31 mei 2015 – Roetnlappert

Miskien kenn ie dat stukn wàh van Herman Finkers owaer un roetnlappert (köj hier zeen in het Nederlààns). Wie hebt er bie oons ok un roetnlappert bie. Dizze slakke kreup heel làànkzaam mear toch gestöadig oawer oonze roete in de woonkamer. Het was genne dun’n  mear un goein dikkn en vettn (hebt slakkn vet?). Ik wear neet offe de roete nòh helemoal schone hef èkreangn. Hee kreeg  later nog wàh gezelschap  van twee ààndere soortgenootn dee in het zelfde moordende tempo oawer de roete kreupn…

31 mei 2015 b

31 mei 2015 a

30 mei 2015 – Wee maakt mie lös?

Vandage was ter de kerkpleinmaark in Eanter. Ik stönne der met alderhaande bloomn en greuntes, van groot tot klein. Dat döt het aaltied nog wàh good, un betje greun tusken alle oole beuke en ooln pröttel (brocante neumt ze dat).
Ik binne knap drok bezig èwes met mienen growshop in de lest moanden. Het measte he’k dan ok vandage verkoch. Un paar pleantjes he’k nog oawerèheuln, die druk ik wàh bie mie in de groond. Es kiekn of het waarkelijk zo good wil greuin zoas ik de leu hebbe vuurespeegeld…

30 mei 2015 c

30 mei 2015 b

30 mei 2015 a

29 mei 2015 – De lòze

Àh wier zo mooi woord: de lòze. Wat steet er in de lòze? Juust, un ole koare. Op zien Engels zeg ie dat er un “oldtimer in the lodge” steet. Dat kleenkt toch wier heel ààns, terwiel het toch precies hetzelfde is.

29 mei 2015

28 mei 2015 – De grote kaarke in Almelo

Vanaongd  bi’k nog in de Grote Kaarke van Almelo èwes. Ik harre un vergadering van de classis bie de kaarke, en in de pauze moggen wie efkes in de kaarke kiekn.
Aaltied interessant um te zeen hoe ààndere kaarkn der van binn oet zeet. Wat mie opväl was dat ze dit de groote kaarke neumt, mear datte van binn feitelijks neet zo groot is. De hervormde kaarke in Eanter is grötter en hef mear plaatsen en dat terwiel Eanter mear un klein dorp is. Qua architectuur is den van Almelo wàh meuier. Kiek mear noar de mooie raamn en grote kroonluchters. Doar kuw in Eanter nog neet an tippn.

28 mei 2015 a

28 mei 2015 b

28 mei 2015 c

28 mei 2015 d

27 mei 2015 – Quiz

Dizzen foto he´k èmaakt vuur de kerkpleinmarkt. Ik stoa der met nè kroam pleantjes. Um de boele een betje bekeander te maakn he’k un kleine quiz op Facebook oeteschreewn. Welke vruchte heurt bie welke plàànte? Um alles eawn duudelijk te maakn: De pleantjes he’k zelf oppepot, de vruchen komt oet de supermarkt.

27 mei 2015

26 mei 2015 – Hellig

Dizze peenke was good hellig op un boomstroonkn. Hee stootn der teangn an, meat un stroonkn woll neet wiekn. He gung der zelfs op de kneene vuur lingn! Dat zeek mie zoo nog neet doon a’k hellig binne….

26 mei 2015

25 mei 2014 – Tween Peenksterdag

Vanmiddag biw noar het Rijksmuseum Twente èwes in Eanske. Un betje cultuursnoewn is nooi mis vuur de mens.
Het museum is ech de meuite weard um te bezeukn. Het is relatief dichte bie, ie könt er gratis parkeern(!) en un toegaank is met 9 Euro nog good betaalbaar. En as belangriekste, doar is natuurlijk völle moois te zeen!
Zie hebt now un expositie over de Gooldn Eeuw van Twente, met allerlei topstukkn oet de collectie van het museum. Wus ie dat het museum is  oppericht duur de gebroeders Van Heek, de bekeande textielfabrikààntn oet Eanske? Die keals  hebt samen heel wat stukke anneschaft.
Hieroonder zeej bevuurbeeld un skilderieje van Claude Monet.

25 mei 2015 a
25 mei 2015 h

Mear wat dach ie van de de Luitspeelster van Jan Steen?

25 mei 2015 g

Doar bint un ok un antal weenterlandskappn te zeen. Hoe langer da’j der op kiekt,  hoe meer da’j zeet. Het liekt wàh landskapfoto’s, zo oetgebreid.

25 mei 2015 b

25 mei 2015 i

En ok nog een mythologisch skilderieje oawer Diana en haar nimfen van Willem van Mieris. Um mooi skilderieje, mear van Willem van Mieris hak nooit èheurd.

25 mei 2015 c

As leste kan oonzen steenmarter ok neet ontbrekkn. Den hef kloarbliekelijk ok nog un culturele weerde nöast ziene biolohgische en ecologische weerde….

25 mei 2015 e

24 mei 2015 – Earsen Peenksterdag

Tja, wat dooj op un Earsen Peenksterdag at het mooi weer is? Juust, ie springt op de fietse en goat un eane fietsen! Wie hebt dus gistermiddag een stukke langs de Regge èfietst.  Doar hef het Waterschap mooie fietspàà langs èmaakt. Wàh un betje smal, mear allez, het gung nog good.
De natuur teunt zich dizze dage op zien mooist. Het floetekroed, ofwel het fluitekruid tiert welig. Soms ok net te welig, want un fietspad wörn der extra smal van.
Op un tween foto zee de Abedeen Angus beeste van Woolderink oetn Kloosterhook, verkoeling zeukn in de Regge. Dit dut mie deank an die oole skilderiejn van Paulus Potter (den is trouwens mear 28 joar èwörn).
Op un daarn foto zeej un eane met jonge kuuknkjes zwemmn in de Regge. Dat gaf een groot “oh” gehalte bie de leu die ter langsfietsen.
Un lessen foto he’k ènömmn gisteraownd, op weg naor de kaarke (ok met de fietse). Ie zeet doar un team van de Roparun, een hardloopestafettewedstijd van Hamburg noar Rotterdam, an het oetrussen. Zie lingt volledig oetteteeld in’t grös. Aleanig un masseur kon nog un betje krampachtig zweajn vuur’n foto. Hoppelijk harn ze nog genog energie oawer vuurt hardloapn want zie monn nog een fleenkn eane noar Rotterdam!

24 mei 2015 c24 mei 2015 b

24 mei 2015 a

24 mei 2015 d

23 mei 2015 – Stork

Vandaage wa’w op visite in Stolwijk in de Krimpenerwaard (net oonder Gouda). Un hele mooie umgeving um te zeen. Ech Hollàànds met weinds met hooltn hekke, sleute vol met water, windmölns en oole boerderie’jn langs de kàànte van de weg. Het dea  mie deankn an de beuke van  Dick Trom.
Wat er ok was te zeen was un ooievaar. In’t platte neumt z’em ok wàh  stork. In de buurte van Heldern hette Klepper-Derk (he’k oet het Dialexicon Twents)
Hee zat heel rustig op un lantearnpoal te wochen oonderwiel het verkeer oonder hem langsroazen. Ik konne in alle röste met miene telefoon un foto van um maakn. Doarna was de poseertied ok vuurbie want he vleug lànkzaam noar de sleute op zeuk noar un lekker meulke kikkers…

23 mei 2015 a

23 mei 2015 b

22 mei 2015 – Treuranemoon

Neet alle plààntn die’j pot wordt un groot succes. Vuurbeeld hiervan bint haarfstanemoon’n. Ik har un paar anemoonpleantjes èkreangn um te verkoopn op de Kerkpleinmarkt op 30 mei in Eanter. Helaas sloat ze neet an. Ik deanke dat de wortelstökke te kaal bint um te loatn worteln. Mear ears eawn ofwachen. Het kan nog steeds. Miskien hebt ze wat anloopprobleemn (better èzeg zwoare anloopprobleemn). At ze helemoal niks doot kààn’k ze aaltied nog verkoopn as treuranemoon’n. Het ni’jste soort! Doar wo’j dan helemoal blie van…

22 mei 2015