28 februari 2021 – Hee is ter wier

We warn vandage bange dat het uulke weg was, want he was neet in de oelnkaste te veendn. Doar he’k sinds twee dage ok un camera installeerd en der was niks op te zeen. De vrouwe wörn al knap ongerus. “He is toch neet oppegetn duur de kattn?”  Gelukkig streek um 7 uur vanoangd het uulke neer op’n tak bie de oelnkaste. Zien partner (zo neume ie dat rechtervoort) was ter ok bie. Un zucht van opluchting gung bie oons duur de hoeskamer. “Zie bint er wier!” wörn der  ejubeld. En nò mear ofwachen of dit een eenmalig oetstapje was of dat dit vaker gebuurt. Het zol mooi wean atte dat van te vuurtn kon angeawn…

28 februari 2021

27 februari 2021 – Bingo

Het is un feit, wie wordt oold… Want wie hebt namelijk vanaongd vuur de eerste keer mettedoan an’n bingo. Normaal is dit iets wat alleanig duur bejoarn met krulspeeldn in wordt èspeld, mear vanoangnd was het een digitale bingo vuur joonk en oold. Dit wörn georganiseerd duur de kaarke en was een mooie maneere um iederene betrökn te kriengn ondaanks alle coronamaatregeln woe’j mekaa neet meer könt ontmoetn.
Helaas he’w niks ewönn, zelfs nog genne vingerplaante zoas André van Duin in dit leedke bezingt. De volgende keer doo’w gewoon wier met, mear dan wàl met krulspeeldn in! Want oonderwiel hebt miene heure dan àl de goeie leangte ekreangn. Ik greuie  àl aardig richting doelgroep…

27 februari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

26 februari 2021 – Het eanevan un eakn

Op 28 meart 2013 schreaf ik un stukn oawer eekn die oe griept. Un link köj hier veendn.  Vandage is ter un eane kömn an’n leenker eekn. He stön bie oons an’n eane van’n pad en was al un tiedje zeek. De blaader kwam der neet zo rap mear an, he har knap last van rupsen, ofwel um in de huidige corona-termen te sprekn: he har las van dor hoolt. En met dor hoolt muj ofwaarkn (althans dat veendt sommige leu…). Dus vandage is de biele an’n wortel eleg en hebt z’um ummezaangd. Dat gung mirakels snel. Un goeie schaarpe motorzaage en un kraan zorgen der vuur dat bin’n un kwartier horizontaal kwam te lingn. En doarnoa wörn alles in un rap tempo offevoerd. Wat oawer blif bint de herinneringen en natuurlijk de foto’s  in dizzen blog…

26 februari 2021 a

26 februari 2021 b

26 februari 2021 c

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

25 februari 2021 – HGMUO

Het was vandage HGMUO-dag ofwel Het Grös Mut Ur Of-dag. Het is nog wàl februari, mear duur de hoge temperatuurn van de leste wekke is het grös an’n greui ekömn en vuurda’jt weet zit er zo’n dik pak op, woer ai met un gazonmeaier neet mear duurhen komt. Dus vandage he’k un gazonmeaier mear oet de schure haald en bi’k begönn te meain. De conclusie noa het meain is dat er inderdaad un dik pak op zat. As dit un indicatie is vuur het kommende groeiseizoen, dan kriew in Nederlaand een grösoawerschot.  Bint de boern en de beeste dan ok wier een betje blie…

25 februari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

24 februari 2021 – 32 joar

Joa, joa, wie hebt vandage officieel 32 joar verkeringe. Op 24 februari 1989 ha’k vuur de eerste keer een afspraakje (nè date het dat rechtevoort) met de vrouwe.  Wie bint toe noar un film, “The Accused”, hennewes. Dit is un film oawer un verkrachting in un bar. Ech un fijn onderwerp vuur un eerste aongdje-oet, za’k mear zengn. Dan wee’j tenminste direct hoe’j in’t leawn stoat. Afijn, noa dat aongdje-oet bint er nog mear oangdjes-oet met mekaa ekömn, met as resultaat da’w vandage dizzen film samen (op de baanke) wier terugge hebt ekekn. Op noar de volgende 32 joar…

  24 februari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

23 februari 2021 – Alles geet in dreeën

Ken ie dat? As handige klusser doo’j un stekker an un kabel en net a’j alles met völle geknooi hebt trechte hebt ekreengn kom ie der achter da’j nog un wezenlijk onderdeel bint vergetn en alles wier munt löshaaln.
Dit oawerkwam mie vandage ok met het trechtemaakn van un tweeën camera vuur de oelnkaste. En dit gebeurn mie neet eenmoal mear tweemoal. Bie ciefer 1 (foto) ha’k un stekker an’n kabel emaakt (nog wàl un heel waark umdat het 8 dunne dröaks bint die op een bepaalde volgorde in’n stekker munt zittn). Toe’k dit kloar harre kwam ik erachter da’k het beschermkapje (ciefer 2) vergetn wasse. Dus alles wier löseknipt en wier opni’js begönn inclusief beschermkapje. Noada’k hier met kloar wasse kwam ik erachter dat dit neet duur un wartel (ciefer 3) (kabeltoevoer ) passn. Dus alles wier lösseknipt, un kabel duurn wartel ehaald en doarnoa duur het beschermkapje en toe pas un stekker an’n kabel vastemaakt. 
Het goeie ni’js is da’k dit de volgende keer neet meer fout doo. Ik bin der nò zeer ervaren in…

23 februari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

22 februari 2021 – Good oetkiekn

Bie oons mu’j good oetkiekn a’j op visite komt en’n auto parkeert.  Vuur da’j het weet wordt ‘n auto espiest duur ne tak oet’n eeknboom.  Den tak heank ter al un tiedje en zal ongetwiefeld un keer noar beneen komn, Dus a’j bie oons komt, neet aleanig um oe hen kiekn, mear kiekt ok eawn omhoge (aj neet te laate bint…)

22 februari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

21 februari 2021 – Het vuurjoar koompt ter an

Was het vurige wekke zundag nog 10 groad onder nulle en lea der snee, vandage leek het wàl vuurjoar. Un fleerbos krig der dan ok zin in, en löt al wat blaadjes zeen. Volgens mie is dit een van de eerste beume den noa’n weenter met ni’j blad koomp.  Aait mooi um te zeen hoe de natuur toch duur blif goan. Den löt zich neet duur het virus ofremn, ofwel houd moed! Wie kompt ter wàl.

21 februari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

20 februari 2021 – Roetnlapwater

Met dit mooie weer van vandage, monn de roetn natuurlijk wörn elapt. Dus dat he’k dan ok edoan. Wier könt nò wier vlekkenloos en streeploos noar boetn kiekn. Bie het  weggooin van het water (gewoon met un grootn boog de weide in), lukn het mie natuurlijk ok om un spoons weg te gooin. Den wa’k vergetn um der oet te haaln (kwam ik te late achter). Dus mos ik wier de weide in om un spoons op te haaln.
Hoe is dat sprekwoord wier? “Het kind met het badwater weggooien”? In dit geval köj better sprekn van “Un spoons met het roetnlapwater weggooin”…

20 februari 2021

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…

19 februari 2021 – Lentekriebels

Schreef ik gistern oawer un tween test van camera, vandage isse, noa un geslaagden test,  dan ok in productie enömn.  Ik heb hem vanmiddag netjes installeerd bie de oelnkaste en vanoangd zatn wie oonder het kokn de hele tied op de telefoon te kiekn woer het uulke bleef. Net vuur da’w wat woln goan ettn kreew verbinding. En wat vuur eentje! In plaatse van één uulke warn het der tweeje.  En dee warn op un heel speciale maneere met mekaa bezig. Kloarbliekelijk spölt het vuurjoar bie de uulkes ok àl op, want het kriebeln aorig bie eur. Lentekriebels zöw mear zengn..

WhatsApp Image 2021-02-19 at 18.35.58

A’j elken dag un berich van mie wilt leazen mu’j oe abonneern. An de rechterkaante köj zee hoej dat munt doon. En het abonnement kost oe nog gennen rooin ceant…