21 december 2017 – Un kötsten dag

Op dizzen kötsten dag van het joar un passend plaatje: un Belastingdiens in’n duuster. No wea’j ok woer al het zwarte geeld hen geet a’t de Belastingdiens het veend: achter de tralies van dit gebouw. Of is dit gebouw alleanig bedoeld vuur de eigenaren van dat zwarte geeld?

21 december 2017

20 december – Kerstman verlöt Riessen

Leste ni’js: ‘n kaskeal ofwel de kerstman hef vanmorn per trein Riessen verloatn. He probeern het incognito te doon, duur genne mutse te dreangn.. Gelukkig har ik dat in de gaatn Glimlach. Ik kon hem namelijk herkenn an ziene rooie klere en wit’n board.
Wuurumme dat der zo heimelijk van duur gung is onbekeand. Miskien datte in Riessen te weanig “believers” hef?

20 december 2017

19 december 2017 – Serious Request

In de decembermoand is ter aaltied de actie van Serious Request. Dizze keer is dat in Apeldoorn op de groote maarkt. Doar steet het glazen hoes met de 3FM diejees derin.
Op het station krie’w doar ok wat van met. Zo steet er op het perron een teante woe’j vuur het goede doel kunt fietsen. De locale fietsclub maakt zich hier drok vuur. A’k stoa te wachen op’n trein noar Riessen kaan’k dat aaltied mooi rustig bekiekn en oawerpeins bie mie zelf da’k toch mear mooi in’n trein zitte in plaats van op zonne fietse…

19 december 2017

18 december 2017 – Kasbeks

Vanoet de kaarke brengt wie met Kas de öldern van “plus 75” joar en de zeekn in de gemeente un kasbekn, evuld met allerlei lekkere dinge. Dit joar ha’w der 130 stuks op de lieste stoan. Die mon’n allereerst wörn èmaakt en dat he’w dus moandagaongd èdoan. Joonk en oold hef mettehelpn um de beks kloar te kriegn. Noa ofloap koon’k ter 20 in’n auto skoewn um dizze wekke roond te brengn. Ik mogge mie es ‘s oangs verveeln…

18 december 2017

17 december 2017 – I am so heppie….

Kiek es an, steet er Shiloh neet prachtig op? Zo nò en dan muw op’n hoond van mie schoonzuster oppassen en telkens bedeankt wie wier ni’je maneern um hum mooi op’n foto te krieng. En umdat het gauw kas is, he’w hum nò mear as kasboom oetedost.

shiloh

16 december 2017 – Un lessen snee

Op dizzen foto zeej un lessen snee van 2017. Ik deanke neet dat er dit joar nog wat vaalt dus doramumme he’k et mear op de geveulige plaate vasteleg.  Dit restje is ter nog umdat het in de schaa lig. Het dooit neet snel weg.
Ik gunge dan ok nog hoaste oonderoet toe’k in’n duustern  noar’n auto hen booltern.  Ik wazze dit restje kets vergettn…

16 december 2017

14 december 2017 – ‘n Oetzetter

Vandage bint ze d’r èwes van de gemeente um de boele oettezettn. Dat geet naa secuur umdat ze het met satelietnavigatie doot. Niks gen gedoo met metleentn en dröö mear. Nee, zie loopt met zonnen poal met un sattelietontvanger derop duur het laand en hiermet könt ze alles metn, tot op de milimeter nauwkeurig.
De meeste sattelietn dreeit in het noordn, dus zie monn an de noordkaante gen obstakels hemn. Dat ha’w hier gelukkig neer, milln in de weide…
Alle poalkes vuur het hoes en de schuure stoat nò in de groond. Köw in januari wie verdan, aw de boele oetgreawt.

14 december 2017 a

14 december 2017 b

14 december 2017 c

13 december 2017 – Kets vergetn

Kiek, dat hebt wieleu wier! Pot ik un zgn. “vergetn greunte” in’n tuin, verget ik em ok nog en haal ik em nò pas oet de groond. ..
Dit is ‘n pastinaak, un vuurleuper van’n weenterwortel en de eapeln. Vuurdat de eapeln wörn introduceerd, at hoaste iedereen pastinaak. Un hutspot den bie het beleg van Leiden wörn ègetn was  neet met eapeln mear met pastinaakn bereid.  Doarna wörn ‘n pastinaak in un rap tempo verdrungn duur un eapel.
Anno 2017  doot wie pogingen um  un pastinaak wier op’n teelder te kriengn. De vrouwe is er weeld van, ikke wat meender…

13 december 2017