30 januari 2019 – Code gel

Ja, Het KNMI hef vandage code gel offegeawn en doarumme hef de NS àlvaste  un angepaste dienstregeling innesteeld wègens den dikn pak snee den geet valn…

Bie oons väl den pak snee nog wàl met, enigzins zachjes oetedrukt…Un hoop gedoo um niks. Code gel of zelfs code beige, lech-gel of wit is dit nog neet weard.

30 januari 2019

27 januari 2019 – Slöttel 13

Iederene hef wàl un slöttel 13! Dat is un slöttel den al joarn in de gereedschapskiste zit en dej zo betje het vaakst gebroekt. Zo is dat bie mie un slöttel van mienn ooln brommer, un Yamaha. Dizzen slöttel he’k àl meer dan 40 joar bie’t gereedschap zittn. Ik heb hem vanwekke nog gebroekt bie het vastedreejn van de moern van de ni’je schoefdure in thoes.
Zo’j ok zonnen slöttel in oene persoonlijke standaard oetrusting (PSO) hemn zittn? Of kan dat neet meer in dizze moderne jachtige tied (Change is good…)?
Ik deanke da’j sommige eigenschapn, die vroger bint èvormd, neet meer könt veraandern en da’j doar nog heel völle op teruggegriept. Miskien bint dat wàl de vormende onderdeeln, ofwel de slöttels 13 van oe karakter…

27 januari 2019

26 januari 2019 – De kotste weg

Kiek, dan lengt wie der un mooie stroate in met un extra reflector poalke, en nog steeds he’j van die klösse die deankt dat ze de kotste weg munt nömn (of neet könt veurn) en dus un boch ofsniedt dwars duurn tuin hen. Wat doo’w verkeard? In elk geva he’k ter nò un dikn kei neereleg zodat ze de volgende keer het wàl loat um de kotste weg te nemn…

26 januari 2019

25 januari 2019 – Un potje biljartn

Vuur de eerste keer in 30 joar he’k vanaongd wier èbiljart. Wie hadn un klein feestje van mie zuster in café Doris umdat ze Sara harre zeen. Onderdeel van de festiviteitn was da’j ok kon’n biljartn. En dat he’w natuurlijk met volle oawertuuging èdoan. Noa vanaond week wàl da’k gennen ni’jn Raymond Ceulemans binne…

Ps. Op’n foto zeej mie zwoager in volle actie.

25 januari 2019

24 januari 2019 – Help het ZGT un weenter duur

Vanoangd mo’w in’t zeeknhoes (ZGT) van Almelo wean umdat mie moo doar lig. Zie har het blood neet helemoal terechte en is nò oppènömn. Umdoar te komn goaw met un auto de’j door op de grote parkeerplaatse makkelijk könt parkeern. Mear alles hef ziene pries, ok dit gemak..Noa ofloop van het sprekuur mu’j  allereers vuur het parkeern betaaln bie un parkeerautomaat.  Doar stön mie toch un lange riege vuur die allemoal geane wolln betaaln! Wieleu mochen zelfs het dubbele betaaln umda’w dree minuutn oawer de tied warm.
At het ZGT no gen oawerschot op de joarbalans hef, dan snap ik het neet mear. Met dizze prieze en zovölle leu ko”j toch makkelijk weens maakn? Ik zol der un tweede zeeknhoes bie lösdoon…(net zo as vrogger toe’j het Elizabeth en het Irene zeeknhoes harn).

24 januari 2019

23 januari 2019 – Wie bint er vrog bie dit joar

Joa, joa, wie bint er vrog bie dit joar. Un kasboom stön nog bie hoes (was gistern neet op het veur ègooid) en doar lig nog un betje snèè. A’j dat met mekaar combineert he’j zo un kaskaarte.  Dus de kaskaartn vuur tookn joar he’w àl wier terechte.

Wat ok apart is, is dat op de plaatse van het veur van gistern, gen sneeuw is bliewn lingn. Ie könt precies zeen woer a’w heb èstokket (un volgenden foto).

As leste he’k twee foto’s èmaakt van ons hoes in’n snèè. Mooi um in dizze weenterse omstandheden te zeen.

23 januari 2019 a

23 januari 2019 b

23 januari 2019 c

23 januari 2019 d

22 januari 2019 – Code oranje

Ik was vanmorn net op tied met het anstekn van dizzen stapel hoolt. Vanmiddag zol het aldergroezelig goan sni’jn (volgens het nieuws) en dan hef het weinig nut um hoolt te verbraan. Vandoar dat er vanmorn (illegaal) de fik ingung. Eagenlijk bin ik hier an de aandre kaante ok heel good bezig en geew ik hier al code oranje of vuur het “slechte” weer van vanmiddag…

22 januari 2019

21 januari 2019 – Super blood wolfmoane

Het was vanmorn super blood wolfmoane ofwel un gewone moansverduustering Glimlach. Ik stönne um 6 uur al foto’s te maakn van dit unieke natuurverschijnsel, want zo vake zeej dit neet. Wat mie opväl was da’k an de rechterkaante van de moane un rooie stippe zag. Toe’k dat veerder bestudeern  zag ik dat het de Chineze vlagge was. Hé dach ik, den koomp natuurljik van den Chinezen maanlander den op de achterkaante van de moane is èlaand. Die Chinezen wult natuurljk ok doar eur rechen loatn geeldn.
Ie munt wàl heel good kiekn en lang neet iederene heft èzeen. Feitelijks bi’k het nog op geen eankeln aandern foto teangn èkömn. Miskien dat het koomp duur de biezeundere atmosferische omstandigheden hier in’n Waterhook…

21 januari 2019

20 januari 2019 – Un blok der bie op

Zundagaongd, en wie gooit er nog een blok bie op. Un kachel braandt lekker en het verschil tussen boetn- en binntemperatuur wordt steeds grötter. Het verschil tusken de ooglean wordt echter steeds kleiner…

20 januari 2019