31 maart 2022 – Noasmaak

Vandage ha’k miene leste kaarkenroadsvergadering. Ik had miene ambtstermijn der dit joar opzittn, en noa 8 joar hier in Enter en 8 joar in Dodewaard (vrooger…) veun ik het wà genog. Um het geheel neet onopgemaarkt vuurbie te loatn goan ha’k saamn met twee aandern die der ok oet gungn, kleine gebakjes (petit fours op zien Fraans) besteeld vuur bie de koffie. En as logo un foto van de kaarke der boangn op. Doar mag toch wà iets geestelijks biezittn.
Sommige leu hebt un bittern noasmaak van de kaarke mear wie harn juust vanaongd un zeutn noasmaak….

25 maart 2022 – Hoondeleawn

Wie heft er nò mear un hoondeleawn? Den hoond op de vuurgroond den lekker in het zunke lig of bin ik dat den drok bezig is um un hof umme te greawn (in het zweet mijns aanschijns)? Tja, dat haank allemoal van de definitie of…

24 maart 2022 – Blauwe druufkes

De blauwe druufkes doot het good in’n ooln pot. Zie stoat er à joarn in, mear elk joar bleuit nog meer dan het joar doar vuur. Geeldt dat nò ok vuur oons? Hoe ölder, hoe mear da’w begint te bleuin? Mear noa dat bleuin krie’j ok wier mear verval. En dat koomp mie wà bekeand vuur…

23 maart 2022 – Sterrehof

Vandage kwam ik bie mie rondje waandeln in Utrecht langs dit mooie complex. Het is de Sterrehof en steet vlak achter de Inktpot. Dit hofje wörn vrogger (1873) vuur de hoesvesting van de aarme parochianen van de Walsteegkaarke ebouwd. Later wörn het verkoch an de woningcooperatie en noa wat gedoo met krakers is het oeteindelijk verkoch vuur knap völle geeld op de vrije markt. Ik deanke dat de kaarke zich later noch wà achter de oorn hef ekrapt. As ze het later hadn verkoch hadn ze dat extra geeld good könn gebroekn vuur de arme parochianen…

22 maart 2022 – Akelig vrog

Ik was vanmorn à akelig vrog oet de veern um noar Utrecht te goan. Ik mosse un earsen trein van 6.03 hemn. En ie weet hoe het geet, hoe mear tied da’j hebt, hoe later da’j van hoes weggoat. Mear noar un klein sprintje op de fietse, wat Zoetemelk neet har misstoan, wa’k net op tied. Un trein zat nog neet helemoal vol. Misskien dat meer leu probleemn hadn um op tied van hoes te vertrekkn?

21 maart 2022 – Baksteender

Ik har vandage un oawerleg in de Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail. Dit grote bakstenen gebouw stamt oet 1921. Zoas ik à eerder schreef in juni van vuurig joar, hef de NS hier toen twee steenfabriekn vuur oppekoch um er zeker van te wean dat ze genog steender hadn. Zie hadn der 22 miljoen vuur neurig! Want behalve boetn is ok bin’n alles met baksteender èbouwd. Mo’j die eens allemoal metseln of nog slimmer, öppern. De rugge döt er mie nò à zeer van.
In’n toorn zit un grote kolonie beschermde vleermuze. Soms raakt die de weg kwiet en verdwaald ze in de grote gänge van het gebouw. Die wordt dan netjes evängn en wier lös eloatn in’n toorn.

De Inktpot met’n UFO
Un gaank met de vergaderzaaln
De oole liftschachte
De binnplaatse is op sommige steas greun oetesloan umdat er weinig zunne kan komn

20 maart 2022 – Het lik heel völle

A;j dizzen foto van un katoele zeet, lik het heel völle mear, in waarkelijkheid bint ze net zo groot as un geeteling. Ziene opgezette veern zorgt ervuur dat ze grötter liekt dan dat ze bint. Dat döt mie wier deankn an sommige leu die dat ok doot. Zich grötter vuurdoon dan dat ze bint. Ie kent ze ongetwiefeld wà. Dan mu’j mear deankn an dizze katoele mear dan zoonder veern. Doar blif weinig van oawer…

19 maart 2022 – Speenkruid

Ie zeet nò oawerà in’n bos kleine gelle bleumkes bleuin. Dat is speenkruid (of is het speenkroed? ) wat net as tulpn en narcissn un bol hef. Nò is dat van speenkruid mear un heel klein langwaarpig rond bolletje wat wà iets weg hef van un speentje woer zien’n naam dan ok vandan koomp.
In het Latijn het het Ficaria verna en den eersen naam koomp dan wier van Ficus en dat un Viege. Op sommige steas word dit pleantje dan ok wà vijgwortel eneumd.

Wo’j ze zelf gearne in’n tuin? Dan hoo’j ze neet te koopn want ie könt ze gewoon zelf opgreawn en a’j der dan het zaand of schudt komt vanzelf de bolletjes tevuurschiene . Dan is het seempel oet mekaar trekkn en weer uut pottn. Tookn veurjoar bleuit ze zo weer vandan bie oe in’n tuin.

18 maart 2022 – Hoold mie vaste

Dizze twee worteln veun ik vandage in’n hof. Het liekt wà of ze wussen da’k ze vandage zolle rooin en dat ze un ongewisse toekomst (lees “in de panne”) tegemeute gung. Met dizze hoolding lik het precies of un een’n teangn un aandern zeg: “hoold mie vaste! Ik heb zo’n idee da’w rap van mekaa wordt èscheidn!”. En doar harn ze helemoal geliek an, want zie gungn achter mekaa in kleine stuks de panne in…