsteuter (Zeet het berich van vuurig joar) Ok oet’n Kippershook, inclusief hooltworm, mear wàl van noa’n oorlog…

9 april 2015 b

9 april 2015 a

5 april 2015 – Poasken

Het is wàl heel toevallig, mear vandage, un earsten Poasdag, leupn der twee hazen bie oons duurn tuin. Un soort Poashazen dus.ik heb nog èkekn of ze nog van die gekluurde eier hadn begreawn, mear die kookn neet zogauw veendn.
‘s Aongs hew oonz eengste illegale poasveurkn in’n bràànd èstökn. Met behulp van wat dieselöllie wol het wàl brààndn, mear zodra dat op was, gung het vuur ok rap wier oet. Volgend joar toch mear un ooln autobàànd en wat ofgewaarkten öllie gebroekn….

image

image

image

3 april 2015 – Ei ei

Vandage veun ik dit ei op’n pad vuur t’hoes. In het kader van het kommende Poasken is dat natuurlijk heel mooi, mear ie kent het sprekwoord “Beter een half ei dan een lege dop”. In dit geval bleeft er alleanig un leangn dop oawer. Het halve ei was àl vertrökkn Heb ik wier…
Wie warn àl bange dat dit was èdoan duur oonze goede vriend “de steenmarter”, want den hoolt wàl van un lekker eike. Wie hebt doarumme un kippnei der bie nöast èleg as controle. At den ok wörn oppegettn, dan mow drastische moatregeln treffen. Mear gelukkig is het kippnei neet oppegettn. Dit beteaknt dat het eerste ei neet duurn steenmarter is oppegetn, mear woarschienlijk duur un markolle of eakster. Dan köw toch iets rustiger un auto boetn loatn stoan, want doar kroept de vogels neet zo gauw in.

3 april 2015

3 april 2015 b

1 april 2015 – De rek is ter oet

Met al die weend hebt de weendveernan an de oole skuure het knap zoer èhad. Het waein zo hard dat ze wàl wegveern mear neet mear teuggeveern. De rek ofwel de veerkrach is ter oet. Ik neume het nò dan ok mear weendplàànkn umdat het feitelijks gen weendveern meer.bint.

image