29 augustus 2016 – Liesterkrallen

Op velerlei verzeuk hier nogmaols het gedicht Liesterkrallen van Johanna van Buren oet Heldern.

Liesterkrallen

Liesterkrallen, helder rood,
noew geet ‘t zommer gaauw weer dood.

Liesterkrallen, trösse groot,
Zint de veugelties eer brood.

Liesterkrallenboom in ‘t laand,
Lik zoo mooi in zunnebraand.

Tusschen greune blaechies deur
Flikkert felle, heete kleur.

Liesterkrallen, riepe, rood,
Doffe, donkre keur . . . as blood.

Liesterkrallen, dof en vel,
Mèènschenlèven liek iej wel.

Eers de braandend heete wangen,
Oogenschitter vol verlangen . . .

En dan kump det doffe rood
As van zeerte ‘t hàtte bloodt . . .

‘t Mooie lèven, zoo vol fleur!
Zunnekrallen, heete kleur!

‘t Hàdde lèven, toch ook good,
Riepe krallen . . . hàtteblood.

Liesterkrallen, fel en flonker,
Riepe zie-j as blood zoo donker

Johanna van Buren, september 1927

29 augustus 2016

28 augustus 2016 – Peerd met boom

Op dizzen foto zeej un silhouet van un peerd met un boom. Het lik net of un kop van het peerd (heuwd) oet’n boom koom.
Wus ie trouwens dat het woord “Silhouet” het enigste woord in het Nederlàànds is dat van het Baskisch is offeleid? Het silhouet is èneumd noar  Étienne de Silhouette (1709-1767), un Fràànsken mnister van financiën. Zien’n naam Silhouette is een verfràànsking  van’n Baskischen naam Zuloeta (zien vaa kwam oet Biarritz in’t Baskenlàànd). At dat gen nuttig taalfeitje is…

28 augustus 2016

27 augustus 2016 – Geeld mut rolln

Wa’k vanmorn hebbe buurd, he’k vanoangd wier oettegeawn. En dat onder un neumer “geeld mut rolln”.
Vandage he’w bie het oole hoes wat oold iezer (un anhangkoare vol) en wat koppern waterleidingn opperuumt Wie woln ears het kopper bie het oold iezer doon, mear later hew het toch mear apart inneleawert. Dat was un good idee, want wie kreangn mear vuur die buisjes dan daw harn èdach. Genog zelfs um un keer met oons tween oet ettn te goan. Daor zengt wie gen nee teangn en dat he’w dan vanoangd dan ok èdoan (bie R1854 in Eanter).
Het verdeende geeld mos rolln en het rolln dus dan ok  direct oonze knippe oet noar de knippe van de serveerster. Ik binne beni’jt woer het doarnoa hen is èrolt…

27 augustus 2016

26 augustus 2016 – Voonkn

Schreef ik ooit oawer Voonkn in Vorarlberg, vandage ha’w Voonkn in’n Waterhook. Gen hoogstoande festiviteiten woer de straote vuur mos wörn offezet  of un festival wa’j rechtervoort oaweral zeet,  mear het was gewoon un hele lokale gebuurtenis. Het sliepn van iezern buizen. Un enigsten den ter bie was, was miene vrouwe den dizzen foto maakn. En met denne der bie goat de voonkn eens zo hoge…

26 augustus 2016

25 augustus 2016 – Arko

Wat he’k het wier good vuur mekaar met dizze waarmte. Elken dag he’k un trein met “arko”. In’n auto he’j airco, mear in’n trein heb ik arko oftewel “alle ramen kunnen open”. Het help alleanig gennen bal met dizze waarmte. Mear dat is neet belangriek, want hoevölle treinen bint er neet woer de ramen neet lös van keunt? De leu in die treinen  munt zich behelpn met airco. Stakkers bint het, want zie könt oonderweg nog geeneens friske boetnloch inademen, terwijl ik dat wa kanne…

25 augustus 2016

24 augustus 2016 – Wat good is vuur de keulte…

Ken ie het sprekwoard “Wat good is vuur de keulte is ok god vuur de waarmte”? Dat munt de eigenaars van dizze peare ok hemn èdach. Met dizze hitte van mear dan 3o groan, doot ze de peere un dik slat umme. Mut helpn teangn de vleengn, zengt ze… Het peerd zal der, deank ik, ongetwiefeld aanders oawer deankn…

24 augustus 2016

23 augustus 2016 – Op weg noar China (poging 2)

En wie doot wier un verwoede poging um un korte route noar China te veendn. Hier zeej  de Marco Polo van’n Waterhook alias Henk van de Knolle an de gaank. Het kossen knooin um mear wie bint toch un meter in de goeie richting èkömn…

23 augustus 2015

22 augustus 2016 – Lokdoewe

Dizze lokdoewe hàànk in’n boom bie het oole hoes. Apat um zoo te zeen, zo teangn un duustern. Het verhaal derachter is dat dizze lokdoewe wörnt gebroekt duur de jagers um holtdoewn te lokkn. Normaal ruumt ze de lokdoewe wier op, mear dizzen is bliewn hangn umdat ‘n jager plotseling oet de tied is èkumn. He har gen tied mear um dizze doewe  weg te haaln. De oetdrukking “oet de tied” is hier dus letterlijk van toepassing.

22 augustus 2016

20 augustus 2016 – Het begin is ter

Het begin is ter! Vandage hebt de vrouwe en ik de bouwstroomkaste op de goeie stea èzet. Vuur daw goat bouwn, muw earst goan sloopn. En vuur daw goat sloopn muw earst un stroom ofsloetn. En dat doow met dizze bouwstroomkaste.

20 augustus 2016