31 augustus 2021 – De oole koninginne

Het is vandage “oole koninginnedag”, want op dizzen dag was de oole koninginne jeurig. Nee, het is gen Beatrix of Juliana, mear Wilhelmina! Den was op 31 augustus jeurig, en vrogger (weej nog, van veur 1948…) hadn ze op dizzen dag koninginnedag.

Ik leazen vanmorn dizzen tweet van Willem de Zwijger (joa joa, den besteet ok nog op Twitter…):
Den Haag, 31 augustus 1880. Wilhelmina, dochter van koning Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont, wordt geboren. Als ze op haar tiende koningin wordt, treedt haar moeder op als regentes. In 1898 wordt Wilhelmina ingehuldigd en vervolgens is ze 50 jaar koningin der Nederlanden.

Dan is’t toch mear wier appat da’w hier nog steeds peppermuntjes van hebt. Wà ietskes oawer un doatum, mear toch! Doar bint vast en zeker nog mear dinge oawer un doatum…

31-augustus-2021

30 augustus 2021 – Het vale vul

De buurn bint nog à gek op peare (vuurzichtig oettedrukt) en hebt dree Ierse tinkers bie hoes loopn. Dat bint van oorsprong zigeunerpeare en die stoat bekeand um eur gevlakte oeterlijk met lange maan’n en langbeheurde sökn (happy socks). Het jongste van de peare is un vul dat ofgeloopn joar is geboorn. Het is vaal gevlakt en hef apatte lechte oongn. Ziene oongn mist namelijk het oogpigment in’n iris en hierduur kluurt het ooge lechblauw tot wit. Al met al is het un vale verschijning, dus doarumme he’w mear ummedeupt tot het lekker bekkende “vale vul” (wat wier wat aans is as un voel vul…)

30 augustus 2021

29 augustus 2021 – De moderne nomade

Elken dag loopt wieleu un rondje duur de buurte en wie goat dan vake ok oawer het Landalpark “De Elsgraven”. Allemoal huuskes met bli’je vakaansiegangers deank ie, mear doar wont ok leu  die bievuurbeeld as gevolg van un scheiding hier hier langer woont (en misskien neet zo blie bint…). Un collega van mie neumn doarumme un vakanansiepark in de buurte van Apeldoorn “Tranendal” in plaatse van “Klarendal”. Zo ok bie het huuske van oonderstoanden foto. Het lik oons van un gescheidn bouwvakker. Zien’n waarkauto he’w alleanig nog mear in dizze staat ezeen: vollepakt tot het dak met allerlei verhuuspröttel. A’j good kiekt geeldt dat ok vuur het huuske, woer heel strategisch het rolgordientje noar beneen haank um un pröttel te verbaargen.  Wa’w neet snapt wuurumme datte un auto neet un keer oetpakt. Of is het un vorm van modern nomadisme? Da’j binn 10 minuutn alles kunt inpakkn en zoweer op reize goed noar un aandere wonstea?  En doarumme ok die leuge anhhankoare. Den köj zo volgooin en ankoppeln…

29 augustus 2021

28 augustus 2021 – Luipaardslakke

Ik kwamme vanmorn dizze naaktslakke teangn bie oons op’n pad. Noa wat oetzeukn op’t internet blik dat dit de luipaardslakke ofwà de tijgerslakke ofwà de grote aardslakke is. Dizzen kan 15 tot 20 centimeter laank wörn (un joekel dus) en vret van alles: plaantn, padnsteule en zelfs aandere naaktslakn.  Dus an de ene kaante dutte good waark en vrette de aandere naaktslakn op die mie un tuin ruineert, mear an de aandere kaante: wie vret em op? Ik heb ok gen behoofte an slakkn van 20 centimeter in tuin die oawerà kroept en die mie alles opvret. Mu’j ‘s aongs eens met blote veute op zonne luipaardslakke trappn. Net of ter un natn fietsenbinnbaand leug löp…

PS. Naaktslakkn bint nò bes wà un probleem in Nederlaand. Ik leazen un artikel oawer un vrouwe den’t dit joar à meer dan 44.000 oet’n hof harre haald! Dat warn der vuurig joar mear 3.600….

IMG_0741

27 augustus 2021 – De rotonde

Um de zovölle tied krie’j van Facebook un herinnering oawer wa’j un paar joar eerder hebt epost. Zo kree’k ter vandage ene oawer de rotonde de’w indertied harn bie’n bouw. Onmeunig handig want zo kon iederene op un makkelijke maneere un auto keern. De rotonde he’w neet mear (un lessen foto) en dat vuur sommige leu bes wà lastig. Mu’j  ze nò  smangs zeen knooin um un auto bie oons te keern. Van eankeln vroage ie oe of hoe ze het riebewies ooit hebt könn haaln.

Ps. Wie hebt de rotonde noa’n bouw gewoon in de groond loatn zakkn. Dat was de eenvoudigste en goedkoopste oplossing…

27 augustus 2021 b

27 augustus 2021 c

27 augustus 2021 d

27 augustus 2021 e

27 augustus 2021 a

26 augustus 2021 – Roo beetn

Vandage he’w de roo beetn oet’n hof ehaald. Noa het kokn bint ze  eraspt zodat direct un vreezer inkönt. En natuurlijk he’w der vandage ok van egetn.
Tja, en a’j doarnoa noa de wc goat, wi’j drekt un dokter wà belln, want de urine zöt er ok neet oet, zoasse der oet mut zeen…

26 augustus 2021

25 augustus 2021 – Gevret in de eapeln

Wie hebt las van gevret in de eapeln. Neet da’w ze zelf zo weus noar binnhouwt, mear doar zit letterlijk ongedeerte in.Vandage, bie het rooin van de eapeln kwam ik dit exemplaar teangn wooer un klein geatje inzat. Noa wat andachtig kiekn bleek dat er un kleinen engerling inzat. Ik wusse neet dat die ok in de eaplen konn zittn. Het lik mie neet lekker a’j ze zoln metkokn met de eapeln, mear an de aandere kaante, zo kriej oene portie dierlijke eiwittn natuurlijk wà op un heel gemakkelijke en natuurlijke maneere binn. Dan hooft er den bal gehakt of karbonade ok neet mear bie te worn ebroan…

25 augustus 2021 a

25 augustus 2021 b

24 augustus 2021 – Nè vlinder bie’n cosmea

Juust toe’k ofdrukn vuur’n foto, fladdern dizzen vlinder in het beeld. Het resultaat is wà neet heel schaarp mear het is wà biezeunder da’k dit zo op’n foto konne zettn. A’k ter vuur zolle goan zittn, zol mie dat neet lukn…
De bloome is trouwens un cosmea. Un heel mooi eenjeurig pleantje dat bleuit tot oktober. Den wordt tookn joar ok wier bie oons ezeaid…

24 augustus 2021

23 augustus 2021 – Optimistisch

No’w  noa de vakaansie zo wier un haarfst laankzaam ingliedt, is het belangriek um neet te völle te sömbern mear optimistisch te bliewn. Un  corona krig ter oons neet oonder! Doarumme vandage dizzen strip van Henk en Toos oet un Almooooosen, doar fleur ie wier van op…

toosenhenk copy

22 augustus 2021 – De oprukkende stad

Zundagaongd leupn wie bie Riessen richting ‘t Opbrook. Wat mie vuural tröf was het verschil tusken het greune grös en de riege ni’je huuze op de achtergroond. Woe’j vrogger un heeln eane van oe of konn kiekn in’t Opbrook, wordt dit oetzoch nò blokkeerd duur de oprukkende stad.  Oawer un paar joar he’j hier helemoal genne weide mear, mà is het un volgebouwde wieke van de stad Riessen. Tja, de leu munt ok woeraans wonn, mear woerumme dat nò precies in’t Opbrook mos? Hmmm, ik binn deank un NIMOB’y ….

22 augustus 2021