31 januari 2021 – Rondje Regge

Met het mooie dreuge weer van vandage koon’k neet binn bliewn zittn. Ik heb dus vannömdag un mooi rondje langs de bekke ofwàl de Regge eleupn. Het warn 9033 stappn volgens mien’n stappnteller en’n ofstaand was 6,92 km. Elken stap de’k zette is dus gemiddeld 0,77 meter (6920 meter gedeeld duur 9033 stapn). En dat in 1 uur en 10 minuutn.
Dit döt mie deankn an de sommn die’j vrogger op schoole kreangn oawer treinen die um half ene vertrökn en auto’s  die jaangn met un gemiddelde snelheid van 100 km/u en die mekaa dan teanngn kwamn. Un vuurbeeld:
Dieks en Mina doot un rondje langs de Regge. Dieks vertrekt um tiene oawer twaalne en döt oawer de 6,92 km precies 1 uur. He nemp dan ok biezeunder grote passen want zien’n stappnteller gef an datte mear 8000 stappn hef èzet. Mina vertrek um half ene (mos nog ears un boskop doon) in de aandere richting.
Vroage 1a) Um hoelate koomp Mina Dieks teangn, aj der rekkening met hoold dat ze 10.0oo passen neurig hef vuur dizzen afstaand. Zie har ok nog vief minuutn plaspauze (um kwart vuur ene).  Zie deer der in totaal aanderhalf uur oawer.
Vraoge 1b) En köj ok angeawn op de kaarte woe ze mekaa teangnkomt?

Kiek, dat bint wier sommn woej de jeugd enthousiast maakt vuur oonze Tweantse sproake. Het is neet alleanig iets vuur domme boern…

31 januari 2021 b

31 januari 2021 a

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

30 januari 2021 – Leasvoor

Um in dizze coronatied met zienen aongdklokke toch duur de lange weenteraongde te komn, he’k mie wat leasvoor besteeld (via boekwinkeltjes.nl). Twee dikke biografieën over respectievelijk Arthur Docters van Leeuwen en Elco Brinkman. A’k dizzze oetheb, zal het àl veer in het vuurjoar wean (of zommer)…

30 januari 2021

28 januari 2021 – Lankzaam vuuroet

Zo aj könt zeen, geet het met de vrouwe lankzaam vuuroet. Dit is zowàl letterlijk as figuurlijk. Het gips is’t erof en elken stap vuurwaarts is un stap in de goeie richting. Op noar un good herstel!

28 januari 2021

27 januari 2021 – Zwaarm sproan

Vandage zag ik un zwaarm sproan in de luch. Heel mooi un te zeen welke figuurn ze könt maakn, zoonder dat ze teangn mekaa an vleengt. Doar kan genne droneshow teangnan. Ik hebbe leazen dat ze dizze figuurn könt maakn duurdat ze allemoal eawn hard vleengt en dat elke spreeuwe zeung buurtvogels in de gaatn hoold. Hierduur botst ze neet teangn mekaar (goat eawn hard) en at er ene  van koers veraanderd wordt dit bliksemssnel duur  de aandern oppemaarkt zodat die ok met veraanderd. De sproan bliewt bie mekaa umdat dit veiliger is en umdat zo mekaa voort helpt bie het veendn van un goei sloapplaatse.
Good dat dit principe neet vuur oons geeldt, want dan lea’w zo met alle buurn in één berre…

27 januari 2021

26 januari 2021 – Coureurs van lik mie vesje

Ie hebt leu, die könt neet vuurn. Ie hebt er stille hoppe op dat met het klimn van de joarn de rijvaardigheid ok toeneamp, mear dat is bie sommige leu neet aait het geval. Zo jaang der lest ene bie oons oawer het ingezeaide grös met sproeier hen, umdatte dach datte zo’n un dreei good kon maken. He wös wàl dat alles nieuw was, mear dat wasse wier vergettn. Ok de chauffeur van “Red je Pakketje” kon der lest wat van. Gewoon keern in het ni’j ingezeaide stukke tuin en doar niks van zengn, pakketje oflevern en dan wier wegjaangn. Ik har toe’k het later zagge zoiets van “Goat hen met oe pakketje” of nog iets verheffenders (iets met donder en pakketje…)”.
Vandage is het iemand èlukt om een reflectorpöalke umme te jaangn. Dat hak’ter juust neerezet zodat de leu doar neet teang anjaangt. Ie deankt bie oe zelf, he is boang de 60 (dus ervaring genog), un oprit is breed genog, het reflectorpöalke vaalt genog op (dat mut toch?), en ik heb het nog een keer extra ezeg. Dat mut toch genog wean. Helaas, het mog neet baatn. Uuterst vakkundig reare het pöalke um (bie 14:58:45) en maakn zich doarnoa met gezwinde spoed oet de bene. En het slimste is ok nog datte neet eawn oetstapn um het mie te zengn. He jaangn gewoon vot. Ik heb nò ene gedachte den mie un betje opkikkert: ik murre ok nog bie hem op bezeuk. En ik wete, he hef ok un oprit…

25 januari 2021 – Ni’j sprekwoord

Vandage he’k un ni’j sprekwoord oettebeeld met as titel “as ter ene tulpe un kop löt hangn, volgt er meer”. Dat is un waarheid as un koo. Dat sprekwoord met die schöape oawern dam likt er heel völle op, mear in dat sprekwoord zit nog een geveul van tied. De schöape loopt achter mekaar an. Binn vief minuutn bint ze un dam oawer. Bie de tulpn is het juust ofwachten. Een volgenden kan pas dage later un kop loatn hangn. Het gebuurt wàl mear ie weet niet precies woeneer.  En dat is nò ok de essentie van oons bestoan. Ie weet wàl dat er un eane ankoomp, mear ie weet neet woeneer. Pas as het water op is…(mear woeneer dan?)

IMG_20210124_164419781_HDR

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog genne rooin ceant…

24 januari 2021 – Hollaandse wolkenloch

Prachtige lochen ha’w vandage. Wie hebt vaniddag un stukke leupn langs de Regge en bie de Pelmölle in Riessen he’k dizzen foto maakt. De looze op’n foto is het oonderkomn van’n Eantersen zoomp (in Riessen…).  En de wolkn, nou die warn der gewoon vandaage. Noa al die daangn met gries en nat weer ha’w nò wier mooie blauwe lochen  met grote witte wolkn. Dizze zee’j ok vaake op de schilderiejn van de Hollaandse measters zoas Jacob van Ruisdael. Alleanig was vandaag un Grootn Schilder an de gaank èwes…

24 januari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog genne rooin ceant…

23 januari 2021 – De leuge renne

Wie hebt vandage Waldo begreawn. Wie heb em in zien eengste weike begreawn, vlak bie’n magnoliaboom, de stea woe’te het leefst lea as het waarm wear was. De zönne was hiervuur oawerekomn oet Leiden en samen met mie zwoager he’w het graf ègreawn en Waldo doar in èleg.
Het mooie is dat dizzen Waldo (nr. 4) nöast un vurigen Waldo (nr. 3)  lig. Den he’w in 2009 ok met oons dreein (mie vaa, de zönne en ikke) begreawn in dizze weide. Un paar wekke later he’w dizzen Waldo oppehaald oet Maandervenne.
Toe’w met’n auto wegjaangn noar hoes hen missen wie het geblaf van Waldo wàl. Aait a’j weggungn, leupe hard blaffend met oe met. No was ter gen geblaf meer,  wat er oawerbleef was slechts de leuge renne, met op de achtergroond het graf.

 23 januari 2021 a

23 januari 2021 b

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog genne rooin ceant…

22 januari 2021 – Waldo

Vandage is Waldo èstörven. Waldo was un hoond van miene oolders den al seends 2009 eurn hoond was. Wie won’n der toe ok en bint nog mettewes um um te koopn bie un boer in Mààndervenne. Waldo was un onmeundigen leefwn hoond den in ziene beginjoarn oawerenthousiast was. He wol bievuurbeeld vuur genne klap lustern op de puppycursus. He trök oaweral hen, dwars oawer het hele veeld.  De leste joarn wörn he gelukkig wat rustiger.  Ik kan der völle verhaaln oawer skriewn, mear dat za’k neet doon. De foto’s zengt genog…

22 januari 2021 a

IMG_1029

22 januari 2021 b

22 januari 2021 c

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog genne rooin ceant…