31 juli 2020 – Baaln

De buurman heg gistern het grös èmeaid, en vandage hef he al in’n baal èdoan. Mooi um te zeen zonne grote machine!
Vrooger ha’j nog van die lagedruk hooipersen, warn ok mooi um te zeen, mear al met al ha’j der wàl völle mear waark met umda’j mear baaln harn die’j ok nog mon’n opstapeln (ears an de greepe stekn) op de wage. Dat hoo’j met dize roonde baaln  neet te probeern!

31 juli

Foto van een Same Puledro met Welger 350 lagedruk pers. Geplaatst door wim-same op 13-01-2017 om 23:45:37, met 8 reacties.

30 juli 2020 – Geelderse roze

In’n hooltwal zag ik vandage dizze beazen hangn. Ik wusse neet welke struuke dit was, mear met behulp van Google Lens bi’k ter snel achterkömn. Foto maakn, Google Lens loatn dreein (zit in Google Foto’s) en hee keump dan met un antal suggesties. In dit geval geet het um de Viburnum Opulus ofwàl de Geelderse roze. Via un link köj het hele verhaal van dizze struuke noleazen.
Oonderstoanden foto hef un gespikkelden achtergroond. Mog ie nò deankn, gòh, wat keunstig en appat, dan he’j het verkeerd… Het lik mear dan dat het is. Ik heb de blaan op het dak van’n auto van de vrouwe leg. Un spleenterni’jn wittn auto (veer wekke oold) den echter àl helemoal onder de vleengnstront zit. Dat kriej aj op het plaatelaand wont. De lusten mear ok de lasten…

30 juli 2020

30 juli b

29 juli 2020 – Het Rijks

Vandage bint de vrouwe en ikke noar het Rijksmuseum in Amsterdam èwes ofwàl het Rijks, a’j aandern wilt loatn weetn da’j der geregeld komt…Nou, un portier stön oons nog neet op te wochen met de weure “Mooi da’j der wier bint”, dus dat löp bie oons nog wàl lös.

29 juli 2020 a.jpg

Dizzen medusakop is èmaakt door Bernini, un beroemden Italiaansen beeldhouwer. Kearl, kearl, wat un waark um dit te maakn. En ie könt genne foute maakt bie de heure, want kan mu’j wier opni’js beginn…

29 juli 2020 b

Onderstoanden foto is een gedeelte van het schilderieje “Saul bij de heks van Endor” wat is emaakt duur Jacob Cornelisz. van Oostzanen in 1526. Ik mosse hierbie deankn an de uil van Minerva (Baudet…) en un oole hekse. Het is gen knap meanske, za’k mear zengn…

29 juli 2020 c

Vuur dizzen gooln bokaal he’w het hele museum offezoch. Dit was ooit de belangriekste koninklijke schat. He is het ofgeloopn joar duur de familie Wessels oet Riessen annekoch vuur’n bedrag van 4 miljoen Euro (oet betrouwbare bron vernömn, ofwàl volgens miene vrouwe) en is doarnoa in broekleen ègeewn aan het Rijks.  Vuur zo’n bedrag väl de grötte van’n beker oons nog wàl teangn. Het was mear un bekertje dan un bokaal…

29 juli 2020 e

En natuurlijk he’w de Nachtwacht bekekn. Den bint ze nò an het restaureern en hiervuu maakt ze van het hele schilderieje foto’s. In totaal wordt er zo’n 8400 foto’s met een resolutie van 5 micrometer èmaakt! Dan he’j zekers wàl un vergrootglas neurig um ze te bekiekn… En wie plakt ze an mekaa?

29 juli 2020 d

28 juli 2020 – Un hoeshaazen en de heage

Wie hebt rechtervoort un hoeshaazen. Den löp ‘s morns vrog aait bie oons rondom het het hoes in’n hof en in de weide. “De natuur komt bij je thuis”, köj wàl zengn! Mooi um te zeen!

Wat meender mooi is datte het hef vuurzeen op oonze zorgvuldig angelegde meideurnheage. He zit te knaagn an de bast van de beumkes met alle gevolgen van dien. Ik dache ears da’k ter zelf teangnan harre èzöttn met’n gräsmeaaier, mear op un gegeawmn moment wörn dat wàl heel völle anriedingen… Toen völ de verdenking op un hoezhaazen en inderdoad, vanmorn in alle vroogte zag ik hem met volle andacht an un beumke knaangn.  Wat köw hier an doon? Un buks gebroekn (abknalln…), bordjes met “Neet knaagn” der neer zettn?
Kortom, absoluut neet mooi un te zeen! 

28 juli 2020 a 28 juli 2020 b 28 juli 2020 c

27 juli 2020 – De götte

Ech waark vuur de vakaansie: de götte schoonemaakn! He lig propvol met eeknblaan,stöks en aandern pröttel oet de beume. Het is zekers mooi da’w oonder de beume wont, mear op bepaalde dage (zoas vandage…) weansk ie da’w milln in’t veeld har’n èbouwd in plaats van oonder dizze eekn.

27 juli 2020b

27 juli 2020 a

26 juli 2020 – Oet de oole deuze

Vandage wa’k bie mie moo op bezeuk in het Stadskwartier in Riessen. In de fotobeuke van mie moo kwam ik dit artikel  nog teangn dat  herinnerd an miene uiterst succesvolle  ‘toneelcarriere’ bie de PJGO in de joarn 80 (toch mear neet vearder goan noar Hilversum en Hollywood). Mooi um noa te leazen da’w dik angezette en subtiel slimme (op zien Nederlaands dan) humor gebreukn in het toneelstuk. Sommige zin’n kan ik nog steeds herhaaln zoas “Wat ziet mijn lodderig oog, de beerze bultn?” En in de pauze natuurlijk de verlottinge woe’j ondermeer un zak beestekooke konn winn. Mooie tiedn…

 26 juli 2020

24 juli 2020 – Reest

Vandage hew un dagje Drenthe had. ‘s Morns allerearst noar Assen noar het Drents Museum èwes woer ze ondermeer un tentoonstellig haddn oawer  het Barbizon van het Noorden, ofwel schilderiejn van het Dreanthse landschap tusken 1850 en 1950. En doar was ok un tentoonstelling met foto’s van Saskia Boelens. Alletwee zeer de meuite weerd um te zeen!

24 juli 2020 c

‘s Middaangs he’w un stukke (10 km) leupn in het Reestdal bie De Wieke, un heel mooi gebied met völle ooievaars. Ok àl wier de meuite weerd um te doon…

24 juli 2020 e24 juli 202024 juli 2020 d24 juli 2020 b

2 juli 2020 – Het (on)geliek van de burgermeaster

Op 30 juli 2019 schreaf de kraante: “Ultrasnelle trein rijdt via Twente”. Althans, dat was de verwachting van de burgermeaster van Eanske. Ik had der miene twiefels oawer mear ach het is de burgermeaster van Eanske den dat zeg, en den zal dat wàl weatn… Het hele verhaal kö’j leazen op mien’n blog van 30 juli van vuurig joar.
Inmiddels bi’w un klein joar vearder en wat stön der vandage in de kraante? “Gaat supersnelle trein naar Berlijn straks letterlijk aan Twente voorbij?”. Ofwàl , alle oongn van de beleidsmakers bint èricht op Arnhem en un supersnelln trein geet met un boog um Twente hen. Neet. da’k doar rouwig umme bin, want met den trein duur Twente he’j meer ongemak dan gemak dervan.
Al met al hef oonze burgervader in Eanske geen voorspellende gaven, zachtjes oettedrukt. Dus een carriere as woarzegger op de kaarmis kanne noa ziene ambtermijn wàl op’n biek skriewn, Miskien kaartjesverkoopn?

2 juli 2020