25 februari 2019 – Hoold de zage schaarp

Un heel bekeand managementbook (van Stephen R. Covey) geet oawer de zeung eigenschappn van effectief leiderschap Eén van de zeung eengschappn van effectief leiderschap is het schaarp hooln van de zage. Ie munt continu bliewn verni’jn met betrekkng tot veer dimensies van ons leawn: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Vandage he’k dizze eigenschap in praktijk èbrach. Ik heb de kettingzage èslepn. Nò mear kiekn hoe dat veerder fysiek (zere spiern), mentaal (ik bin der kapot van), emotioneel (ik murre der van huuln) en spritueel (doar is mear dan un zage in’t leawn) oetpakt…

22 februari 2019

24 februari 2019 – Eénhuuzig

Het wordt wier vuurjoar! Dus ok wier tied vuur heuikoorts, ontstökn slijmvliezen en un lopenden neuze.
Oorzaak van dizze ongemakn is het stoefmel van de bleuiende plaantn en beume. De eerste beume begint met dit mooie weer nò àl te bleuin. In’n els bie oons in’n hooltwal köj doarumme de snottebelln met het stoefmel àl zeen. Snottebelln zind de manlijke katjes van dizzen boom en produceert völle stoefmel wat duur de weend verspreid wordt. Umdat un els éénhuuzig is, zit mannelijk en vrouwelijk zit an’n zelfden boom. De vrouwelijke katjes bint onopvallend, klein en rood. Zie zit op’n eersen foto net achter de snottebelln. At de vrouwkes bevrucht bint (oh-la-la…) ontwikkelt ze zich as greune kegelkes die na twee joar het zoad lop de groond oat valln. De snottebeln (de kealkes) bint dan àl wier lange weg. Zo geet het in de natuur…
De kegelkes wordt dan broen tot zwart en wordt ok wàl elzenpropn èneumd. Die zeej op tween foto. Kleine vuugelkes bint gek op het zoad oet de elzenpropn.

24 februari 2019 a

24 februari 2019 b

23 februari 2019 – Frezen

Vandage bi’w begun’n met het ummefrezen van’n vuurtuin. Het is’t er prachtig dreug weer vuur. Gen geknooi en gemartel duur’n drek mear gewoon frezen van dreuge groond. Ik deanke wàl da’w het ok nog een keer extra munt ummegooin (ploongn) want un frees gung mie lang neet deepe genog duur de groond.
Mear wie doot in heanige stuks (bit by bit) , want hoe eerder dat er het grös inlig, des te eerder mu’k dat ok meain…

23 februari 2019

20 februari 2019 – Ni’je learzen

Het most er eens van komn, mear vandage he’k mie un paar ni’je learzen èhaald. De ooln warn kats offesletn en warn ok nog zo lek as un geeter. Ie hoown der nog mear richting un pläske water te loopn of ie harn àl natte veute (of zol dat an miene zweetveute lingn?) Ik heb nò wier ni’je Dunlop learzen met un profiel van een paar centimeter dikke. Het grote vuurdeel is da’k gen natte veute mear kriege mear het noadeel is da’k dan un halven tuin noar binn sleppe…Elk voordeel hep z’n nadeel

20 februari 2019

19 februari 2019 – Puinzooi

Vanmiddag bezig èwes um un puunpröttel op te ruumn. Doar lig bie oons nog knap völl puun in de groond, ofkomstig van de sloop van het oole hoes. Ik deanke dat er nog puun lig wat ooit vrogger de groond is innewaarkt (en dat er nò wier spontaan oetkoomp…). Kortom, un puinzooi.

19 februari 2019

18 februari 2019 – UMMDGI

Met dizze mooie dage zee’j oaweral de mestinjecteurs op het laand um un mes op tied de groond in te kriengn. Zo ok in oonzen vuurtuin, woer ze nog late bezig warn. Un typisch geval van UMMDGI ofwel un mes möt de groond in …

18 februari 2019

17 februari 2019 – De kuste

Vandage un heel stuk langs de kuste èleupn: Van Katwiek tot an Noordwiek (en wier terugge). Tja, en aj dat neet zo vake doot, kreej de bene wàl meu. Mear  het vandage is ok zundag ofwel rustdag. De rest van’n dag he’w dan ok heanig annedoan…

Ps. Het vaalt mie op da’k dizze plaatsen ok àl in het Tweants beneume.

17 februari 2019

16 februari 2019 – De bolle van Potter

Vandage, op’n verjeurdag van de vrouwe, doo’w un rondje Den Haag. Allereerst bi’w op het Binnehof begunn. Het was knap rustig, heel wat aans dan toe’w op 16 oktober (mien’n verjeurdag) in 2002 hier roondleupn en het kabinet Balkenende I völ (volg de link vuur meer informatie Glimlach).

Bie het Binnenhof hej ok un Hofviever. woe’j mooi um hen könt loopn. Doar kom ie dan het beeld van Johan van Olderbarneveld teangn.  Den mu’k eawn neumn umdatte één van de grondleggers van de staat der Nederlanden is, op un meender mooie maneere an zien eane is èkomn (onthoofd) en (last but not least) in un oole conference van Herman Finkers te heurn is (“Johan, Johan, herken je me n0g? Helaas had Johan zijn hoofd er niet meer helemaal bij”).

Un daardn en veern foto bint èmaakt in het Mauritshuis. Allereerst “de stier van Potter” alias “de bolle van Potter”.  Het mooie van dit schilderieje is dat de bolle is samenèsteeld oet bolln van verschillende älders. De heurns bint bievuurbeeld van un jonge bolle van twee joar terwiel de schoolders van un öldere bolle bint. En de details bint mooi, ie zeet bievuurbeeld de vleengn boang de rugge vleengn.

Un veern foto van un schilderi’je deer oons deankn an het “Droste cacaobus effect”. Doar koomp gen eane an. Un schilderi’je in un schilderi’je. Het het “Apelles schildert Campaspe” en is èschilderd duur Willem van Haecht. Het beeldt un kunstkamer oet, un ruumte met met beelden en schilderi’jen van de persoon woevuur het schilderi’je wörn èschilderd. Heel mooi um te zeen hoe precies dit wörn offebeeld.

16 februari 2019 d

16 februari 2019 c

16 februari 2019 b

16 februari 2019 a

15 februari 2019 – De zunne in de zee zeen zakn

Um er toch zeker van te wean dat de zunne in zee zakt bi’w dit weekend noar Dena haag offereisd. Un earsen oangd di’w dan ok direct noar Scheveningen éwes um te kiekn of de zunne ech in de zee zakn en of dat dan aaltied den daamp verooorzaakt. Het eerste is wàl woar, mear van het tweede bi’w nog neet zo zeker van. Het bleaf namelijk lange helder in de loch. Miskien dat de weend verkeerd stön?

15 februari 2019 a

15 februari 2019 b

15 februari 2019 c