16 april 2022 – Stiln Zoaterdag

Het is vandage Stiln Zoaterdag, un dag tussen Goein Vri’j dag en Paosken. Un foto hieroonder gef dat wà un betje wier. Het is nog knap duuster en bewolkt, mear de eerste zunneströalkes brekt der duurhen. Doar is lech noa de duusternis, geewt de hoppe neet op!

15 april 2022 – Te hoge ègrepn

Seens vandage he’w un ni’je booknkaste in de kamer. Dizzen stön à joarn op de verlanglieste en un paar wekke geleane he’w het annepakt met as resultoat dizze mooie kaste van nötnhooltn plaankn. Nog neet alle plaankn bint èvuld met beuke, mear dat koomp vanzelf. In de kraante zee’k genog advertenties vuurbiekomn vuur gratis of te haaln 21-delige encyclopedieën. Dan he’k direct wier twee plaankn vol. Eens kieken wat de vrouw hiervan zeg…
Op de opeennaheugste plaanke lig één book, “A Stubbornly Persistent Illusion” van Stephen Hawking. Dit book geet oawer het waark van Albert Einstein zoas de quantumtheorie en relativiteitstheorie. Dit is duudelijk te hoge vuur ons ègrepn, vandoar da’w het zo hoge hebt weggeleg…

13 april 2022 – De oole grachte

Un blik op de Oole Grachte in Utrecht, woer het zommers aaltied gezellig druk is. In teangstelling tot Amsterdam hef de grachte hier twee verdeepingen. Dit is zo èmaakt duur de Utrechternaarn zodat ze vrogger vanoet de grachte direct met un tunnel toogaank hadn tot de keelders van eure huze. Dit is later allemoal oetebouwd en glad etrökkn met as resultaat het plaatje hieronder. Rechtervoort zit er völle horeca onder an de grachte en die wordt oondermeer bevuuroad duur un beerboot (dat is neet de Bereboot).

12 april 2022 – In de heugte

Un foto van vandage is ter eentje met het oetzicht van miene waarkplekke in Utrecht. Het NS-hoofdkantoor lig vlak bie Utrecht Centraal en dat station zee’j dan ok op dizzen foto terugge. Wat ok opvaalt bint de hoge gebouwn in de buurte. Dizze bint de leste joarn èbouwd en ie könt er an zeen dat de stad Utecht duudelijk aspiraties hef om de heugte in te goan um zich zo te metn met de aandere ‘metropooln’ in de buurte. Ik deanke er het miene van, mear doar is één vuurdeel: dizze gebouwn stoat allemoal vlak bie het station, dus de leu die’ter waarkt of wont zölt snel gebroek maakn van’n trein. En doar is de NS en oeteandelijk ok ikke wier met èbaat…

11 april 2022 – Meervoud van dree

Ok van boangn bint tulpn mooi. Ik veene het aaltied wier mooi um te zeen hoe symetrisch het binnste van de bloome is oppebouwd. Alles in meervoud van dree. Zes möldroadn, dree stampers en zes kelkblaadn. Zol der nò un apatte readn vuur wean of zold der ok tulpn wean woer dit alles un meervoud van twee of veere is?

10 april 2022 – Waandeln en kuiern

Vandage he’k oetteveundn woer de benaming “kuieren” vandan koomp a’j goat waandeln. In het normale Twents beteaknt “kuiern” met mekaa proatn (ik wolle hier à kuiern opschriewn…). In het Nederlaands beteaknt “kuieren” echter un stukn waandeln. Vanmiddag bie un rondje waandeln langs de Goorse bekke (de Regge), wa’w meer tied met het kuiern met leu die’w teangnkwamn dan met het waandeln. Dus feitelijks wa’w meer an het kuiern dan het waandeln. Dan is het ok wà logisch dat ze hier één woord vuur gebroekt, ofwà “kuieren”. Ik zitte alleanig met de vroage hoe’j het dan neumt a’j nöms teangnkomt. Of mu’j dan in oezelf kuiern?

9 april 2022 – Femiliedag

Vanmiddag ha’w un femiledag van de Haarboers-kaante. Den was dizze keer in Arnhem-noord, woer un neawe van mie woont. Het mooie van Arnhem is dat de groene long vanoet het noordn helemoal noar de binnstad löp. Dus toe’w un stukn gungn waandeln zatn wie zo in het bos. Misskien un idee um dit ok bie meerdere plaatsen too te passen? In Riessen bint ze der à met begönn want doar hebt ze het Volkspark as groene long. En bie oons in’n Waterhook? Doar bint ze juust bezig um het greune te vervangn duur kapitaalkrachtige villa’s. Pas noa joarn zölt ze der achter komn dat dit neet zo slim was. Mear ja, het leek zo mooi…

6 april 2022 – Bes weer

Doar wörn vandage oetermate bes weer verwacht um keunsmest te streain, dus dat he’k dan ok mear èdoan. Al de landerijen bint wier vuurzeen van un dikke loage keunsmest, dus loat het mear reangn…

5 april 2022 – Vrogger

Dizze duure köj nog zeen op station Deawnter. Da’j hier vrogger plaatskaartn konn koopn snap ik nog, mear dat ze toen alleanig de Telegraaf verkochen snap ik neet. Ie hebt toch zekers ok de Stentor de’j könt leazen in Deawnter?