29 juni – Teunisbloome

Vandage, toe’k noar Almelo fietsenzag ik dizze gelle bloome langs de kàànte van de weg bleujn. Het is de Teunisbloome of ok wàh de de Oenothera biennis. Dit is un rechop goande tweejoarige plàànte  den tot àànderhalven meter hoge kan wörn. In’n zommer geffe prachtige gelle bloomn die ‘s aongs lös goat, bestöwn wordt duur nachvlinders en dan un volgenden morn wier verwelkt. De gelle bloomn wordt oppevolgd duur doonzige pölln die kleine zwatte zöadjes bevat. Un naam “Oenothera” koomp waarschijnlijk oet het Grieksee ‘oinos’ (wijn) en ‘thera’ (jacht), dat duudt op de wortels van de plàànte die, as ze wordt ègetn, un verlangn noar wien zolln opwekkn. Ik weet niet of dit verlangen nog oonderschied maakt tussen wittn en rooin wien, Of zol het dan un verlangen noar rosé wörn?
De teunisbloome steet rechtervoort bekeand um zienen öllie. Dizzen öllie wordt èmaakt van de zöadjes en hef, zoas de kruundeskunnigen en ààndere geleardn het zengt, un antal hele goeie eigenskappn: Ie könt un ölie gebroekn aj un antal kilo’s lichter wilt worn zoonder un dieet te volgen, het helpt good teangn un cholesterol en un te hoongn blooddruk.. Het helpt ok teangn rheumatiek, exceem en ààndere jökkerieje. As leste kalmeert het hyperactieve wichter en verdrif het katers. Un ech woondermiddel dus!
Mear, vuur daj dit gebroekt en un antal liters achteroawersloat, least eers un biesloeter! Doar zölt ongetwiefeld un antal meender mooie biejwaarkingen wean (met name dommigheid umdaj zo völle hebt èkoch…)

29 juni 2015

28 juni 2015 – Zommerse weelde

De aarbein explodeert zo`n betje oet de groond. Gistern he’k ter mear as un emmer vol van èpluktt. Wie könt het neet mear ofettn. De beschuutn met aardbein, de sniestoetn met aarbein en de yoghurt met aarbein komt oons àl zobetje de oorn en’n  neuze oet! Doarumme he’w der mear (samen met wat rooie beazen) wat jam van èmaakt. Dan kan oons dat in’n weenter ok nog un neuze en de oorn oetkommn…

28 juni 2015

27 juni 2015 – Mansholt

Aj un mooi en interessant toneelstukke wilt zeen oawer één van de grötste diplomaatn oet het na-oorlogse Nederlàànd mu’j noar het toneelstukke Mansholt in Deepn goan. Het mooie is dat dit toneelstukke wordt èspöld op un originele locatie namelijk op un boerderieje in de boerskop Marktvelde.
Het toneelstukke geet oawer de leste joarn van Mansholt (in de joarn 70 en 80) atte zich ofkeert van ziene eerdere politiek van schaalvergroting in de landbouw. Dat gung neet ech gemakkelijk umdatte  un keal van de klei was, dus knap eengwies en aaltied reg op zien doel of. Dat reup wier de neurige teangnkrachen op. Doarnöast geet het toneelstukke ok nog oawer ziene affaire met Petra Kelly, un jonge vrouwe den later de Grünen in Duutslàànd oprichen. Al met al, genog spektakel vuur un oangd toneel.

Mog ie der hen wulln, dan kan dit nog. Doar bint nog kaartjes vuur ankommenden zoaterdag en zundag beschikbaar. Mu’j mear kiekn op www.mansholt-theater.nl, Ie könt ze doar bestelln.

Ps. Wus ie dat Mansholt vrooger zelf boer was èwes in de Wieringermeerpolder? Wus ie ok datte vief keer minister van Landbouw is èwes?

27 juni 2015 c

27 juni 2015 a

27 juni 2015 b

27 juni 2015 e

12 juni 2015 – Feestje

Mie zuster en zwoager hadn vandage un feesje. Redenen genog: zie warn 12 1/2 joar ètrouwd, he was dit joar 50 joar èwörn, ne koo har 100.000 kilo melk ègeawn en as leste zie harn un niew dak op’n stal èkreangn. Dus samen met femilie en noabers un klein feestje. Het was nog lange onrustig den aongd an de Ypeloweg….
De beeste wörn ok neet vergetn, want die kreangn nog een extra möalke voor met de voederdoseerwaangn.

12 juni 2015

12 juni 2015 b

11 juni 2015 – Èslaangd

Joa, joa, Wie harn het wàh zo’n betje verwoch, mear toch blif het spannend um op het verlossende telefoontje te wochen: Joris is èslaangd vuur zien VWO/Gymnasium examen. De vlagge kon dus oet! Op noar Leiden!

11 juni 2015 b

9 juni 2015 – File

Vandage iets wa’k nog neet eerder heb èzeen: un file op’n Eawersdiek. En zie zengt toch dat alles in het Oosten làànkzamer geet dan in het Wessen? Dat klopt in dit geval, want het geet hier um een file van wandelaars. He’j in het drokke jachtige Wessen kilometerlange files van auto’s, bie oons he’j files van wandelaars! Het motto van hier is dan ok: ‘Doot mear heanig an, oeteandelijk kom ie toch wàh op de stea van oene bestemming’. Dit is un leawnswieshied van de oostelijke wijsgeer Hennik van’t Rikkepöalke. 
Het vaalt mie nog met dat hier iedereene nog neet op kloompn leup…

9 juni 2015 b

9 juni 2015

8 juni 2015 – Een joar geleane

Een joar geleane was het op zundag 8 juni ganz gemütlich. Wie nömn der het gemakt van! Met dit mooie weer kow ‘s aongs lekker lange boetn zitn, un book leazen, op de tablette browsen en un gleaske dreenkn. Het leawn was en is nog zo slech neet!

8 juni 2015

7 juni 2015 – Twee joar geleane

Bie Facebook köj rechtevoort berichen van veurige joarn laotn zeen. Mear wat Facebook kan, kan ik ok natuurlijk. Doar door ik neet vuur onder!
Wat deak twee joar geleane op 7 juni?
Ik hàr toe un mooi duurkiekje van het volkpark in Riessen èmaakt. Dit park is in 1920 annelegd duur tuinarchitect L.A. Springer (òk bekèènd van het arboretum in Wageningen).
Doar steet un moi stukn oawer het parkgebouw en het volkspark in de canon van rijssen.

7 juni 2015

6 juni 2015 – Cursus bààndplakkn

Vuur ankommende studeantn geew ik un cursus “bààndplakkn”. De zönne, ofwel oonze Joris,  is de eerste weeld enthousiaste cursist. Noa un antal anwiezingen hef he zien certificaat èhaald. He is nò dus een gecertificeerd bààndndplakker. Hoevölle könt der dat zengn in Nederlàànd?
De cursus “kettn derop doon”  is weangs gebrek an belangstelling annuleerd (op zien Engels “gekenseld“). Miskien woln de leu gen smerige hàànde wiln kriengn? Moch ie nog leu kenn die dit geane wilt volgen, loat mie mear eawn weatn. Teengn un schappelijk prieske, kàànk dizze cursus zo wier opstartn…

6 juni 2015