29 juni – Un fuske oet’n hof

De vrouwe hef een heel mooi fuske (of is het een fossen?) bloomn samenèsteeld met de bloomn oet’n hof. Echte veeldbloomn!  Een mooie herinnering umda’k inmiddels de boele heb plattemeaid…

29 juni 2020

28 juni 2020 – Oold en ni’j

Dizzen foto he’k ènömmn oetn auto toe’w oonderweg noar Leiden. Dit is langs de A44 onder den Haag. Het mooie van’n foto is da’j hier un oole weendmölle op zeet stoan, met op de achtergroond twee ni’je möln ofwel “Oold en ni’j”.
Het meender mooie is dat dit genne mooin foto is den oet’n auto is ènömn  en knap onduudelijk is. Tja, mear op dat moment gung het zo snel (wie zat’n op de snelweg :-)) da’k gen tied harre um un mooi standpeunt oet te zeukn.  Vuur da’j weet bi’j der àl vuurbie èjag en he’j der helemoal gennen foto van. En dat wo’k dizze keer neet doon umdat mie dat al völle vaker is gebuurd met doarbie de vuurbieflitsende gedachte  “volgende keer better”.
Dizze keer kaan’k ok zengn “volgende keer better”, mear ik heb un foto wàl èmaakt…

28 juni 2020

27 juni 2020 – Processiehulpe

Het begöm oons te jökn, want de ofgeloopn wekke zaggen wie steeds meer ni’je nössen van de processierupsen in de beume bie’t hoes.
Dus vandage he’w de processie van de rupsen mear un stukn vearder èhelpn, duur ze richting blauwe tonne te loatn loopn. Met enige dwang vanoet oonze kaante lukn dat wonderbaarlijk  good…

27 juni 2020 a

27 juni 2020 b 27 juni 2020 c

26 juni 2020 – Een waarm welkom

Pffh, het was vandage wier good waarm. De vrouwe en ikke heb doarumme un heeln aongd boetn op het terras èzöttn. Op dizzen foto lik het precies o’w un stel rednecks bint die bezeukers un biezeunder waarm welkom geewt. Ikke met un weendbuks en de vrouwe  den theatraal achteroawer hangt. Ie zolln joa hoaste deankn dat ze duurn kogel is ètröffen  (aj iets better kiekt blik dat ze gewoon an het belln is Glimlach).
Al met al un mooin foto oawer het leawn op het plattelaand tijdens de coronacrisis in 2020 met as thema ”Vermijd directe sociale contacten“…

26 juni 2020

25 juni 2020 – 183 dage tot kas

Met dit waarme weer köj ‘s aongs nog lange boetnzittn. Un kearske geet an, ie nemt un gleaske,  ie kuijert wat met mekaa en vuurdaj het weet is het wier berregoanstied… De tied vlög! Zo kwam ik met dizzze mijmeringen der ok achter dat de dage wier kötter wordt. Un langsen dag he’w inmiddels èhad en wie goat wier rap op de kasdage of. Nog mear 183 dage… Ik binne beni’jd hoe het dan steet met de coronacrisis. Zol der in’n haarfst wier un oetbraak komn woerduur da’w allemoal weer binn mut bliewn? Of zal het met het virus een oflopende zaak wean? Ik hoppe op het leste, en drinke doar mear àl vuste een gleaske op (en zo wörn het nog later…).

25 juni 2020

24 juni 2020 – Vuur spek en boon’n

Dat zöt er toch lekker oet hè! Un moaltiedsalade met boon’n, spek, tomaat en ei. Toe’k den opharre (de vrouwe verdeelt de porties aait op eure maneere) zat ik ter neet meer vuur spek en boon’n bie…

Het recept köj veendn op kokn met’n kroaks ofwel www.kroaksrecepten.nl

24 juni 2020

23 juni 2020 – De koo en’n gazonmeaier

Dizze koo stön vanmorn met al zien verstaand te kiekn noar’n gazonmeaier. “Het is rood, het et grös en het steet stille”.”Mu’k mie bangn?” Of is het alleanig um de kluur rood woer te op reageert? Net zoas zien familielid van de aandere sekse? “Olee vuur de bolle”?
Ik weet het neet en zal het nooit te weatn kommn umdat de koo inmiddels neet mear in de weid löp. Mear  het is wa’l un foto woe’j van alles bie könt bedeankn.

23 juni 2020

22 juni – Kreentn of kreantn

Zie bint der wier! De vruchen van de amelanchier lamarickii. ofwel kreentn. Ikzelf geef de vuurkuur an het gebroek van het woord “kreentn”, mear oawer dizze vrucht was bie oons thoes vrogger un verschil (gen verschöl) van oetsproak tussen mie vaa en mie moo. Un eenn zea “kreentn” en un aandern zea “kreantn”. Ik deanke dat het verschil is tussen un Kippershook (woer mie moo vandan kwam) en Rectum. (woe mie va is geboorn). Al met al, wie bint der wàl groot umme wörn. Dit soort verschil in oetsproak is vuur sommige leu de kreentn in de pap van de dialectogie (zelf bedach Glimlach) , want aanders bliewt ze mear op eur kreente zittn….

22 juni 2020

20 juni 2020 – Gekraagde roodstaart

Dit veugelke vlög àl un paar wekke bie oons um het hoes. Wie dachen eers dat het een vinkje was, maar noader oonderzeuk van oons leawern op dat het de gekraagde roodstaart is. Un héél mooi veugelke! He beweg de hele tied zien rooie stätje, net zo as un kwikstaartje. En vedan an’t zingn! Dit veugelke breg de weentermoandn duur in de Sahel in Afrika, dus den hef straks nog een hele wereldreize vuur de boeg. Dat könt wie neet zengn in dizze coronatied. Zolle via Schiphol goan of via Weser?…

IMG_9542