31 juli 2019 – Boetnlaander

Wie hebt un boetnlaander! En den zit ok nog wâl in de eapeln. Zienn naam is Leptinotarsa decemlineata ofwel Coloradokever. Ik har neet èdach dat de eapeln van oons lekker zoll veenn, mear het bint dan ok Surprise-eaprln. Ik wass der duur verrast! Dizzen kever koomp van oorsprong oet de VS en is sinds un Earsen Wereldoorlog ok in Europa te veendn. He, met ziene larven et alleanig mear eapelloof, en dat könt ze in een heel rap tempo. Rechtervoort is de bestijding oonder controle mear vrogger was dat aans. De Duutsers woln de kevers in’n oorlog zelfs gebroekn as middel in de biologische oorlogsvoering. Gelukkig wörn dit op tied ontdekt en bint de laboratoria op tied plat bombardeerd.

Ik zalle es kiekn wat der met doo.  Met de haande weghaaln  kan aaltied. Zovölle he’k ter op den beunder van mie neet zittn. Of aans un betje vergif. Miskien hef mie va nog wàl aans un restje DDT in de kaste lingn, dan bi’k doar ok wier mooi vanof….

img_20190730_200944-1

30 juli 2019 – Un snelln trein noar Twente?

Volgens de kraante van vandage kriew in Twente een supersnelln trein. Tenminste dat  steet op de vuurkaante met grote letters! En de kraante hef aaltied geliek, of neet dan!
Mear aj het artikel least blik het alleanig de verwachting van de burgermeaster van Eanske te wean (zucht…). En un verwachting is neet iets wat morn gebuurt, mear het is iets dat eventueel oawer tientalln joarn gebuurt.  Oet het artikel blik dat pas as de Overheid, NS en ProRail duudelijkheid hebt oawer het traject en de kosten der met de anleg kan wörn begunn. En zoveer bint ze nog lange neet! A’j veerder duurleast, lik het qua kosten ok dat het traject oawer Arnhem völle goedkoper is. In plaats van 5,8 miljard (via Eanske) mear 1,9 miljard. En Duutslannd mut de boele ok nog anlengn (dut mie deankn an het debacle met de Betuweliene, in 2000 anneleg in Nederlaand vuur völle geeld, mear de Duutsers munt anno 2019 de liene an eure kàànte nog ofbouwn).
Ik wea wàl wat ik zolle doon. Gen spoor vuur un snelln trein duur Twente anlengn. Jammer van ruumte die’j gebroekt. En ie bespoart er un bult geeld met, wa’j bievuurbeeld  better in de zorg könt stopn. Die 10 minuutn die’j earder in Amsterdam könt wean (of visa versa) haal ie der nooit oet.  Deankt eens noa!
Of gebroekt een gedeelte van het geeld um die oole barrels die er nò op het spoor jaangt eens te vervangn duur ni’jere exemplaarn. Doar winn ie oeteandelijk völle mear met terugge. Tenminste wàl bie mie, want ik murre nò elken dag met zo’n barrel noar de Randstad…

29 juli 2019 – Un tuin in 360 groadn

Zeet es an, oonzen tuin (en miene veute) in 360 groadn. Ie zölt wàl zengn, wat apat! En dat klopt (ik heb apatte veute), want dizzen foto löt zich alleanig mear good zeen op Google foto’s.  Dus aj em good wilt bekiekn, mu’j em uploaden noar oene eengste Google foto’s. Het is no van alles un betje, mear neet genog…

Ps. Tuin is te völle van het goeie. Tuin in wording ofwel de stea van oonzen toekomstigen tuin. Morn goa’k noar “Boomkamp Gardens” ofwel “Boomkaamp zienen hof” un mie es eawn oet te loatn lengn wa’w met’n tuin/hof kunt doon. Ik zalle zengn dat er vuural völle dahlia’s in munt, want doar wordt de vrouwe zo blie van…

28 juli 2019 – Reangn

Vannömdag seends lange tied un buuike reangn èhad. Het wörn tied! Het was en is zo gloepens dreuge! Het meeste völ wàl nöast oons, mear de periode van de grote ofkoeling is begunn. Gen veertigers mear opn thermometer mà twintigers. En hoppelijk vaalt er ok dan wat mear reangn (eene buje van dage laank). Het laand en de natuur könt het wàl gebroekn.

Het vaalt mie trouwens op da’k onbewust kieke hoe oaweral un mais der vuur steet. Ofgeloopn vri’jdag wa’w in Leiden, en ‘n mais steet det doar völle frisser vuur dan bie oons. Dat onbewuste kiekn zal wàl met ‘n ofkoomst en de stea woer’j woont, te maakn hemn. Aj 10 hoge op nè flat in Almelo (de grote stad) dan zöj ongetwiefeld meender belangstelling hemn vuurn mais dan da’j der, zoas wie, tuskenin woont….

27 juli 2019 – Waardig afscheid

Vandage he’k noa 40 joar trouwe arbeid oonzen PZ 135 cyclomeaier weggebrach. Het gung neet meer! De V-snaarn knappn spontaan kapot, he verleur onderdeeln bie het meain (ne schöttel) en de trommels warn an de oonderkaante kets duurèsletn. En dan dat lawaai ! Iedereen in de buurte kon hearn a’k an’t meain wasse. Het was te völle.

Dus vandage oeteindelijk mear ummewisselt vuur un aandern PZ 135 oet Lemelerveeld. Oonderweg kwamn wieleu ok nog lang de plaatselijke pizzeria in Marle, dus spontaan un auto en anhanger met’n meaier derop, op de parkeerplaatse zet um doar het afscheidsmoal te nuttigen.  Zo wörn un dag toch wier good offeslöttn…

IMG_20190727_174157510
IMG_20190727_174206143_HDRIMG_20190727_185109625

23 juli 2019–‘s Morns vrog

Het vuurdeel van ‘s morns vrog der oet goan bint de mooie zonsopgangen. Zoas vandage, oranje loch met un deampke. Het zal wàl wier un heetn dag wörn….

23 juli 2019

16 juli 2019 – Roonddreaiende hoeshoolding

Wie bint good beazig met de circulaire economie, ofwel de roondreaiende hoeshoolding. Van oole hemde (doar wörn ik zelfs neet mear blie van ak ze an harre) maakt wie wier poetsdeuke vuur de schoone. En die poetsdeuke köw later wier verkoopn as trendy shirts. Uniek in zien soort! En as ze offedreang bint wordt er wier poetsdeuke van èmaakt…. at dat neet innovatief en duurzaam is…Ai belangstelling hebt vuur un trendy shirt mu’j het mie eawn zengn. Dan poets ik wat extra schoone.img_20190714_125549