31 december 2015 – Ooldjoarsdag

Vandage hew un lessen dag van dit joar. En wat doo’j dan? Inderdoad, het oole joar hard wegplearn met carbid en doarnoa un goein borrel dreenkn op het oole joar. Dat he’k dus vanmiddag èdoan, in dizze volgorde,  bie mie moo, saamn met mie zwoager. Het knappn onmeunig good! Ik vernemme het nò nog steeds an miene oorn. Volgens joar toch mear oordöpkes gebroekn…

31 december 2015 a

31 december 2015 c

31 december 2015 d

31 december 2015 b

30 december 2015 – De beste weansken

Op dizzen éénnoalessen dag van het joar wi’k uleu alvaste het allerbeste vuur 2016 tooweansken. Da’j mear un gloepens mooi joar mangt hemn, woer da’j later met tevreanheid en blieskop op mangt teruggekiekn. Meer weure bint neet neurig.

30 december 2015

29 december 2015 – Koninklijk bezeuk

Vandage he’w koninklijk bezeuk. König Weenter is toch stiekem in’t làànd. Wordt er oaweral èsprökn over te hoge decembertemperatuurn, zeej hier en doar leu met un vertwiefelde blik het grös in’n tuin meain, hier was dat vanmorn neet het geval! De roete van’n auto was kets dichtevreurn! Dat beteaknt dat de iezers wier oet het vet mangt, de dikke truie wier an mangt  en dat de dahlia’s oet de groond munt. Köning Weenter hef zich wier loatn zeen. En nò mear ofwachen  of het un bliksembezeuk of dat het van meer langdurige aard is.

29 december 2015

28 december 2015 – Noooooo

Vandage bi’w noar ‘n film èwes: Starwars deel zeunge. De ààndere deeln kenn wie ok àl (ha’k vrooger èdownload, via een min of meer illegale weg), dus het wörn nò tied vuur deel zeunge. Ik was wasse saamn met Joris, de zönne, en mien neawe Niek. Het is dan ok een echen film vuur keals, die van dit soort films hoold. Ie zaggen der weinig vrouleu. Die veend dit, deank ik,  te onlogisch en te irrationeel.
Un heel bekeane scene oet de eerste films is as Darth Vader (un slechen) teangn Luke Skywalker (un goein)  zeg, datte zien vaa is: “I am your father”. Luke antwoordt doarop met un langgerekte “Nooooooo”. Op zien Tweants dus: Ik binne oe vaa! Neeeeeeeeeee…. Vandoar dizzen foto van vader en zoon met un mooi 3-d brillke op. “Nooooooo”.

28 december 2015

27 december 2015 – Vertaaln is ok un vak

Vandage zag ik dizze deuze met crackers op de ontbiettoafel stoan bie oons thoes. Op de vuurkàànte zee’j un hele bekeande Tweatnse oetsproake stoan. den bie iedereene van de moodersproake (nò kriek commentaar van miene vrouwe ) bekeand is “A’j plat könt proaten mö’j ‘t um oons nich loaten”. Op de achterkàànte zee’j de vertaling “Als je Twents kunt spreken moet je het om ons niet laten”. Wat un knullige vertaling! Dat riemt vuur genne meter. Zie hadn völle better könn zengn”Als je Twents kunt praten moet je het om ons niet laten”. Dat kleenkt völle better! Doarnoäst vroag ik mie of of  dizze definitie van “laten” wel bekeand is in het Nederlàands. Miskien möj gewoon zengn “Tweants, doar is niks mis met!”. Dat breg de boskop gewoon völle better oawer!

27 december 2015 b

27 december 2015 a

26 december 2015 – Oeteveundn traditie

Op Tween Kasdag köj un heeln dag neet mear thoeszittn, want dat he’j un Earsen Kasdag àl èdoan. Vandoar da’w ‘s middaangs mear un stukn bint goan loapn op’n Nijverdalsen Baarg, bie Hoarle. Da’s un hele mooie strekke um eawn te “spaziern”. Wie kwamn oonderweg ok nog un paar traditionele midweenterhoornbloazers teangn in traditionele klere. A’j dat zo zeet en heurt, deank ie dat het midweenterhoornbloazen al heel oold is. Een oer Tweantse traditie. De wetnschop decht er echter (dat riemt mooi) àànders oawer.  Volkskundige J.J. Voskuil (bekeand van de dikke pilln “Het Bureau”) meant dat het midweenterbloazen un  “tradititie” is den is oetteveundn duur un ààndere volkskundige D.J. van der Ven in 1919. Den lessen specialiseern zich met name op oole Germaanse gebroekn, dit ok in het lech van het opkommend nationaal socialisme in Nederlaàànd en in Duutslàànd.
Noar’n Tween Wereldoorlog wörn dizze “oole traditie” nog mear leawn inneboloazen duur het organiseern van wedstriedn midweenterbloazen.  Het resultaat is nò da’j oaweral de droefgeestige  klàànkn vam dizze toeters heurt zodra het Adveant is. Ik weet neet a’w hier zo blie met wunt wean…

26 december 2015 b

26 december 2015 a

25 december 2015 – Greune kasdage

Zo zag het er vandage bie oons oet! Un greune weide met greune böske  met in’n tuin 3 witte kasbeumkes. Die he’’k wit èmaakt zodat ze neet al te völle opväln in al den sneeuw de’w elk joar met de kasdage verwacht. Ik deanke da’k ze volgend joar mear greun oawerschildere. Miskien krie’w dan juus wàl un witte kerst…

25 december 2015

24 december 2015 – Waart oe!

Waart oe vanoangd want Derk met’n beer vlög roond. Het is ter precies het weer vuur. Volle moane, wolken, weend, un betje reangn. Precies dat weer woe’j leewer binn’n vuur bliewt mear woe’j van alles boetn heurt gebuurn. Volgens un oole sage  koomp vanaownd Derk met’n Beer duur de loch langs en den neamp alles met wat neet vaste zit. Dus ie munt oe aarf kàànt hemn op Kasaownd. De hekke van de weidns muj ok lös loatn stoan zodat Derk ongeheenderd toegàànk hef.En ie munt ok nog witte strèèpn op de beume zettn zodatte doar neet teagnan veurt.
Wee is Derk en wat is un beer? Wee precies Derk is wet niemand, mear vermoedelijk stamte of van de Germaanse god Fro, den op un eawerzwien met gooln bössels duur de loch jaangn. Een soort demon dus, vuur wie het Achterhookse en Twentse vuurgeslachte  un heiligen ontzag koestern. Ze durven zelfs zienn naam neet oet te sprekn, oet vreze hem te roopn. Vandoar dat ze’m Derk neumn. Vuur het zelfde geeld harre Dieks of Hennik èheetn. Derk zit op’n  un onmeunig groot weeld vaarkn, ofwel un beer.
Dus vanaongd mear heel good oetkiekn vuur leag oawervleengde beern met Derk der boangop. Vuur da’j weet woj ok metteslept…

24 december 2015

23 december 2015 – Bie de tied

Bie de Belasting goaw met de tied met! Wie bint drok beazig um alles in de wolkn (cloud) te kriengn. Oonderstoanden foto gef wier hoe vrooger de computers wörn gebroekt bie de Belasting. Dat gung toen met ponskaartn. Ik weat nog dat begin joarn zeungtig mie breur op de Mavo programmeerles kreag met behulp van ponskaartn. Wat un gepriegel was dat! Un foutje was zo èmaakt.  Alles dreain toen op mainframes, hele grote computers. As ze het un betje koold kreangn op het kantoor bie de Belasting, dan voern ze gewoon un meuilijke opdracht in op’n mainframe. Dat dinge wörn dan zo hete, dat ze het un verdeeping heuger kon’n maarkn an de temperatuur… Dus toen warn ze ok àl duurzaam bezig….

23 december 2015

22 december 2015 – De dage wordt länger

Zo, un kotsen dag he’w èhad, noa 21 december wordt de dage wier länger. Ik kon der vanmoarn aleanig niks van vernemn, het was eawn duuster, zo neet nog duusterder as gistermorn um dizze tied. Of muk het wat mear tied geewn…

22 december 2015