30 november 2015 – Waterhook

At het nog eawnkes vandan reangnt ko’w hier zo ne schaatsbane beginn. Tenminste aw den fameuzen horrorweenter kriengt woer de kràantn aaltied oawer skriewt.
Ik wèè nò tenminste wàl wuurumme dat het hier un Waterhook heet…

30 november 2015

29 november 2015 – Kassferen

Het is vandage un earsen adveantszundag. Oawer un kleine vief wekkn he’w àl wier kasfeest. Um met dit natte en weenderige wear toch enigzins un kassferen te komn, vandage nè foto van’n hulst in tuin die volop in de rooie beaskes zit.

29 november 2015 a

29 november 2015

28 november 2015 – Stroomstoring

Wie warn vanoangnd op visite toe plotseling doar un stroom oetväll. Un aardlekschakelaar in de meterkaste har het begeawn. Köj niks an doon mear is wàl knap lastig.Vuural as het duuster is…. Gelukkig stun der nog een kearske op toafel dat brààndn. Dat brach nog enige verlichting!

28 november 2015

27 november 2015 – Pottn

Ik heb vandage met mie kleine neawe un poer narcissen èpot in’n tuin. Ik har un zak met bolln èkreangn met mien’n verjeurdag mear duur onverkloarbare omstandigheden ha’k dizze nog neet èpot. Dat mos dus vandage gebuurn!
At het good is köj dan in’t vuurjoar precies zeen woe’w wont. Un groot veeld met gelle wuivende narcissen bleenkt oe dan tegemeute….Tenminste, zo zöt het eroet volgens de verpakking.
De waarkelijkheid is natuurlijk wier ààns, zo hier en doar un klein sprieterig bleumke dat met de geringste weend àl het köpke löt hangn.
Ik binne beni’jd. An mie en an mie neawe hef het neet eleangn. Wie hebt oons beste edoan…

27 november 2015 b

27 november 2015 a

27 november 2015 c

26 november 2015 – Sportfotograaf

Op de fotoclub ha’w vanoangd sportfotograaf Kees Tetteroo oet Oldenzaal (Olnzel?) oetteneungd. He har un  machtig interessant verhaal met biepassende foto’s oawer zien’n hobby. A’j ok zaggen wat vuur een apparatuur datte har. Het kossen een klein vermogen. Un lens van achdoezend euro, un fototoestel van veerdoezen euro…  Mear mooie foto’s köj der wah met maakn. En doar geet het toch umme. Un hobby mag toch wàl wat kossen? Ja toch….

26 november 2015 a

26 november 2015 d

26 november 2015 c

26 november 2015 b

25 november 2015 – Zeet de moane

In het kader van het kommende Seenterkloas vandage un toopasselijken foto. De moane schèèn vanoangd zo mooi duur de beume da’k ter wàl un foto van mos maakn. At dit gen Seenterkloas weer is! Ik heb gelieke mien’n schoon mear èzet oonder de centrale verwarming (un kachel he’w neet mear). Nò mear hoppn dat er wat inkoomp….

25 november 2015

24 november 2015 – Horror haarfst

Met dit weer van vandage köj better van un horrorhaarfst sprekkn. Dat bekt tenminste ok nog lekker. Aliteratie neumpt ze dat, geleuf ik. Wat’n reangn. Un heeln dag làànk. Dat neungt neet oet tot het maakn van prachtige landschapsfoto’s… Vandoar mear un zwart-wit foto van de roete in de kamer. A’j good kiekt zee’j in de reangndruppels un omgekeerdn boom stoan de’j ok heel vaag op de achtergroond zeet. Iets met optica? Ik zol es noavroagn in Leiden hoe dat zit…

24 november 2015

23 november 2015 – Renovatie

Ik heb vandage het voorhuuske da’k vuurig joar heb èmaakt wier gerenoveerd. Al un mos was ter of en het leek of ter un kaal greunteblik in un boom höng. Dat än natuurlijk neet, dat schrikt de veugelkes of. Vandoar da’k het vandage wier good camoufleerd hebbe met wat mos oet’n tuin. Doar greuit meer mos in dan grös, dus dat betje mos mis ik neet. En no mear ofwachen of de vogels dit zwoar gecamoufleerde voorhuuske könt veendn…

23 november 2015

22 november 2015 – Gezoone koffie

Wie bint nog heel gezoond bezig, want wie dreenkt nog gewoone oolderwetse filterkoffie. Volgens un oonderzeuk van de gezoondheidsroad dat les in de kràànte stun, is gefilterde koffie gezoonder dan ongefilterde koffie. Dit koomp umdat hier de cholesterol-verhoongde stoffen cafestol en kahweol bint weggefilterd. In de koffie dat oet zo’n nieuwerwets espressoapparaat koomp, komt dizze stoffen nog volop vuur. Het is neet da’j direct noar’t zeeknhoes munt noa un köpke espresso, mear ie munt oppassen da’j der neet te völle van dreenkt. At het mear gen liters espresso op’n dag wördt….
Dit ni’js leawern genog rean op um het koffiezetapparaat  an un grondige schoonmaak te oonderwaarpn.  De koffiekanne ha’k oet mekaar èhaald en kloarèmaakt, zoda’j wier kunt zeen dat er koffie inzit. Toe’k het spul in mekaar wolle zettn bleak da’k het hààndvat neet mear vaste kon zettn. De schroewe dreein duur! Ik begunne ok zo heanig an duur te dreain, want ik begreape neet hoe dat kon. Mear noar wat gepeins en gezeuk  bleak dat er nog un klein wit onderdeel in het ofwaskewater achter was èbleawn. En dat ha’k precies neurig um de schroewe vast te zetnn.
Al met al ko’w nò wier heldere koffie dreenkn (en ‘s oangs klare wijn)…  

22 november 2015

21 november 2015 – Het heuwd er biehooln

De vrouwe en ikke warn vanmiddag an het weenkeln in Riessen. Dat mut smangs ok gebuurn. De koopjes en anbiedingen kwamn oons oaweral tegemeute,  un een’n nog vuurdeliger as un ààndern. Dan is het zaak um het heuwd er bie te hooln (en de knippe in’n tuk). Hieroonder zeej het vuurbeeld van nè vrouwe den dat neet lukn. Zie kon zich neet inhooln in’n damesmodeweenkel. Het wörn eur efkes te völle en zie kon toe het heuwd der neet mear biehooln…

21 november 2015 b