31 juli 2021 – Sloat met slakkn

In plaats van elleanig sloat oet’n hof köw nò sloat met slakkn etn. Hmmm. un betje ofwisseling in het menu zal oons wà good doon. Eventueel kö’w der nog een betje bieslook bie doon (leenks op’n foto), zodat de smaakpapilln nog meer verweand wordt….

31 juli 2021

30 juli 2021 – Àwier slöttel13

Ik heb un haat-leefde verhoolding met un zitmeaier. Atte döt, dan bi’k blie, mear de leste moanden stönne vaker met pech stille dan datte good dea. Op zien Engels bi’k dan ‘not amused’.  Vuurige wekke was mie bievuurbeeld de v-snare van’n het meaidek (zo het dat) kapot egoan duurdat er un booltn van’n motorpoelie was lös ètrild. Ik konne dus niks beginn.  En het grös greuin gewoon duur…
De v-snare koonk nog redelijk snel via internet besteln mear den booltn was  un apat geval. Dit umdat het um un inbusbooltn gung met engelse moatn (inches). En die köj neet oawerà kriengn. Mear het is mie oeteandelijk èlukt um der ene te besteln en vandage koon’k dan ok de boele repareern. En hier kwam un befaamden slöttel 13 wier te passe. Den ha’k neurig um un aandere schroewe lös te dreain, zodat de v-snare der langs kon. Zonder dizzen slöttel was mie de reparatie  neet elukt en  ha’k mien’n lesten vakaansiedag doelloos en ledig mun’n duurbrengn. Dat is natuurlijk neet de bedoeling van vakaansie. Ik konne nò tenminste het gazon meain…
Dus de moraal van het verhaal is “Zorgt ervuur da’j aaltied un slöttel 13 in de gereedschapskiste hebt zitn. Aanders vervele ie oe”.

30 juli 2021

29 juli – Sauzen

Wie bint vandage naor Leiden èwes um de zönne weg te brengn. En a’j der dan bint, dan köj natuurlijk ok wà eawn de mure sauzen, want den zag ter wà heel gebroekt oet…

29j juli 2021

28 juli 2021 – Speegeling

Kiek es an, wat un mooie speegeling. In de roete zee’j nog mear as in het echte.  ‘Deepzinnige’ gedachte: geeldt dit ok vuur het dagelijks leawn? Zee’w mear dinge dan dat die der waarkelijk bint? Is het leawn ech zo ingewikkeld? (heel deepe gedachte). Dit in teangstelling van de grot van Plato?  Het is natuurlijk wà zo, dat iederene den zien eengsten bril ophef, dinge zöt denne gearne wil zeen. En die dinge bint vake neet gelieke an de dinge die de buurman zöt. En doarduur krie’j wier verschäl, ruzie, dikke ruzie, en goat zo mear uur.  Dus loaw het mear hooln op KISS: keep  it simple, stupid… en hoold alleanig het leenkergedeelte van’n foto in de gaatn.

28 juli 2021

27 juli 2021 – Afrikaantjes

Vandage he’w un fleenk stuk eleupn in de de buurte van Deepn. Dit as un soort noatraining/oetloopn/ofkickn van de de waandeltochen in Oost-Tirol. Deepn is mooi en oonderweg he’w dan ok mooie dinge ezeen zoas de watermölle Den Haller, un oole looze (karakteristiek, idyllisch, sfeerelementen, etc.), de Schipbekke, de boerderi’je woe’w in 2015 het prachtige toneelstukke van Mansholt hebt ezeen, en as hoogtepeunt nè prachtige putte van Bentheimer zandsteen, gevuld met afrikaantjes….Ie munt mear durven!  Binne trouwens beni’jd hoelange da’w nog afrikaantjes mangt zengn teang dizze bloomn. Ik wille wenn da’w bin’n un poar joar wie za alleanig nog mear kent as ‘ Tagetes’.

27 juli 2021 a
De watermölle Den Haller

27 juli 2021 c
Un oole looze

27 juli 2021 b
Turend oawer het water

27 juli 2021 d
De boerderie’je van het toneelstukke oawer Mansholt

27 juli 2021 e
De Bentheimer zandsteenn putte met afrikaantjes

26 juli 2021 – Vuur en noa

In het kader van “ik heb vakaansie, dus het mut toch mear gebuurn” he’k vandage de tegeln van het terras schoonespuit. Dat wörn wà tied, a’j kiekt hoevölle smeer dat er op zat. Het meuiste van dit waark is, is da’j precies könt zeen wa’j hebt edoan. Dat gef mie aaltied wà’un good geveul. Mear ie munt dit zekers ok neet te vake doon, want aans kö’j het verschil tusken vuur en noa völle slechter zeen. Dan he’j wier meender eer van oe waark. En woer doo’j het aans vuur? Het beste köj dus, zoas in mien geval,  één keer per twee joar schoonemaakn, dat schealt oeteandelijk ok wier un hoop waark…

26 juli 2021

24 juli 2021 – Heidelibel

Dizze zwatte heidelibel loandn vandage op de zoaddeuze van nè klaproze. Mooi  um te zeen hoevölle insecten er op un strook met veeldbloomn ofkomt.
Wussie trouwens dat er in die zoaddeuzen gemiddeld 150 zöadjes van klaprozen zit? Un paar keer schuddn, en ie hebt volgend joar un heeln tuin vol met klaprozen stoan.
Un weeln wortel (wilde peen) is de leste wekn ok tot bleui ékömn. Alles kluurt nò wit.  Dat döt mie deankn an un titel vuur un ni’j Suske en Wiske stripbook: “Suske en Wiske en’n weeln wortel”…

IMG_0696

IMG_0693

24 juli 2021 c

23 juli 2021 – Wier thoes

Gisteraongd bi’w wier thoes ekömn. Wie hopn bietieds in hoes te wean, mear helaas, duurdat de A61 ter heugte van de Eiffel was offeslötn, leup alles in’n krul en duurn het wat langer. Via un drokke omleidingsroute bi’w duur  het centrum van Bonn en Keulen etourd zoda’w doarnoa  wier op de goeie weg (de A31 noar boangn) oetkömn. Doarnoa leup het gesmeerd en wa’w um half tiene thoes. Alles stön der nog zoas het mos wean, alleanig het grös in’n tuin was (te) fleenk egreuid. Volgende keer mear gen kunsmest streuin vuurda’w op vakaansie goat…

23 juli 2021 
Oons vakaansiehoes in Bobenheim

Het is wier lekker op de trekker ..

22 juli 2021 – Kaarkn

Het is vandage un lesten dag van de vakaansie, dus het most er nog eawn van goan. Wie hebt doarumme Spiers ofwà Speyer bezoch, bekeand van ziene oole binnstad en van ziene kaarkn. Un dom  he’w natuurlijk as earste bezoch. Zie bint in 1200 à beginn te bouwn met un dom, den in 1689 in de neengjeurige oorlog duur de Fraansken in braand wörn estökn (met de rest van de stad erbie). Wa’j op’n foto zeet stoan is dan ok van lateren doatum. Neetemin wasse aarg indrukwekkend. Het is de grötse kaarke in romaanse stijl ter wereld. In de crypten (de gewelven) oonderin ‘n dom learn nog de graven van veer Salische keizers. He’w natuurlijk ok nog bezoch.
Iets veerderop stön de protestaanse Gedächtniskirche. Den is in neo-gothische stijl ebouwd an het eane van de 19e eeuw as herinnering an het protest teangn de herroeping van de vri’jheid van godsdienst op un Rijksdag van Spiers in 1529 (wat ne zinne). Un protestkaarke dus. De roomsen warn helemoal neet zo blie met dizze kaarke en zie hebt liek teangoawer de Gedächtniskirche as protest wier un aandere kaarke ebouwd . Un soort van Gedächtnis-Gedächtnis Kirche….
Kiek, en zo bliew ie an het bouwn. Ik deanke dat de bouwbedriewe eind 1800/begin 1900 goeie zaakn dean in Spiers…

22 juli 2021 a
Un dom van Spiers

22 juli 2021 b
Un dom an de achterkaante

IMG_20210722_102520764_HDR
Un dom an de binnkaante

22 juli 2021 c
De binnkaante van de Gedächniskirche

IMG_20210722_114951670_HDR
Het oole centrum