31 augustus 2020 – Un lekker köpke koffie

Vandage bi’k wier vuur de tweede keer sinds een half joar op het kantoor in Utrecht. En één van de eerste dinge die’k dan doo is direct zonnen lekkeren latte machiato ofwel un gevlakte melk (letterlijke vertaling)  tapn oet’n  koffie-automaat. Het verschil met cappuccino is dat bie latte machiato de koffie an de melk wordt too-èvoegd, terwiel dat bie cappuccino de hete melk an de koffie wordt too-èvoegd. De koffieboonn wordt èmaaln woej bie stoat. Vasker kan het hoaste neet, alhoewel de melk net neet oet de koo koomp…
Un heel verschil met de automaatn koffie cq het ofwaswatervan 25 joar gelèane. Dat was echen seila, zoln’ze bee oons thoes zengn.

31 augustus 2020

30 augustus 2020 – Weenterappeln

De appelbeume begint, no’w wier met angename temperatuurn te maakn hebt, spontaan te bleuin.

Ik vroage mie of ow nò ok weenterappeln zölt kriengn, die net zoas weenterworteln un stuk groter bint as de normale appeln. Ik hoppe echter neet dat het van die melappeln wordt, woe’j zo dreuge inbiet…

29 augustus 2020 – Gazonvlekplate

Dree moal roadn woer ik dizzen paddestool , de Panaeolus foenisecii ofwàl de gazonvlekplate hebbe veun’n…Juust, bie oons in het gazon! He leewt van de ofbraak van grösafval, en dat klopt helemaol. Ik heb het gazon vake zoonder bak èmeaid en al het meaisel bleef dus op het gazon lingn. Een goein voedingsboam vuur dizzen paddestool.
Trouwens, het is wàl un appatn naam ‘gazonvlekplate’. Ik heb het noaèzoch: gazon slöt heel logisch op de stea woe te vuurkoomp (Twents taalfeitje: in het Tweants plak ie kloarbliekelijk un ‘t’ tusken twee weure die zachte eindigt en begint, ik zegge neet ‘woe he vuurkoomp’) en vlekplate slöt op de vlakkerige plaatjes an de oonderkaante van’n paddestool.
Zolln der nò ok soortn wean woe de plaatjes neet vlakkerig bint? Hoe neum ie die dan? De gazon-gen-vlekplate? En soortn die in’n baarm langs de kaante vande weg vuurkomt? De baarmlangsdekaantevandewegvlekplate? Genog ni’je  weurde (3 x woordwaarde)vuur Scrabble …

29 augustus 2020

28 augustus 2020 – Moderne keuns

Zeet hier is! Een prachtige compositie van gel en blauw èvängn in de beweaging. Een mooi vuurbeeld van moderne keuns. A’j het vergroot en in loat liesten he’j een prachtig schilderi’j an de mure! En wat mut het kossen? Geen 20 miljoen, gen 2 miljoen, gen 2 doezend, geen 26 ceant, mear het kost helemoal niks! Is dat neet royaal? Dus griept oene kàànsen! Zo bin ik ok àl wier…

28 augustus 2020

27 augustus 2020 – De gemeente is wier gangs


Vandage in de kraante: de gemeente Wierdn huurt een adviseur in den in een half joar 30.000 euro verdeent met één dag in de wekke te waarkn. Rèan: de ambtenaarn van de gemeente bint te dom vuur dit waark.  Woer geet het dan oawer? Dizzen adviseur mut der vuur zorgen da’w met zien alln in de gemeente Wierdn meer greune energie goat gebroekn. Want dat is een streven vuur 2024 en doar hebt ze un advieseur vuur neurig…. Ik deanke, door toch heanig an met dit alles, met die zonneparken in de weide maak ie mear kapot dan da’j der oeteandelijk met verdeent. Hetzelfd geeldt vuur weendmöln. Ooit noaèdach hoe die dinge wordt produceerd en wat er straks van van oawerblif? Is dat ok greun en duurzaam? De hele businesscase van de anbieders van greune energie is èbaseerd op den grootn subsidiepot. Doar doot ze het vuur, vuur de eengste knippe, neet vuur eur duurzame en greune hatte
Wat mie betreft döt Wierdn mear heanig an met het anjaangn van “greune” energie. Mien advies (bin ik nò ok àl adviseur?) is um den adviseur neet in diens nemn en het geeld te gebroekn vuur dinge woer de burgers direct profijt van hebt. Het is neet slim a’j een keer achteran komt…

27 augustus 2020

26 augustus 2020 – 26 ceant

Ik heb dit joar vuur de eerste keer stökkeboonn in’n hof. Het hef wal iets, die boonnstökke in’n hof. En natuurlijk kriej dan superoogsten met onmeunig völle vaske boonn. Tenminste, dat stön zo op de verpakking. Helaas zint die giga opbrengsten bie oons neet het geval. De stökkeboonn doot het nog neet zo geweldig (kò wàl better) en de opbrengst is doar ok noa. Wie hebt der dit joar één meulke vanof èhaald. Vandage wo’k ter wier wat ofhaaln mear ik bleave stekn bie un schamele 60 gram.   Dus mear noar de Coop in Eanter èjag vuur wat extra boonn. Blik dat ze doar in de reclame warn: 150 gram vuur 26 ceant! Doar köj toch ech neet zelf vuur plukn. Met dizze prieze he’k de investeringskosten en arbeid (7 euro) der pas noa 25 joar oet! As onderwiel de stökke mear neet verrot bint en ik dizze murre vervangn, want dan duurt het nog langer. De volhouder wint, za’k mear zengn…

26 augustus 2020

25 augustus 2020 – Eawn vergeliekn

Vanmiddag met’n reangn mo’k eawn deankn an un foto van vief  joar gelene de’k toe harre maakt noa un buuie reangn.  Dus mear gauw un zelfde soort foto èmaakt. De conlusie is, ak ze met mekaar vergelieke,  dat het toch wàl slim is veraanderd. Alleanig de eaknbeume bint bliewn stoan. Binne benieid hoe het er oawer vief joar oetzöt. Bint dan ok de eaknbeume weg?

25 augustus 2020 b

25 augustus 2020

24 augustus 2020 – Zie bint der wier…

Zie bint der wier, de terrorhazen die oons un meidoorn opvret! Geduldig stön ze vanmorn te wachen an de kaante van’n tuin um vuste polsheugte te nemn. “Wat köw de kommende tied opettn?” Ik deanke dat ze in de gaatn harn da’w vanoet hoes noar eur kèèkn umdat ze neet veerder in’n tuin durfden. Meat toe’k un dag later (juust, 25 augustus dus) in’n tuin keek bleek dat der wier twee meideurnbuskes compleet warn offeknaangnd duur de hazen. Die hebt ze in de vroege ochtenduurn, toe wieleu nog in de kazemattn lean, veroberd.
Het wordt tied dat un jach wier begeent….

24 augustus 2020

23 augustus 2020 – Klepperderk

Ha’w het vandage met de koffie oawer het toonemmende antal predatoren (buizerds, ooievaars, reigers, marters, vossen, kreain en natuurlijk de kattn van de Lis) en eur nadelige invloed op de weidevogels, komt wie in’t hoes en wat steet doar in de weide? Juust Klepperderk! En gistern zag ik ok àl twee reigers (het leakn wàl giern)  roondcirkeln. Mooi um te zeen, mear ik deanke wàl dat het antal weidevogels dat oeteandelijk volwassen wordt, hierduur flink vermeenderd wordt. Hoe köw de antaln van dizze jagers wie noar beneen kriengn, nòt ze zelf neet mangt wörn bejaangnd?  Ik weare mear één antwoord…

23 augustus 2020 a - kopie

23 augustus 2020 b - kopie