30 maart 2020 – De boomgaard

Vandage he’w un boomgaard zeaikloar émaakt. Het is gewoon un weike mear doar staot wat fruitbeume in, en um het mear te loatn liekn neum ik het mear “de boomgaard”. Dat kleenkt aaltied good… Henk van de Knolle (un buurman) hef het met ziene rotorkopeg (3 x woordwaarde) geliek èmaakt. Kommende wekke zeai ik het in met grös en met een veldbloemenmengsel. Het leste is good vuur de bie’jn en aandere insecten. Dus indirect wier good vuur de vogels.  Wie bint wier good beazig. Wordt het un weelde boele bie oons…

IMG_20200330_122505245_HDR

IMG_20200330_122312808_HDR

29 maart 2020 – Socialen afstaand

En wat dooj un dizze tiedn van corana en social distancing? Juust, un spelletje Rummicub. Aaltied gezellig op zeundagmiddag… Ma’j dreemaol roadn wie ter wönn….

IMG_20200329_171032566_HDR

28 maart 2020 – Wit en blauw

Bie de greunteboer köj witte en blauwe droewn koopn. En doar könt wie natuurlijk neet bie achterbliewn. Vandoar dizze blauwe en witte druufkes in’n pot. Zie stoat er al un joar in en begint nò te bleuin. Ik heb ze nog neet èpreuwd, want dat lik mie wat meender…

28 maart 2020

27 maart 2020 – Buizen in’n hof

Un heeln dag an het knooin en marteln èwes um de beregeningsbuizen in hof te lengn. Het grötste gedeelte ligt er nò in, alleanig bie de bron mut de boele nog good wörn anneslötn. Wat zöw straks sproein in’n zommer.  Water genog! Ik deanke dat dit nog wál kan resulteern in un soort nat natuurgebied met unieke blauwgraslanden. Oeteindelijk wordt dit miskien een Natura2000 gebied. Bint de buurn wier blie met..

29 maart 2020

16 maart 2020 – Kropswolde

Vanaongd heul onzen minister-president un indringenden toosproak over het coronavirus met biebeheurenden crisis. He dee dat vanachter zien buro op  ziene studeerkamer, den natuurlijk vol stön met allerlei dikke en ongetwiefeld meuilijke beuke. Mear doar warn twee aandere dinge die mie opvälln:

  1. An de leenkerkaante zee’j un portret van Thorbecke (op zien käsje). Thorbecke  is de auteur van oonze grondwet, dus den mag dus absoluut neet ontbrekkn bie oonzen minister-president. Ie bint jà hoaste verplicht um der fan van te wean, as minister-president. Zolle un foto ok boangn zien berre hemn hangn? Atte ‘s nachts neet sloapn kan, wegens parlementaire probleemn, kanne aait eawn op’n foto kiekn en stilletjes vroang hoe Thorbecke dat oppelost zoll hemn…
  2. An de rechterkoante zee’j un book oawer Kropswolde en Wolfsbarge, resp. un dorp en boertschop in de Groninger Veenkoloniën. Wat dat book doar döt snap ik neet good.  Misskien un verbörgen anwiezing (un hint) vuur leu dat as ze neet goed lustert, vuur straf naor de Veenkoloniën wördt esteurd? Turf stekkn of aanders het moeras in? …

De tied zal het leern…

16 maart 2020

14 maart 2020 – Woer is de weule

Vanaongd is op televisie de finale van “Wie is de mol?”.  Hier bie oons he’w meer last van “Woer is de weule?”. Aj zo al die lien’n bie oons in’t hof bekiekt, he’w rechtervoort las van biezeunder rechtlienige weuln. Ik denke dat ze nog wàl strak in de leer sind, zo an de rechterkaante van het weulnspectrum…

14 maart 2020

1 maart 2020 – Zunnige wolke

Dizzen foto he’k teangn aongd ėnömnm. De zunne (steet leenks en köj neet zeen) is nog neet oonder en schient nog teangn un wolke an. Den reflecteert het lech van de zunne. Het lik dus net of de zunne vandage vuur de tweede keer opgeet. Miskien um het gemis an zunne in leste moandn te compenseern?

img_20200226_175923101_hdr2-effects