31 december 2020 – Un oole traditie

Vandage he’w het oole joar good weggeschöttn. Weg met 2020 met ziene coronazeekte en biebeheurende beperkingen. Vot der met!

Mear ja, ie könt het natuurlijk op de kloompn anveuln da’w hier op 1 januari en de kommende moanden nog met zit. Miskien vandoar dat mien neawe vanmiddag un ooln kloomp opbleus met un stukn vuurwaark, wat volgens mie gen categorie 1 was. Van den den kloomp bleef niks mear oawer, nó het virus nog… 

31 december 2020

30 december 2020 – Verveel ie oe neet?

Aj oe ofvroangt, wat dooj dan in de kasvakaansie, verveel ie oe neet, dan kaank hier opzengn dat doar totaal gen las van hebbe. Noast het opbouwn van het hoolthok  bi’k ok bezig um het hele gazon bladvri’j te maakn. Umdat het net is innezeaid, doo’k dit met behulp van twee plaankn woer ik opstoa, zodat ik neet wegzakke in de lösse groond. Al met al een redelijke klus den nog wàl wat tied kost. Gen tied meer oawer um mie te verveeln!

30 december 2020

29 december 2020 – Aj wat bewaart…

Aj wat bewaart, dan he’j wat. Dit bekeande gezegde geet bie mie wier helemoal op. Umdat de pöale van het gesneuvelde hoolthok kets verrot warn, mo’k aandere pöale hemn. Gelukkig ha’k de pöale van’n ooln schommel oet Zetten nog. Dee he’k al die joarn (seends de verhuzing in 2005) metteslept. Dit met de gedachte, dat ze te good warn om weg te doon en da’j nooit könt weetn of ze ze nog ooit te passe könt komn. Seends vandage wèè’k dat: zie komt mie te passe! Het wordt de ni’je pöale vuur het hoolthok. Doarnöast ha’k ok nog een restje teer/bitumen bewaard. Dit oonder het zelfde motto: ie weet nooit of het nog te passe koomp. En waarachtig, dit kaank nò mooi gebroekn um de oonderkaante van de pöale in te striekn.
Zo zeej mà wier: aj wat bewaart, dan he’j wat!

PS. Dit geeldt natuurlijk met redelijke moate. Ik murre neet deankn an al den verzamelden ooln pröttel van’n vuurigen bewoner (van het oole hoes). Koarn bint er offevoerd noar’n horderbeelt…

29 december 2020 a

29 december 2020 b

28 december – Afstandsbediening

Elk noadeel hef zien vuurdeel, zea ooit Johan Cruijff en dat is in onderstoanden foto ok te zeen. De krukke van de vrouwe köj gebroekn as afstaandsbediening!  Ie richt em op de knöpkes van de lifte, en waarachtig, eawn later koomp de lifte…
Ik zolle dit alleanig neet thoes bie de televisie gebroekn (bievuurbeeld um un  oet te doen as de zovölste herhaling van Ivo Niehe’s Op Reis derop koomp). Dan kriej van die rare dökn en bassen in het schaarm…

28 december 2020

27 december 2020 – Bella slöt too

Storm Bella hef hier met Biebelse precisie tooèsloan. Oons hoolthok is  ummebloazen! Dit hok ha’k op 28 december 2013 officieel in gebroek ènömn (zee de link) en noa de zeung vette joarn kriej zow nò de zeung magere jaorn kriengn. Disse magere joarn begint begönn met Bella den het hok ter aarde dea nederzijgen.

Un geluk bie un ongeluk is da’k het braandhoolt juust helemoal ophà. Ik wolle dizze wekke wier hoolt zaangn en kloown. In het kader van een circulaire economie (lees: woer muk ààns met’n pröttel hen) za’k de resten van dit hok dan ok mear bestemn as brandhoolt. De asbest golfplaatn gebroek ik opni’js, want die bint nog helemoal good. Ik kanne ze ok neet iemand àànders in de mage c.q. bouwkavel splitsen…

27 december 2020

26 december 2020 – Hoolt met inhoolt

Un kachel braandt de leste tied lekker en doar geet heel wat oold hoolt (dat riemt…) un heerd in. Ik heb indertied (in 2013) heel wat sloophoolt in korte bölle èzaangnt en dat wordt nò noar zeung joar oppestokket. Hier he’k un stuk van un oold gebeent in de  hàànde, an de rechterkaante zeej nog het roonde gat van de pin-gat verbinding. As dit stuk hoolt eens kon vertelln watte har mettemaakt in de oolde boerderi’je den hier stön. Un Pot, Van der Hoeven, Reins Gert. Wat hebt ze hier allemoal oetevrettn? Hoe was het leawn vrogger?
Mear ja, an alles koomp un eande, dus ook an dit stuk hoolt. In’n heerd der met. Het brààndn nog lange en gelukkig…

26 december 2020

25 december 2020 – Köj mooi helpn drukkn

De vrouwe hef een paar wekke gelene eur eankel èbrökkn, en mut zich nò per rolstool vuurtbeweangn. Vandage he’w un klein stukkn boetnèleupn um zo toch eawn un frisken neuze te haaln. Mo’w op ‘n Earsen Kasdag toch eawn deankn an Kroamschudd’n in Mariaparochie van Herman Finkers woer den boer teangn de drei kluge leute (Kaspar, Balthasar und Gerards) zeg dat ze mooi könt helpn drukkn….

25 december 2020

24 december 2020 – File

Op 24 december is ter geen file op de E-8 (vuur de ooldern oonder oons) mear steet er un file vuur de slager. Het grote vegetarische omslagpeunt hef zich kloarbliekelijk nog neet in Eanter vuuredoan…

24 december 2020

23 december 2020 – Wat et wie met de kasdage?

In het kader van de wosseling wa’w met de kasdage munt etn, hier un eenvoudige doch smaakvolle suggestie: nè fazaante! Bie mie zuster loopt ze gewoon op het aarf. Met een paar keurn mais lok ie ze gewoon richting braadslee, zoda’j met de kasdage toch iets appats op’n teelder hebt….

23 december 2020

22 december 2020 – Un elfje

Ik kwamme vandage un ni’je dichtvorm teangn, het zogenaamde elfje. Hier mangt mear elf woordn in vuurkomn, woerbie de verdeling per regel is: un earsen regel hef één woord, un tween heft er tweeie, un daarn heft er dreeie, un veern veere en een viefen regel besteet wier oet één woord, wat eagelijk de samenvatting mut wean van het hele gedicht.

Hierbie mie elfje, dat past bie de natte dage vuur kas…

Slof
Het reangnt
Ik worre nat
Hoolt het nooi op?
Mistreustig

22 december 2020