21 april 2018 – Wittn rook

Bie het Vaticaan loat ze wittn rook zeen as un ni’jn paus hebt èkeuzen.
Zo leek het bie oons vanoangd ok. Un ni’jn paus in’n Waterhook? Dat kan toch neet? Dat klopt, dus dit was dan ok heel gauw veraanderd in wat extra vlammn…(met hulp van un betje dieselöllie Glimlach).

21 april 2018 b

21 april 2018 c

21 april 2018 a

20 april 2018 – Engerling

Bie het ummegreawn van de groond vuur un tiedelijken greuntetuin op de ni’je stea kwam ik dizze “allerknapste”  larve teangn. Het is un engerling, un vuurleuper (larve) van’n meikever. Dizze deerks stoat er umme bekend dat ze nogal vraatzuchtig bint en dat gröswortels, greunte en jonge beumkes tot eur favoriete menu beheurd. Vandoar dat de ofgeloopn joarn bie mie in’n wal un antal beumkes  doodgungn. De worteln warn der finaal offegetn duur de engerlingn. Ik leazen dat in sommige gevalln meikever- en engerlingnploangn könt worn vergelekn met spreekhaan’n raampn. Zie vret alles op wat ze teangn komt.
Het bestrijden geet knap lastig. Vergif mag neet mear en trouwens as de larve in de groond zit köj met vergif al heel weanig  zonder de rest te vergiftigen. Het enigste woer ze neet teangn könt bint aaltjes, mear ja, die heb ik neet direct beschikbaar. Dus mear loatn zitn en hopn dat het er neet te völle bint.
Wus ie dat larve ongeveer veer tot vief joar in de groond zit vuurdat het un kever wördt?  Het is dus gennen eendagsvlieg mear un larve met ausdauer…

20 april 2018

20 april 2018 b

17 april 2018 – Weelde seringeln

Het vuurjoar is dizze wekken met un geweldigen knap lösseknapt. Temperatuurn van boangn de 25 groandn, en alles wordt in bleui étrökkn. Zo kwam ik terachter dat bie oons in’n wal langs de weide ook un seringelnbos steet. A’w der straks (september) woont goa’k noa de wekkelijkse wasbuurte eawn fleenk met het heuwd duur un seringelnbos, dan roek ik nog lekker…

17 april 2018

16 april 2018 – De eerste blaadjes

De eerste blaadjes van de ni’je appelbeumkes komt schuchter noar boetn hen. Zie bin’t natuurlijk wàl beni’jd woer ze nò bint terechte kömn. In wat vuur’n laandelijke greuit ze op? Un Waterhook?

16 april 2018

15 april 2018 – Un ooln griezen

Ok dizzen hef met sneuin 2.0 te maakn èhad. Genne coupe “Gedekt model” mear un coupe “Alles d’r finaal of”.
Het is un ooln griezen weelgenboom en den löp vanzelf wàl wier oet. En zoneet, tja dan is ter tied vuur het jonge spöl wat er noast steet. Het steet al min of meer te dringn…

15 april 2018 b

14 april 2018 – Sneuin 2.0

Het sneuiadvies van un buurman oawer het sneuijn van de Berberisheage is oppevolgd: “ie munt ze leage bie de groond sneuin”.

Vuurig joar juni he’k nog op de oolderwetse maneere sneuid. Dit joar is het heel wat ridiculer ègoan: leage bie de groond. Binne beni’jd of ze nog oetloopt. Zie prikt in elk geval neet mear…

14 april 2018 c

14 april 2018 b

6 april 2018 – De eapeln zit er wier in

Het is wier zo vear, de eapeln sind de groond in! Met behulp van’n ooln eapelstöter he’k ze vri’jdag èpot. Het bint wier Lekkerlanders èwörn, eapeln woe’j de vingers bie oflikt, zo lekker dat ze bint…

6 april 2018 a

6 april 2018 b

5 april 2018 – Op de rooie lieste

Sinds ofgeloopn joar is de biodiversiteit in’n Waterhook wier tooènömn. Het blik dat bie oons de Weele kool (Brassica oleracea var. oleracea) in de weide greuit. Dit is un zeer zeldzame plaante den op de Nederlaandse rooie lieste van plaantn steet (as ‘geveulig’). De rooie lieste is indertied oppesteeld duur de overheid as un oawerzicht van soortn die hoaste of neet meer in Nederlaand vuurkomt (zo koomp het college “plantendeterminatie” ok wier van passe Glimlach).
De weele kool is is de oermoeder van alle koolsoortn. Normaal greuit dizze plaante op kalkrieke groond langs de kustn van Spanje, Engelaand en Helolaand, mear kloarbliekelijk dutte het ook good in het binnlaand. Ofgeloopn joar deuke opeens bie oons op. Miskien dat un naam “Waterhook” der iets met te maakn hef?
De vroage dee’k nò hebbe is of ik nò dizze plaante magge weghaaln (het is un grootn knoeperd) of da’k um murre laotn staon.  Hee is zeldzaam mear wat is zeldzaam atte plotsklaps bie oons in de weide greuit?

5 april 2018

4 april 2018 – My little verreiker

Bie “Allo Allo” har het lutenant Grüber aaltied oawer “my little tankie” atte oawer zien’n tank kuiern. Toe’k dizzen foto maakn mo’k doar an deankn. Un verreiker (ik wille dat de hele tied met un lange “ij” skriewn) hef rupsbeande en hef iets weg van un kleinn tank. Alleanig dizzen wordt gebroekt um dinge op te bouwn in plaats van iets kapot te scheetn. Een klein, mear neet onbelangriek verschil…

4 april 2018

[img width=344 height=436 cacheid=00092e94001a05cf382cfb231a00cc4606]http://www.coldcut.com/video/aa/images/grubertank.jpg[/img]