24 oktober – Het leste schilderwaark

Vandage he’k het leste schilerwaark an de boetnkaante van het hoes offemaakt. Het was dreuge en neet te koold en doarumme mos het nog eawn gebuurn. Het lik of het witte duur mie is èschilderd, mear het is precies aandersumme: het gevlakte is net èschilderd… As het is oppdreungd zeej der niks mear van. Dat is het mooi van kleurloze lak…24 oktober 2019

23 oktober – De Leesclub

Vanoangd was ik in Utrecht bie de bekendmaking van de beste zes beuke van 2019. Ik zitte namelijk in un leesclub van de NS Publiekprijs 2019. Ik har mie doarvuur oppegeenw  en van de 2500 honderd leu bint er 100 oetekeuzen. Doar heurn ik dis ok bie. Bie de officiële bekendmaking van de beuke warn de skriewers ok oeteneungt. Die kwam um de buurt bie oons team an de toafel zittn um oet te lengn wuurumme eur book toch zo geweldig was. Peter Buwelda har bievuurbeeld 3 joar an zien book èskreewn.  Ilja Pfeiffer zöt er un betje weeld oet met ziene lange maann, mear is ondertusken wàl un expert in klassieke taaln oet Leiden…An’t eane van’n oangd kreew de winnende beuke met. En dizzen staapel beuke mur ik dus de kommende tied duurwosseln…

 IMG_20191023_192749-COLLAGE

IMG_20191024_170149

22 oktober 2019 – 27 joar

Joa, joa, vandage bi’k 27 joar ètrouwd met miene vrouwe! En doarumme un mooin bos bloomn op’n foto. Ter ere van de feestelijkheden. Dat er nog heel völle mangt volgen! (joarn met mekaa, bloomn, feestelijkheden…)

22 oktober 2019

21 oktober 2019 – Parasolzwam

Dizzen paddestool veun ik bie oons achterin de weide, vlak bie un ooln wilgenboon. Noavroag bie Google leawert op dat dit de grote parasolzwam is. Qua grötte völle mie nog wàl teangn, vandoar da’k in un titel van dizzen blog het woord ‘groot’ mear heb loatn valn.

20 oktober 2019 – Blauwnet

Vanmiddag he’w de zönne noar’n trein ėbrach. Hee was vanoet het veare Leiden vuur het weekend offereisd noar het oosten des lands (let op de tweede naamval) en mos vanmiddag wier terugge. Wie hebt em in Wierdn op’n trein ėzat en het deer mie gel-blauwe NS hatte wàl zee datte dan met’n trein van de concurrent “Blauwnet” geet. Gelukkig geet den mear tot Zwolle, want doarnoa wordt het wier het gel-blauwe NS. Ik murre wàl zengn dat den Blauwnet trein er aanmerkelijk moderner oetzag as het oole NS barrel woer ik elken dag met goa. Ooit zal der ok zonnen mooien trein jaangn vanof Riessen, mear ok dat nog metmake in mie waarkzame leawn, is mear net de vroage.

19 oktober 2019 – Kokn in de kökn

Kokn in de kökn bekt nog wàl lekker. Nog better is “Kiekn bie het kokkn in de kökn van’n Kroaks”. Doarumme vandage un mooin zwatwit foto van oonze kökn, woe’j de panne met eapeln steet stoan die ik juust an het schelln binne. De eigen oogst smaakn vuurtreffelijk!

18 oktober 2019 – Mickey Mouse eapel

Het is mie èlukt! Noa joarnlaank experimenteern met eapeln he’k eindelijk un Mickey Mouse eapel èteeld. Het kossen wat knooin um de oorn op de goeie stea te kriengn mear met un betje hormoonn en aander gerei he’k het vuur mekaar èkreangn.  Un earsen Mickey Mouse eapel!  De rest van de Disney femilie volgt spoedig (alhoewel un snavel van Doanld Duck mie nog wàl wat meuite geet kossen)…

18 oktober 2019

17 oktober – Het kleine hoes op de prairy

Seends da’w het roet een paar wekke geleen hebt loatn doodspuitn wordt het steeds broener bie oons um het hoes. Het lik wàl of da’w op de prairy woont. A’j good kiekt zeej nog net un kudde bizons un hook ummegoan…

17 oktober 2019

16 oktober 2019 – de weele kardinaalsmutse

Bie oons in’n wal steet de weele kardinaalsmutse ofwàl Euonymus europaeus L. Ie könt wàl zeen woer zienn naam is van offeleid, namelijk van de mooie rooie vruchen, die w1al giftig bint. Dizze plaante is biezeunder in trek bie rupsen, vandaor da’t in het vuurjoar dizze plante vake volzit met het rag van rupsen die alle blaan opvret. Gelukkig is het un staarke plaante die duur middel van ni’je blaa in’n vuurzommer, de zgn. sint jans lötte, het wàl redt.
Dankzij Google lens, bin ik ter achter komn welke plaante dit was. Foto maakn met de mobiel, duur Google lens hen haaln, en  hoppa, soortgelieke foto’s met un omschrieving derbie wordt op het scherm ètoond. He’k vandage toch wier iets eleerd!

16 oktober 2019

15 oktober 2019 – Galgewaard

Vanoet het kantoor an het Herculesplein in Utrecht kiek ik liek oawer stadion Galgewaard oet. Zo te zeen zit er genog zonnepaneeln op um stroom op te wekkn vuur de groote schijnwerpers in het stadion. Ik zitte mie nò allanig of te vraagn of ze dizze dan wàl neurig hebt bie zunnig weer…15 oktober 2019