26 juni 2017 – Abraham

Aj vieftig wordt, wordt rechtervoort oen’n heeln tuin vollepot met spandeuke, opbloaspopn van 3 meter hoge, brödn, foto’s en goat zo mear efkes duur. Doar komt vake ok nog allerlei riemsels bie van bedeankelijk  allooj. Un inhoold doarvan geet vake oawer beer (hoevölle kratn köj nog wegsloekn) en oawer oene vermeende(rde) seksule capaciteitn.
Ak dat zee, dan wor ik wàl enigzins weemoedig en deank ik terugge an de tied toen nog één’n Abraham van normaal postuur voldea. Met doarbie un gedich dat realistisch en beknopt oen’n  leawnsloop wiergaf. Mear tjà, de taims, deej ààr zjeenging….

26 juni 2017

25 juni 2017 – Zingn in de kaarke

Moch ie nò deankn dat zingn in de kaarke aaltied gepaard geet met troage orgelklàànkn (sorry Gerrit Glimlach), dan he’j het wàl verkeerd. Smangs is ter un jongerndiens woer de muziek wat harder en eengntiedser (wat’n woord…) is.
Zo ha’w vandage de band Pearl oet Eanske in jongerndiens. Dat was un succes, mooie liedjes en ok wat vlottere muziek. En de kaarke zat good vol…

25 juni 2017

24 juni 2017 – Un schoer duur de beene

Duur dizzen foto te publiceern, krieg ik woarschienlijk un schoer duur de beene van de vrouwe…. Mear het is toch ech un heeln mooin foto um te loatn zeen. Un hoog cuteness gehalte um het mear op zien Engels te zengn. En dat wi’k oe toch loatn zeen

24 juni 2017

23 juni 2017 – Sabbatical

Het is vri’jdag vandage en un heeln röstigen dag op kantoor. Het lik wàl of de hele ofdeling op “sabbatical leave” is èsteurd…

23 juni 2017

22 juni 2017 – Grös

Un mooin foto van bleuind grös. A’j’t good bekiekt bin’t het allemoal kleine wonders van bleuiwiezen.
Ik zit er deepe oawer noa te deankn um in oonzen volgende tuin verschillende grössoortn op te nemn. Dat missteet absoluut neet in’t landschap. Inspiratie kö’w opdoon bie de tuin’n van Piet Ouddolf in Hummelo. Toch un keer kiekn doar in juni 2018.

22 juni 2017

21 juni 2017 – Owaerstekplaatse

Elken dag loop ik van de bushalte oawern un verharn pad noar de poorte van’t waark. Dizze dage zag ik un zwatn streep oawer un griezen steenslag loopn. Toe’k better keake, warn dit allemoal miegeampn die hier un pad oawerstökn. Kloarbliekelijk harn ze wat èveundn an de oawerkaante wat eur good te passe kwam. Dat wörn dan transporteerd. Het mooie en opvallende is, is dat ze un vaste route anheuln um oawer te stekn. Alleanig op dit stukn van maximaal vief centimeter breed stakn ze oawer. Zie harn genog ruumte op’n heeln pad, mear dat deedn ze neet. Zie harn hier genog an, mear harn ze neet neurig. En het verlöp ok nog zeer efficiënt.
Doar köw as leu nog van leern, vuural a’w het hele làànd wier wilt volbouwn met nutteloze gebouwn, industriegebieden, spoorlienn en weangn. Loaw mear ears kiekn met mekaa of het allemoal wàl zo neurig is en loaw dan alleanig de ruumte gebroekn woer waarkelijk behoefte an is. Um met un Biebelsen tekst oftesloetn (Sprökn 6:6) “Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs”…

21 juni 2017

20 juni 2017 – Het is pears en …

Dit pleantje stun plotseling bie oons in’n tuin Het lik mie un wikke-achtige of miskien iets van un klokjesbloome.  In elk geval heft un mooie pearske kluur, genog om in anmarking te komn vuur’n foto van’n dag.

20 juni 2017

19 juni 2017 – Oostindisch doof

Ie kent het sprekwoord van oostindisch doof wàh. Dat beteaknt da’j iets absoluut neet wilt heurn ondanks dat het wàh wordt èzeg. Aànders èzeg: Ie heurt wàh good mear ie lustert zo slech….Dat geelt ok vuur dizze oostindische kers (kasse?). Un heeln tuin ummegooid um dizze woekerplàànte oondermeer kwiet te raakn (en en passant ok nog het hoes èsloopt Glimlach), en wie löt het köpke wier zeen in’t grös? Juust,  de oostindische kasse.  Den wil gewoon neet lustern…

19 juni 2017