15 september 2017 – Un pot met goold

Ik weer nò woer het geeld zit. Bie de ni’je oawerbuurn in’t dak van’t hoes! Zolln ze dat zelf wàl weatn? Of is dit bedoeld vuur un hypotheek den ter op rust?

Dut mie deankn an de joarn 70 toen de eerste ligboxenställe wörn èbouwd. Die harn een relatief vlak dak omdat er zo better un Rabo-hypotheek op kon russen…

15 september 2017

13 september 2017 – Olifantnpad

Ha Rutte het less oawer “geitenpaadjes”, bie de Belasting kuiert wie over “olifantnpaadjes”. Al die leu met zwat geeld zeukt toch aaltied de kotste weg um van de belasting of te kommn. En dat leg meer gewichte in de schale dan un paar sikke…

11 september 2017

10 september 2017 – Neet alles steet in Google

Vandage he’k un woord dat geeltneet in Google vuurkoomp: Stoetnbreef. Ondaanks daj deankt’dat alles in Google steet, steet neet alles in Google.

Ik gebroeke het woord regelmoatig (woer is un stoetnbreef….) ondaanks dat de stoete rechtervoort in un plastic zak (buul of toetn) verpakt zit. Ik deanke dat het nog van vrogger koomp, toen de stoete nog verpakt wörn in un papiern zak ofwel in un stoetnbreef. Misskien dat oonze Gerrit Kraa, as noakommeling oet un bakkersgeslachte dit kan betamen?

Ps. Met ingaank van dizze publicatie koomp het natuurlijk wal in Google te stoan (heb ik wier…). Het wordt binn un paar dage duur de zeekbots van Google wál oppemaarkt en verwaarkt in de administratie van zeukweure.

10 september 2017

9 september 2017 – Don Quichot oet Wierdn

Tja, wat mök hier wier met? Un bericht oet de kraante van vandage. De politiek in Wiern hef het idee èopperd um veer weendmölns te bouwn um zo de “doelstelling van duurzame energie” te haaln. Kloarbliekelijk veendt ze het haaln van een vage doelstelling van de overheid belangrieker dan de landschapsvervuiling met biekommende hellige burgers die’j der met kriengt.
Ie mangt hoaste nog genne panne verkeerd op dak hemn lingn, mear at het um duurzame zaakn geet, mag alles rechtevoort… Veer van die lillijke horizon vervuilende apperaatn die nog meer kost dan dat ze opleawerd. Alleanig met subsidie den duur de burgers bie mekaar wordt èbrach (duur de stromnrekkening) könt ze zogenaamd  un positief rendement opleawern.  Wat mie betreft bint ze bie de gemeente een stel Don Quichot-figuurn die nutteloze doeln noastreeft. Laot ze toch gewoon kiekn noar andere mogelijkheden vuur duurzame energie zo as aardwarmte of energieopwekking duur verbranding van ofval. Bi’w doar ok wier mooi of in plaats van alles te scheidn….

Ps. De ciefers woer ze oons met bestookt goat alleanig ower het gebroek van energie duur de hoeshoolns. Die gebroekt slechts 20% van de energie in Nederlaand.  Dus feitelijks geet het hier oawer dat 4,6% van het totale energieverbroek in de gemeente Wiern wat duurzaam mut wean.

9 september 2017

6 september 2017 – Un betje greuts

Vandage wa’w un betje greuts. Neet greuts vuur’t gat Glimlach mear greuts op de zönne den vandage cum laude vuur ziene propedeuse Rechten in Leiden slaangn (van de 720 geslaagden) . Doarbie heffe ok nog de eerste pries èwönn (de Katadreuffe wisselbokaal) vuur het beste juridische essay  oawer “De weerbare democratie”. De pries kreegè oetereikt vuur un volle zaale (2000 leu). En dan wo’j  wàl un betje greuts…

Vuur meer informatie klik hier. Zien essay köj hier downloaden.

6 september 2017 a

6 september 2017 b

6 september 2017 e

4 september 2017 – Baaln

Onder hoge druk wörn vandage nog eawn wat baaltjes èmaakt. Het kon nog net vuurdat un reangn begun. Àànders was het fleenk baaln èwes…

4 september 2017 b

3 september 2017 – Bessen mais

He’w gen bessen mais? Nò dat zotooveran alle loonwaarkers al bezig goat met het vuurbereidn van de maisoogst, könt wieleu neet achterbliewn met oonzen mais. Dit exemplaar is spontaan in’n tuin ègreuid as gevolg van wat resjes vogelvoor. Ik loat het riepe wörn en het zoad kan ik dan volgend joar wier gebroekn vuur meer mais. En aower un paar joar is dan un heeln Waterhook vollepot met dit sublieme maisras van ‘n Kroaks. Hoge opbrengsten, hoge  VEM en nog meer van den ongein. Wat wi’j nog meer?  Un mais en het geeld stroomt dan binn as water… (vandoar un naam van’n Waterhook).

3 september 2017

2 september 2017 – Un dag doarnao

Wie harn gistern brulfte en warn redelijk late in hoes. Toch nog redelijk èsloapn zoonder las te hemn van de laankzaam optrekkende alcoholdepressies. Mear’n dag bi’w begunn met un lekker köpke koffie met waarme opgeklopte melk. Doar kommie wier helemoal van bie!

2 september 2017

1 september 2017 – Un beste brulfte in Best

Vandage ha’w un brulfte in Best van un neawe. Un heeln dag feest van ‘s morns 11 uur tot ‘s nachts 2 uur. Op dizzen foto koomp het bruidspaar nog fris en fruitig met’n auto anveurn. Ik deanke datte ‘s nachts noar un ofloop meer het geveul harn van fruit dat teangn un hooldbaarheidsdoatum anzit. Het kan nog net, mear doar is dan ok alles met èzeg…

1 september 2017

1 september 2017 b