30 september 2021 – Zunnebloomn

Nee, dizze keer gen gedich van Johanna van Buurn oawer zunnebloomn, mear gewoon un mooin foto van ene zunnebloome den ter heel lange oawer hef edoan um in bleui te komn, mear oeteandelijk met al ziene bloomn tegelieke bleuit. Ik binne beni’jt woenear datte um wordt ebloazen duur de weend. He is namelijk nò à un betje kopzwaor (kent u dat?)…

30 september 2021

29 september 2021 – Un kroepoek paddestool

Dizzen grootn paddestool zag ik vandage. Hee zal ongetwiefeld un naam hemn, mear moche dat nog neet hemn, dan kriege hierbie van mie de naam Fungus Kroepoekius. Ik deanke datte vuural in de buurte van Chinese restaurants weinig mear vuurkoomp (kroepoek erbij?) …

29 september 2021

28 september 2021 – DAIDW by night

Wie hebt un hekel an völle laampn an bie hoes. Ak ‘s oangns noa un vergadering wier noar toes jage, is het noa al die oogverbleendende lechen en oetgelichte beume in de buurte, gewoon un weldaad an de oangn um un oprit noar het hoes op te jaangn. Ie komt gewoon bin’n bie un zwart gat! Alles is duuster, ie zoln neet verwachen dat doar achterin de weide (DAIDW) nog leu wonn. Gelukkig har de vrouwe vanoangd un paar kearsen annestökkn, want aans wa’k gewoon duurejag (de weide in…).28 september 2021

27 september 2021 – Wat greun!

Wie veundn dat het tied was dat er eens un kluurkn an de muure zol komn. De relatie tusken oons is nog good, mear wie warn wà oetekekn op het het witte van de muurn. Dus wie bint an de gaank  egoan met kluurnstaaln en un app op de telefoon (heel handig!) um de goeie kluur te veendn. Noa oetgebreid oonderzeuk he’w ekeuzen vuur un greune muure. Dat past goed bie het grös boetn (at het neet te dreuge is) en wat nog belangrieker is, het past ok good bie de meubeln binn’n.
Un earsen indruk noa het schildern dat het nog wà aardig an de greune kaante was. Zol het neet te greun wean? Wie zean teangn mekaa “Wat greun!” Mear dat vaalt noa un dag wier hard met. Het felle greun is oppedreungd en wat oawerblif is un mooie kluur greun. Het lik was saliegreun

27 september 2021 a

27 september 2021 b

27 september 2021 c

26 september 2021 – Spinnekopdröa

A’j zo ‘s mornsvrog langs de weele stukke met grös loopt, vaalt pas op hoevölle spinnekopdröa der bint emaakt. Ie stoat er neet bie stille hoevölle waark dit is èwes vuur de spinneköppe. Nou ja, ik stönne stille um dizzen foto te maakn…

26 september 2021

25 september – Un bak mut vol

Ankommende wekke wordt un greun’n bak wier leugemaakt, dus hee mut nog gauw eawn vol wörn epropt. En wat is’ter better eschikt as het loof van de pompoen’n? Bi’w den pröttel achter de schure ok wier kwiet. Doar bin ik wier blie van. En de vrouwe? Den is wier blie met de pompoen’n…

25 september 2021

24 september 2021 – Piern

Ik binne vandage bezig ewes met het lengn van un stroomkabel duur het grös langs un oprit. Ik wille der straks gearne wat verliching langshemn, en dan is het wà zo handig dat er un stroomkabel lig. Dus dat wörn vandage lekker greawn met de batse. Wat mie opväl is dat met het greawn ok de piern noar boangn kreupn. Ik hoown de batse mar un paar keer hen wier te beweangn, of doar ha’k ze à in het grös kroonkeln. En het warn der bes wà völle. Zie warn natuurlijk alderbastend ni’jsgierig noar wat er gebuurn en dachen loaw mear eawn goa kiekn wat den Kroaks oetvoert…
Wus ie trouwens dat er in Nederlaand gemiddeld 206 reangnwormen per veerkaantn meter vuurkomt? Dus dat er bie oonderstoanden foto nog 202 in de groond achterbleawn? En dat alle reangwormen in Nederlaand net zovölle groond ummeploongt as alle boern bie mekaar? Toch wier wat eleard vandage…

24 september 2021

23 september 2021 – Vliegveeld

Kiek, hier zee’j un stukn van mie waark. Ik waarke bie de NS bie de de afdeling Reisinformatie en wier zorgt ervuur de de reisinformatie digitaal bie de reizigers koomp. Zo he’w der bievuurbeeld un ontwikkelteam zittn dat geet  oawer de omroep op de stations geet (dat geet ok digitaal) en un aander team zorgt ervuur dat de brödn op het station van de juuste informatie wordt vuurzeen. Warn het vrogger nog klapperbrödn, rechtervoort is alles digitaal en kan alles vanoet de ‘cloud’ wörn annesteurt. Zo ok hieroonder op het bord, bie het vuurbeeld van Schiphol. Dat is seends un paar wekke vuurzeen van un klein vliegtuigje um an te geawn dat het oawer un vliegveeld geet (moch ie de woorn neet könn leazen).
Wa’k dan wà wier jammer veene, is dat ze het Schiphol Airport neumt in plaats van Vliegveld Schiphol. Wie bint toch in Nederlaand en neet in Engelaand? En loa’k mear neet beginn oawer de term Intercity in plaatse van sneltrein…

23 september 2021

22 september 2021 – Wat dee’k toen wier-woensdag

Het is vandage wier ‘Wat dee’k toen wier’-woensdag en um dat heugelijke feit te viern goa’w terug noar 22 september 2014. Un echen noazommersen foto met un deampe!

Zo mear un foto van de vrooge ochtendzunne.Het meuiste veen ik nog dat er op de groond un klein deampke hàànk, woerduur de schaduuwn van de beume zichtbaar wordt. Het dut mie deankn an un dreug landskap, woer nog un paar beume stoat. Het zàànd koompt er van achtern anstoewn.

22 september 2022

21 september 2021 – Weg met’n pröttel

Weg met’n pröttel! Vandage he’k het oetmeaisel van de veeldbloomn noar’n hodderbeelt ebrach. Un hele koare vol, mear met un betje staampn en drukn passen het precies. En nò mear ofwachen of het meain en dreungn van de veelbloomn hef resulteert in extra zoad op de groond. Mear dat köw pas in het vuurjoar zeen…

21 september 2021