31 maart 2021 – Vroggen bleuier

Dit pleantje is één van de vrogste vuurjoarsbleuiers. Het zit nò dan ok duur het hele gazon hen (dat is wier wat meender mooi). . Het is klein en onooglijk, mear a’j het good bekiekt, bleuit het heel mooi. Atte wat grotter zol wean ha’w der un mooi perkje van kön’n maakn, mear het blif nò un “hidden treasure”, zoas de Engelsen zengt.

Untitled-1

30 maart 2021 – Spuitn

Eawn de weide spuitn… A’j dat zo’n 50 joar gelene zean, dan trökke ie der op oet met un handspuite en un druktank op de rugge. Dan wa’j nog wál eawn bezig um al het ‘onkroed’ (dat is alles wat neet nuttig is, dus ok roet) in de weide dood te spuitn. Ie konn dan ok neet alles metpakkn, ofwàl doar bleef nog genog variatie in de weide oawer.

30 maart 2021 c

Rechtervoort bi’j in 10 minuutn kloar. De spuitcombinatie hieronder neamp in ene keer hoaste de halve weide met, en raakt alles wat er steet, niks ontkoomp ter mear an. Aardig  efficiënt, kö’j wàl zengn. Zo’k zoiets ok vuur’t gazon könn gebroekn?

30 maart 2021 a

30 maart 2021 b

29 maart 2021 – Extra bloomn

Wat zal het hier toch straks mooi wörn. Eén grote bloomnzee um’t hoes woer grote wolkn met vlinders boang en duurhen vleengt. Teminste, a’k zo de boetnkaante van dit deuske zee. Waarschijnlijk wordt het twee of dree pielige bleumkes woer schoorvvleengd ene grieze nachtmotte duurhen vlög…

29 maart 2021

28 maart 2021 – Palmpoasken

Het is vandage Palmpaosken dus ik kanne vandage un bevestigend antwoord geewn op de bekeende vroage ”He’j àl un ei èhad?”. Joa, dat he’k! (en het was gen lulei…)

Ik mosse nog eawn deankn an dizze versjes van vrogger. Kloarbliekelijk bi’k un enigsen in de femilie die dizze hef onthooln want miene zusters kenn ze neet mear. Iemand aans misskien wàl?

Palm-palm Poasken
Loat un koekoek roasken
Loat un  kievit zingen
Dan kriew lekk’re dingen.

Ei koerei – ei koerei
Volgende wekke dan krie’w un ei

Eén ei is gin ei
Twee is ’n half ei
Dree ei is ’n Poasei.

28 maart 2021

27 maart 2021 – Poaskaarte

Vanwekke bi’k drok èwes met het organiseern van un Poaskaarte vuur de öldern in oonze kaarke. In dizze coronatied komt ze àl neet mear in de kaarke en ie zeet mekaar dan ok hoaste neet meer. Doarumme he’w as kaarke as bliek van metleawn dizze kaarte loatn maakn. Het lik allemoal zo makkelijk mear ie bint er nog wàl un tiedje met bezig: un foto vuur de kaarte oetzeukn, nè tekst der bie zeukn, de kaarte laotn drukn, de adressen van alle öldern zee te achterhaaln en alles bie mekaar in un kevak (envelop) met un adressticker per wieke verdeeln. Mear het grötste gedeelte is nò weg en ik binne blie en tevrèan dat het kloar is. Op noar de kasdage…

27 maart 2021

26 maart 2021 – Hondsdraf

Vandage un foto van un klein pleantje da’t nu oaweral in bleui steet, mear woe’j neet direct un andach vuur hebt: hondsdraf. De measten zeet het as roet of onkroed mear a’j der good noar kiekt is het gewoon un prachtig bleumke wat ok nog geneeskrachtige gaven hef. Ie könt er bievuurbeeld  thee van zettn wat  helpt a’j las van de böste hebt en slim munt hoosten. Het helpt ok a’j drokte in’t heuwd hebt of het neet terechte hebt met’n goodwies. Kortom, ie könt nog heel völle met dit onkroed,  köj het doarumme neet better beschouwn as un kroed?

Wus ie trouwens dat ze dit op Nijverdal donderloof neumt? Het kroed beschaarmn, zo dach men vrooger,  het hoes en’n hof teangn donder en onweer. En dat hef wier te maakn met de blauwe kleur van de bleumkes wat bie de Germanen de kluur van de bliksem was. Alleanig bint bie mie de bleumkes mear pears-rood….

26 maart 2021 c

26 maart 2021 a

24 maart 2021 – Het laand wier lös

Volgens oonderstaand berichtje oet de kraante van vandaage dreeit alles um de 60-plussers. Pas at die de spuite hebt ekreengn, kan het laand wier lös. Mooi um te weatn dat alles op mie wacht. Vuur een kleine financiële gift wi’k wàl probeern um iets eerder an de buurte te komn, zoda’j ok eerder op vakaansie könt. Steurt mie mear un berichtje…

24 maart 2021

23 maart 2021 – Pindakeaze

Pindakeaze, wee is ter neet groot met ewörn…. Dat geeldt dat ok vuur de spechte den bie oons un pindakeazepot hef ontdekt. Elken dag zitte der wàl un tiedje bie te sneupn. Zol dat verkloarn woerumme datte “de grote bonte specht” wordt eneumd?

23 maart 2021

22 maart 2021 – Den pot met goold

Zo-aj könt zeen was den pot met goold wàl heel dichte bie oons. Helaas kloarn un reangnboog net op, toe’k kloarstönne met de batse um den pot met goold te zeukn. Heb ik wier…

22 maart 2021