30 november 2021 – Oet de jonge deuze

Un foto van vandage is ter ene oet de jonge deuze ofwa eentje oet 2017. Het is het stationsperron van Apeldoorn zo teangn aongd an. A’j hééééél good kiekt kö’j in de veerte Deawnter zee lingn.
Appat trouwens dat ze wà zengt oet de oole deuze, mear da’j ze veerder nooit heurt oawer de jonge deuze. A’j het noazeukt wörn vrogger klere en aandere zaakn die’j woln bewaarn in un appatte deuze doon (vake van hoolt). Dat wörn dan de oole deuze eneumd.
De enige aandere deuze den ik kenne is de bli’je deuze. Den zit vol met dinge vuur pasgeboorn wichter, ofwà vuur het jonge spul. Is dat dan de jonge deuze?

29 november 2021 – Boothoes

Op dizzen foto zee’j het boothoes van’n Eantersen zoomp bie de Pelmölle in Riessen. Het mooie van dizzen foto is dat het gel van de luuke wier terugkoomp in het dooie reet langs de kaante. Dat harmonieert mooi met mekaa. Wat ok opvaalt is da’j in het water de speegeling van un hekke zeet, de’j neet direct op’n foto zeet. Good bekekn hef dizzen foto dus meer deepte dan da’j op het eerste gezichte zoln zengn…

28 november 2021 – November

Het was vanmorn wier good gries in de loch. Oawer de weidn hung un deampke dat steeds dikker wörn. Tied vuur een stemmig plaatje met un gedicht wat hier bie past!

November
Gèn spoor meer van’n zommer, à hoaste wier weenter
De mistbàànkn van’n haarfst hangt leage
oawer de groond, verskoewt làànkzaam.
Het licht wordt alduur kölder en meender

(noar Hans Andreus)

27 november 2021 – Hee heank wier

Hee heank wier! De grote kassteare den’k vuurig joar hebbe emaakt van un paar panlattn, he’w vanmiddag wier vakkundig in’n boom èhängn. Morn is het un earsen advent en könt alle stearn, kasbeume, dakliestenleampkes e.g.z.m.d. (en goat zo mear duur) wier wörn annestökn. Hier, bie Doar achterin de Weide, he’w as thema “Volg de ster”. Ik deanke alleanig dat met de ni’jste coronamaatregelen wie de enigsten bint die dizze steare volgt…

26 november 2021 – Zin

Ie zoln der zo zin an kriengn, an dizze paddesteule. Zie stoat er nog wà appetijtelijk (appetieteluk?) bie, en doot mie in de veerte deankn an marsepein. Ië zoln der zo inhapn… Heel wat aans as die eenktzwamn, woer noa verloop van tied alleanig mear un hood van zwat slijm oawerblif. Mear vergist oe neet! Dizzen paddestool is un gewoon’n zwavelkop den zeer giftig is. Ie kriengt er un zeern kop van, ie munt er van spiejn, ie munt er heel vake van noar het huuske, en ie könt er ok nog flauw van valln. Neet ech an te beveeln. Het is zoas het sprekwoord zeg: Ie mangt wa zin kriengn, mear ie munt gewoon thoes komn etn….

25 november 2021 – Putdeksel

Dit putdeksel is ooit duur de smid in Eanter emaakt en lig bie mie ooldershoes. De smid hef’t er un naamn van mie grotvaa vuur gebroekt, alhoewel den toe à lange neet mear leawn. Mear het mooie is, da’j op zonne maneere wà wordt herinnerd. Dit deksel ligt er à joarn en steeds a’k het zee mu’k eawn deankn an mie opa (he’k trouwens nooit ekeand). Hoe zol hij nò in het leawn hemn estoan? Dat bint zaakn die’j nooit zölt weetn, mear woe’j wá efkes oawer könt mijmeren. Kortom, wat un putdeksel à neet kan doon…

24 november 2021 – Horror haarfst

Het is vandage wier “Wat dea’k toen àwier” woensdag, dus doarumme un blog van 24 november 2015. De zönne studeern toen nog Natuurkunde, vandoar de opmerking oawer optica. Bie ziene studie Rechten hoofe zich nò doar neet mear in te verdeepn…

Met dit weer van vandage köj better van un horrorhaarfst sprekkn. Dat bekt tenminste ok nog lekker. Aliteratie neumpt ze dat, geleuf ik. Wat’n reangn. Un heeln dag làànk. Dat neungt neet oet tot het maakn van prachtige landschapsfoto’s… Vandoar mear un zwart-wit foto van de roete in de kamer. A’j good kiekt zee’j in de reangndruppels un omgekeerdn boom stoan de’j ok heel vaag op de achtergroond zeet. Iets met optica? Ik zol es noavroagn in Leiden hoe dat zit…

23 november 2021 – Un ni’j kästje

Wie kriengt un n’j televisiekästje. De eengstgebouwde stellage woer vanof 2013 de televisie op hef estoan, voldee neet mear an ooze eisen. Dat was toen un tiedelijke oplossing, mear hee het het bes wà lange volleheuln. Ik deanke nog hoaste langer as un Ikea-tvmeubel. Wie kriengt nò un strak hangend kästje an de mure met un grote nötnhooltnplaanke (wat un woord…) der boang op. Het doern eawn, mear dan kriej ok wat. Hiernoa köw wier un aander project in de woonkamer (lees ‘booknkaste’) anpakkn…

22 november 2021 – Knap koold

Brrrr, het was vanmorn wier knap koold toe’k de kraante oet de busse haaln, En van al dat ‘hartverwaarmende’ ni’js oawer relln en zo kriej het ok al neet waarm. Mear gelukkig wacht mie bin’n un lekker köpke waarme koffie…

21 november 2021 – De leste dage van’n haarfst

Wie zit nò in de leste dage van’n haarfst. De beume hebt nog mooi gekluurd blad, mear dat vaalt in un rap tempo noar daaltn. A’k kieke hoevölle dat er seends gistern bie oons op het gazon was èvälln, dan zo’k verwachen dat an het eane van de ni’je wekke de beume gen blad meer hebt. Dus doarumme vandage foto’s van het Park in Riessen, woe’w vanmorn met oons dagelijks ommetje duur hen bint eleupn. Zoda’w neet verget hoe mooi de haarfskluurn dit joar warn.