24 juni 2018 – Un hazen

Dizzen hazen zat vanoangd bie oons in de weide te smikkeln van het grös. He zat mooi verstopt tusken al het lange grös, mear mie schaarpe ooge nöm hem toch woar. He mut nog wàl oetkiekn datte neet te völle vret want aanders isse straks un perfecten kandidaat vuur de kerstdis…

24 juni 2018

23 juni 2018 – Leuge Kaarke

Ik mosse vanmiddag eawn in de kaarke wat testen met de video-opname apparatuur. Woe gebroekt nog un videorecorder en den wi’w gearne vervangn duur un wat ni’jerwestere maneere van opnemn, namelijk alles direct op un computer opnemn zoda’j dit ok oondermeer könt streamn noar b.v. Youtube. Um toch eawn bie het verleden stille te stoan doarumme mear un zwart-wit foto van het interieur van de kaarke.

img_20180623_1416521

21 juni 2018 – Good nat

Net op un langsen dag van het joar wörn ik good nat van de enigste reangbuuie den ‘s morns um kwart vuur zesse in Nederlaand völ. Heb ik wier! Het völ ears nog wa met met’n reangn mear net toek Riessen binnenfietsen wörn der kloarbliekelijk beslötn dat het wàl ietskes mear moch wean ofwel, de hemmelsluuze gungn volop lös….En doar fiets ie dan met oe oe dunne zommerjäske wat gen reangn teangnhoold. Ik mosse toe toch mear deankn an mie oppoe den zea dat un reangn neet wieder gung as’t vel. Toch wàl wier un’n heeln troost…

img_20180621_060508

20 juni 2018 – Mirakels

Un klein wonder ofwel mirakel bie oons. Un eeknbeumke dat ofgeloopn weenter is innepot en nog gen eankel blad had, begeent nò plotseling oet te loopn.
Ik heb hem de ofgeloppn moand regelmoatig water èdoan, en oeteindelijk hef het wàl èhölpn. Dus veul ie ok un betje lusteloos en geslötn, bint de heure un de hoed un betje dreuge  en weej neet wa’j der an könt doon? Goat dan met de veute in un emmer water stoan! Ie bleuit er helemoal van op! (en miskien loope ok wàl wier oet…)

20 juni 2018

15 juni 2018 – Het nut van gaas

Wa’k vuurige wekke nog zo enthousiast oawer un sloat, dat is vandage wat meender. Ik wea nò wuurumme da’k de ofgeloopn joarn aaltied gaas um de greunte in’n hof dea. Dan wörn het neet oppevretn duur kniene, haazen en aandere greunteleefhebbers. Ik dea der ok nog gaas oawerhen teangn de muskes, die un jongn sloat kapot pikkn. 
Dat he’k dus vantjoar allemoal oaweresloan. Ik dache dat het neet zo neudig was. Doar he’k mie dus aardig in vergist.  En den haasen of knien dus neet…
Het blif dit joar dus bie dat ene kröpke sloat oet’n eengsten hof.

15 juni 2018

14 juni 2018 – Lekker etn?

Hier völ mie ooge vandage op: in Riessen bie het station is un nieuw vretteteantje lös egoan. Op de roetn steet da’j der lekker kunt ettn en dreenk. Den tekst lik mie geheel overbodig, want dat is vanzelf sprekkend. Ie opent toch genne zaak woe’j dat neet könt ! Un zaak woe’j alleanig vies könt ettn (alhoewel, geewt ze de kos mear…)? Duur der op te zettn dat’j der lekker könt ettn en dreenkn impliceer ie dus dat er twiefels warn oawer de kwaliteit van het geheel en da’j dat duur den tekst probeert te ontkrachen. Ofwel, dit lik mie un zaak woe’j neet wat munt ettn of dreenkn. Of ie munt van al te neet lekker ettn hooln…

14 juni 2018

13 juni 2018–Ovéééééé’fietse

Kiek es an, dat doo’k nò dagelijks, met de fietse noar’t waark. Ik fietse ‘s morns noar’t station in Riessen, doar pak ik un stoptrein, ehhm un sprinter noar Apeldoorn (alhoewel den dut net zo lange oawer dus as un stoptrein, dus what’s in a name…) en vervolgens nem ik doar wie de OV-fietse noar het Belastingkantoor. Bin ik, noast het geregeld loopn noar’n koffieautomaat op kantoor, nog redelijk actief bezig.  Hoeroonder zee’j de gel-blauwe rossen stoan, smachend wachtend op de berijders…

13 juni 2018

12 juni 2018 – Hortensia

Un hortensia maakt zich wier op um te bleuin, en dat mut dan wal wier op’n foto!

Wùs ie trouwens dat un hortensia is èneumd noar Hortense Eugénie de Beauharnais, de èerste koninginne van Nederlàànd?  Hortense was de stiefdochter van Napoleon en was ètrouwd met Lodewijk Napoleon (‘n breur van Napoleon himself) den vuur korte tied ‘n könnig (òk un èèrsen) was Nederlàànd. Un beroemde oetsproak van Lodewijk Napoleon is “Iek ben konijn van Olland”. Tja, dat Nederlàànds van hum kon nog wà un stukn better…

11 juni 2018

11 juni 2018 – Het geheime leawn van grös

Vrogger, toe’k nog joonk wasse (Glimlach)  was ter un elpee van Stevie Wonder, genaamd “Journey through the secret life of plants”. Ik mosse vanoaongd hieran deankn toe’k duur het lange grös leupe en miene sökkn kets onder de bleuisels kwamn te zittn. Het grös is zo vernufig dat het ziene eengste maneern hef um zich te verspreidn en te vermeerdern. In dit geval met un soort stekkels die in de sökkn blleft zittn. Lekkerrrr….Alles um mear zovölle noa-geslacht te produceern (en het leefst op un aandere stea). Doar stoaj wàl van te kiekn  bie dit kleine woonder van de natuur. Het geheime leawn van grös. Het nemp oe bie de bene!

11 juni 2018 b

11 juni 2018 a