30 september 2020 – UMGEO

UMGEO ofwel un mais geet er of! Noa vandage köw wie alle kaanten opkiekn en in de gaatn hooln wie er allemoal bie de buurn op bezeuk koomp…

30 september 2020

29 september 2020 – Walnötte

De geboorte van un walnötte, zo köj onderstoanden foto wàl neumn. Nooit èweetn dat de walnötte feitelijks een steenvruchte is en genne nötte, zoas un eikel of hazelnötte. Vuurbeelden van steenvruchten bint ondermeer perzikn en proemn. In pitte zit doar het eigenlijke zoad.Wie hebt twee nötnboomn die nò vuur eerste keer good vrucht dreangt, dus dat wordt kommende joarn fleenk nötn ettn…

29 september 2020

28 september 2020 – Oorthermometer

Muj es kiekn wa’k vandage veune in de groond! Un antiekn koortsthermometer den de temperatuur met via de oorn. He is wat verroest  mear zoaj zeet likke sprekkend op de ni’jste modelln. No nog op zeuk noar un paar batteriejn die ter inpast… (en de display waarkt ok neet mear helemoal jofel, zag ik)

ps. Ie könt wàl zeen dat ze vrogger völle gröttere oorn harn.

28 september 2020 a28 september 2020 b

26 september 2020 – Oold en ni’j

Nè drokkn dag, köj wàl zengn.Vanmorn ellereerst een stadswandeling duur Groningn maakt. Het was mooi weer en de spiern konn dan ok un betje lös wörn èmaakt.  Natuurlijk mag un Martinitoorn neet ontbrekkn in dit berich, de land mark van Groningn, zoas ze rechtervoort zengt. Un allerni’jsen landmark  is het strakke moderne Forumgebouw, dat vlak bie’n ooln griezen steet.

26 september 2020 b

26 september 2020a

Noa de stadswandeling he’w ‘s middaangs un bezeuk èbrach an het plaetske Aduard woer vrogger één van de grötste kloosters (600 monniken) van het noorn stön. Dit klooster is eind 16e eeuw noa de capitulatie van de stad Groningn vakkundig èsloopt en alleanig de zeeknzaale van vrogger steet er nog. Dat is later de hervormde kaarke èwörn. At ze dit ooit goat restaureern (grapje) heet het de hersteld hervormde kaarke…

26 september 2020 g.jpg

Ok hebt wie nog een bezeuk èbrach an het kaarkske van Oostum dat in 1922 duur Johan Dijkstra is èschilderd (De Ploeg). De kaarke is nò neet mear in gebroek, mear het steet er nog net zoas het is èschilderd.

25 september 2020 c26 september 2020 d

En aj dan zo jaangt duur het Groinger plattelaand kom ie nog mooie ni’je dinge teangn zoas dizze brugge met ziene gewelfde vormen. Doar zoln ze der een paar van bie oons neerzettn!

26 september 2020 e26 september 2020 f

25 september 2020 – Doar geet niks boangn…

De vrouwe en ik goat een lang weekend noar Groningn (of is het nò Grunnig?). Wie hebt un mooi huuske èhuurd in Onnen en van doaroet maakt wie de stad en ommelanden onveilig. Zo bi’w vandage noar het Groninger museum èwes. Noast allerlei keunstige dinge, zoas die mooie trappe hieroonder en schilderiejn van de keunsternaarskring “De Ploeg”, zag ik nog un biezeunder praktisch keunswaark, namelijk een gemakkelijke kruukoare. A’j meu bint, köj oe gewoon eawn lengn in de kruukoare. Binne alleanig beni’jd of deet ding wàl zo handig is in’n tuin want he hef gen lochbaande…
As leste he’w un roondvaart èdoan duur de waterloopn in en um Groningn. Doar zaggen wie dit mooie gebouw “De rups”.  Zo an de vorm te zeen, liek mie het mear  un spanner…
25 september 2020 a

25 september 2020 d

 25 september 2020 b
25 september 2020 c

24 september 2020 – Kaarke

Un mooi schilderieje van Wilma Pluimers van de hervormde kaarke in Eanter. Dat ha’k juus neurig vuur een kaartje en vuur de vuurkaante van het kaarkblad.

24 september 2020

23 september 2020 – Eapeln van un beroemden beeldhouwer

Zeet dizze maande eens, propvol met eapeln oet’n eengsen hof! Bint ze neet mooi dikke? Zukke goeie en dikke eapeln he’w in joarn neet èhad! En zie bint ok nog van un ras dat èneumd is noar un beroemden Italiaansen beeldhouwer, Mozart. Hoe gung dat sprekwoord wier oawer eapeln en boern? Dikke boern hebt domme eapeln?

IMG_20200921_171341863_HDR

20 september 2020 – Multifunctioneel

Hieroonder zeej un multifunctioneel vogelhuuske. Het is eers gebroekt duur de vogels, mear doarna hebt de hoornaar wespen het in gebroek ènömn. De oonderkaante is compleet weggevretn en zie hebt doar un un heel ni’j stukke bie annebouwd.
Wie bleawn op gepasten ofstaand kieken noar dit unieke nös, want het was un komn en goan van de wespen. Binne beni’jd of ter volgend joar wier un vogel inkröp. Ik zolle mie wàl dree keer bedeankn…

20 september 2020

18 september 2020 – Un hekke

Oonderstoande tekening stön vandage in de kraante. Un hekke um de Randstad um de coronabesmettingen te beperken. Alleanig stoat de brödn precies verkeerd. No lik het of wie de Randstad neet inmangt terwiel het juust bedoeld is um de leu oet de Randstad (inderdoad, doar an un raand van Nederlaand, doarumme het het de Randstad) binn te hooln zodat ze de rest van Nederlaand neet besmet. Misskien könt ze Trump nog wàl um adviezen vroangn hoe ze zo’n hekke munt bouwn, den heft er genog ervaring met…

18 september 2020

16 september 2020 – Neet drok

Ik mosse vandage noar Utrecht, mear zoa’j zeet is het absoluut nog neet druk um half achte ‘s morns. Dat was vuur de corona crisis wàl aans! Ik verwache ok neet dat dit heel snel zal veraandern. De OV bedriewe hopt wàl dat de bussen en treinen wier volkomt, mear doar zat’n vanmorn heel weining forenzen in’n trein. Loaw oawer un joar eens vearder kiekn met un ni’jn foto…

IMG_20200916_072639515_HDR