31 augustus 2019 – ‘s Morns

Vanmorn was ter un klein deampke toe’k de kraante oet de breewnbusse haaln. Het apatte was dat het un paar minuutn later okwier was oppelöst. Ik har nog net eawn tied um dizzen foto te maakn. Un echen snapshot dus.

31 augustus 2019

30 augustus 2019 – Buurbeeste

Toevallig loopt vandage de beeste van twee buurn in twee wein nöast mekaar. Het is een mengsel van rood-boont en zwat-boont. Zie zeukt met dizze zunne ok direct de scha op en goat dan ok linea recta richting eekn. Doar könt ze nog un betje oet de zunne bliewn. Want bie te völle zunne könt ze verbraandn, en ie weet, angebraande melk smaakt neet lekker….

30 augustus 2019

22 augustus 2019 – Bloomschikkn 3.0

Wie hebt het ni’je bloomschikkn 3.0 oeteveundn!

Bie bloomschikkn 1.0 zee’j het oole tradionele fuske bloomn, strak in de vase, gen loch tusken te kriengn!

22 augustus 2019 c

Bloomschikkn 2.0 is wat weelder. Doar is mear loch tussen de bloomn en enige oetstekkende dele könt er gewoon anbliewn. De ruumte wordt mear benut. Dit is ok un geval van meer met meender umda’j vuur meender bloomn toch duudelijk meer munt betaaln. Bloomon is met dit soort boekettn begunn en iederene is dat zo’n betje achter annegoan.

22 augustus 2019 b

Bloomschikkn 3.0 is nog wat weelder en revolutionairder.  Doar mangt aandere elementen in (un oetgedreungden citroen), de stengels mangt zelf èknapt wean en de hele ruumte wordt gebroekt, zowel horizontaal as verticaal. Het hoof ok neet mear in un vase, mear kan zelf in un plastic bäkn. Dit wordt de volgende golf/hype in bloomnschikkn ,wa’k oe bromme! Wie bint er àl met begunn, nò de rest van de wereld nog…

22 augustus 2019

21 augustus – Pompoenleed

Un hof wordt laankzaam oawerwoekerd duur de pompoen’n. Die greuit met dit weer onmeunig snel en zie oawerwoekerd in een ras tempo de worteln, de roo beetn en de spinazie. Het geet mear vedan. Ik zagge vanaongd nog een nös met flespompoenen, zo leek het wàl.
Ik zee de buuije al hangn. Hele wekke kriew straks pompoenschotels, pompoen soep, pompoencurry,  en goat zo mear duur. Ie zoln der hoaste oranje van wörn.
Tookn  joar toch meat iets meender enthousiast met de pompoenen doon.. 

21 augustus 2019

20 augustus 2019–Borsjtsj

Vandage ha’w vuur de eerste keer borsjtsj, ofwel roobeetnsoep, gemaakt van de roobeetn oet’n eengsen hof. Het smaakn goed en dur wörn duurr mie neet èslaterd. Ik har oet vuurzorg oole kleare annedoan, want a’j dat rooie spul in de klere kriengt, is de vrouwe (en doarnoar ikke) nog neet blie. Een soort noa-ijlende reactie krie’j dan…

Alleanig den naam rop bie mie wàl vroagteekns op: a’j den tien keer snel oetsprekt (let op de leste medekleenkers)  en ie ett onderwiel een paar hapn soep, dan köj der vanop an dat alles binn’n een halven meter is oonder èsproeid. Volgens mie köj het better gewoon rooie soep neumn. Dat dekt de lading better (en de toafel en klere meender).

20 augustus

19 augustus 2019 – Oonderstad

Hier een foto van de oonderstad van Urecht, ofwel op zien Engels, downtown Utrecht. Ik hoowe mear een paar minuutn te loopn noar mier waark bie de NS. Dizzen foto is ènömmn van de ni’je roltrappe bie het Centraal Station. Rechts zee’j het hoofkantoor van de NS al, doar waark ik. Helemoal an èène an de leenkerkàànte zee’j de oole kantoorn van de NS woervan un Eenktpot het appatste is. Mear doaroawer un volgende keer meer.

.19 augustus 2019

18 augustus 2019 – Hoonerenne

Vandage he’w Shiloh, un hoond van mien schoonzuster,  um op te passen. Tja, en wat dooj dan a’j un hoond de hele tied neet binn wilt hemn? Dan zorg ie vuur un hoonerenne, in dit geval un greuntetuin, den omgaasd is, zodatte neet vot kan loopn. Dan krigge de noodzakelijke vitamientjes ok nog binn… Ik weet alreanig neet hoe het  steet met ziene stoelgang. Zolle dat opspoarn? Of zolle hier lekker lös goan? Dan mu’w de kommende wekkn mear iets meender greunte ettn….

18 augustus 2019 a
18 augustus 2019 b

17 augustus 2019 – Oold mear mooi

Vamiddag mo’w in Leiden wean um de leste klusjes bie de zönne of te roondn (zoas geater boorn in de k-betonmuure um un magnetron op te hangn, twee booknkasjes in mekaar zettn). At dat klaar is, bi’w vuur de kommende joarn kloar met klussen in Leiden (althans, dat hoppe ik…)
Oonderweg op de N44 kom ie langs un paar weendmöln, zowel ni’je  exemplaarn as ooln. Oawer die ni’jn wi’k neet te völle zengn, dan goa’k mie alleanig nog meer aargern. Die ooln bint’t mooi um op’n foto te zettn, alleanig dan mu’w der iets mear tied vuur vri’jmaakn. Het was nò un gejakker noar Leiden hen, en gen tied um oonderweg te stoppn. Dus vandoar dizze snapshot oet’n auto, Volgende keer toch mear iets vrogger van hoes votgoan…

17 augustus 2019

16 augustus 2019 – Mooie rozen

Kiek es, bint dat gen mooie rozen? Ik leupe der teangn an en dache, loa’k es un fossen metnemmn vuur de vrouwe….(zoas ik het hier schriewe is het wàl heel plat en seempel, is dat de aard van de Twentsche plattelander?)

16 augustus 2010