28 april 2020 – Fazaantnhaan

Vanmiddag leup ter un mooin fazaantnhaan bie oons duurn tuin. Ik konne hem nog net schaarp op’n foto kriengn vuurdatte de buskes indeuk. Ik mosse net eawn deankn an het book “De fazantenmoordenaars” van Jussie Adler-Olsen. Dat ha’k de wekke hiervuur oetteleazen. En natuurlijk an “Daantje de wereldkampioen van Roald Dahl, woer fazaantn wordt èstreupt met behulp van sloaptablettn.

28 april 2020 a

28 april 2020 b

25 april 2020 – Oold spul

Vandage he’k de eapeln èpot. Net zo as vurige joarn dee’k dat met dizzen ooln eapelstöter, den ik bie het ooldershoes van mie moo he’b oppehaald.
Dit joar heb ik twee soortn èpot: Bildstar en Mozart. Vuural den lessen mut heel good wean. A’j ze oppet beginne ie der spontaan un aria van te zingn, zo lekker. Alleanig al die hoge toonn wordt un betje lastig…

25 april 2020

22 april 2020 – Fluitenkruid

Het fluitenkruid begeent wier te bleuin in’n baarm van de weg.  A’j der good op kiekt is het mooie samengesteld plaante. Elk bleumke zit in un schaarmstrale en tusken de acht en viefteen schaarmstraaln vormt bie mekaa wier un schaarm. En een plaante hef wier meerdere schaarmen. Ik konne gennen Tweantsen naam vuur dizze plaante veen’n, mear den zal der ongetwiefeld wean. Wa’k wàl konne veendn is wuurumme het fluitenkruid het. Van’n holln stengel köj namelijk un fluitje maakn.  Kiek, dat is wier nuttige informatie, doar köj un dag met duur…

22 april 2020 a

21 april 2020 – Niemand thoes

Met die harde oostenweend bungelt de nöskäsjes hen en wier an de beume. Ik heb ter dus vandage oaweral mear un extra schroewe innedreait, zodatte ze wier strak an’n boom hangt. Ondaanks het zinderende vuurjoar warn neet alle käsjes  bezet. Bie dizzen was ok niemand thoes, dus er is nog plaats in de herberg…

21 april 2019

19 april 2020 – Stille

Wat is het stille op stroate! Vanaongd fietsen ik noa ofloop van’n kaarkdienst noar hoes hen. Um 8 uur was ter gen kip meer op stroate te zeen, alleanig ikke dus Glimlach 

Wie hebt bie oons in de kaarke alleanig nog digitale kaarkdiensten die via Youtube en kerkomroep.nl könt wörn èvolgt. Un domie en twee kaarkroadsleden bint dan alleanig in de kaarke. Un diens wordt dan oppenömn met camera’s die het live de ether insmiet. Un domie preakt dan vuur een leuge kaarke (kleenkt negatief) mear hef dan tegeliekertied ok mear as 100 volgers (kleenkt wier positief).

IMG_20200419_200042913

16 april 2020 – Un fotobook vuur mie moo

Ik heb vuur mie moo un fotobook èmaakt met foto’s oawer zien hele leawn. Un hele klus, mear a’k ter no globaal op kieke let het  eagenlijk zeen hoe het leawn op het Tweantse plattelaand was in de joarn 30 totan nò. Un mooi tiedsbeeld woer het leawnsverhaal van mie moo centraal steet.
Natuurlijk he’w allemoal foto’s van dinge die oons gebuurt, mear duur ze in een book samen te brengn krie’j der un verhaal van met “links” naor het tiedsgewricht woer het zich ofspölt. Want het is ok zo, dat het historisch besef van iederene mear ene generatie is. Hoe het vrogger was, de generatie vuur oene generatie, wordt heel snel vergettn. Met dit book kàànk het un betje duurgeawn noar de huidge generatie.

16 april 2020 b

15 april 2020 – Dreugte

Wat hoolt mie rechtervoort bezig, behalve het waark en de coronacrisis? De dreugte! Wie hebt vuurige wekke un tuin en de weide innezeaid, mear doar is nog steeds gen water oppevälln. Het is nò ene vlakte met stoefzaand. Doar greuit vuurlopig nog niks. En de kommende dage zal het ok neet goan reangn (volgens de kearls en vroule van het KNMI).
Het beste is um toch mear gewoon vearder te goan.  Dat döt de buurman ok, den is beazig met het maislaand terechte te maakn. Doar stof het ok wier alle kààntn op.

15 april 2020