16 juli 2022 – Op hoes an

Wie goat wier op hoes an! De twee wekke vakaansie in Engelaand en Wales zit erop. Tookn wekke bi’k nog vri’j en doarnoa begint alle oetdagingen wier…
Het was vandage wà wier stressen. Wie warn op tied oet Cambridge vertrökkn en warn mooi op tied in Dover. Wie zean à teangn mekaa dat de terugreize toch wier mirakels good gung. Mear toen begön het gedoo… Dikke file! Oawer de leste 500 meter noar de boot he’w zo’n betje tweeëneenhalf uur èdoan. Der was een storing bie de veerbootmaatschappi’je en daorumme wörn der heel laankzaam innecheckt. In plaats van de boot van 10 uur ko’w nog net met de boot van 12 uur met.
Mear, dat bi’k nu wà wier vergettn a’k dit stukkn schriewe. De vakaansie hef kloarbliekelijk ok un hele goeie invloed op mie frustatieherstellendvermogen ehad…

Wie loat Engelaand achter oons…
Un kmeeuwe bie Dover den oons oetzwaein
Un lessen selfie van dizze vakaansie

15 juli 2022 – Ideei’n vuur’n tuin

A ‘j in Engelaand bint bi ‘j ongeveer verplicht um tenminste een’n tuin te bezichtigen, want de Engelsen bint toch ongeveer de oetvinders van de borders. De Nederlaanders hebt dat later wat verfijnd (Piet Oudolf), mear toch, het is good um de basis ok un keer te zeen. Zo he’w vandage de universiteitstuinen van Cambridge bezoch. De meuite weard! Het is jammer dat deur de dreugte hier het gazon der neet zo good bie lig (zwakjes oetedrukt), mear wie hebt un antal mooie borders èzeen en ok nog un paar goeie ideei’n oppedoan. Doar warn zelfs ok nog vleisettende plaantn (wat kleenkt dat wier lekker…) te bekiekn. Ik heb mear netjes op afstaand un foto èmaakt, want ie weet mear nooit…

Un idee
De vleisettende plaantn zeet er good duurvoed oet
Un border
En nog un border
Border?
Het grös is gooed gel!

14 juli 2022 – A nice stroll

Um het waandeln neet te verleern he’w vandage ‘a nice stroll’ in de omgeving van Cambridge edoan. Wie bint duur de weidn van Cambridge, lang de rivier de Cam noar Grantchester eleupn, wat bekeand is van de gelieknamige detectiveserie op televisie. Oonderweg bi ‘w gen eankel lieke teangnekömn, dus de criminaliteit hier vaalt ok wier met. Noa eawn wat biekomn in de Orchard Tea Garden (de meuite weard) en het bekiekn van’n plas woer Lord Byron hef ėzwömn, bi’w wier teruggeleupn noar Cambridge. Doar ko’w nog eawn kiekn (gratis…) in’n tuin van Pembroke college, woer ok un bleuienden magnolia stön. Ik dache ears dat het un gewone vetplaante was (laurier) mear het was un magnolia grandiflora den van oorsprong oet Amerika koomp. en in’n zommer bleuit. Het blik dat zelfs nog ene bie het Witte Hoes estoan. De vrouwe was ter direct enthousiast oawer, dus a ‘j oawer un paar joar oons hoes neet mear kunt zeen duur de beume, wee’j hoe het vandan koomp…
Wie hebt un dag op Engelse wieze offeslötn duur oet etn te goan bie de pub. Ie munt de economie toch wà iets sponsorn noa het bezeuk an die gratis tuinen…

Un typische Engelse kaarke
Het ‘stroll’-pad langs de Cam
Un grootn rover…
Eawn biekomn van de hitte
Un tuin van Pembroke College
Un gloepensen mooin Magnolia grandiflora

13 juli 2022 – Lech en ruumte

Vandage he’w de King’s College Chapel in Cambridge bezoch. Un prachtige Gothische kaarke oet 1446 met völle en grote glas-in-lood raamn. Het mooie is dat er an de binnkaante gen pillaarn stoat um het waaiergewelfd plafond op te vangn. Alles wordt oppevangn duur de enorme steunbeern an de boetnkaante die’j neet zeet. Gevolg is da’j un heel ruumtelijke en lechte binnkaante oawerhoold. De steunbeern an de boetkaante bint vervolgens heel good wegewaarkt duur ziedkapelln.
‘s Middaangs bi’w noar het gratis toegankelijke Fitzwilliam museum èwes (het mag bie oons gen geeld kossen…) vuur oondermeer un tentoonstelling oawer Hockney, un Engelsen kunstenaar. Van Hockney is mie neet zo völle bie ébleewn, mear doar hung ok un schilderie’je van Monet genaamd ‘Lente’. De lechte kluurn van het schilderie’je deadn mie deankn an het lechte interieur van King’s College Chapel, woe’w ‘s morns warn èwes.
Un dag he ‘w offeslöttn met un punk IPA (Indian Pale Ale) oet London. Lekker beer, mear woerumme dat het punk heetn, weer ik neet. Misskien, a ‘j der te völle van ophebt, da ‘j oe dan un sloetspeele duur de oorn henstekt? Of de heure greun vaarft? Ik heb het zoveer neet loatn komn…

De binnkaante van King ‘s Chapel is zoonder pilaarn
Het unieke plafon
´t Örgel
Oetzich op Kings’s Chapel
Het Fitzwilliam museum
De tentoonstelling van Hockney
Lente van Claude Monet
Un Engelsen punk IPA

12 juli 2022 – Nederlaand in Engelaand

The Fens (de Venen), ten noordn van Cambridge, wordt ok wà de korenschure van Engelaand eneumd. Dit omdat het un vruchtbare strekke is woe velle tarwe en gaster wordt verbouwd. Van oorsprong is dit un moerasgebied met venne dat in de 17e eeuw duur un Nederlander Cornelis Vermuyden wörn dreugeleg. Wie warn der vandage en het geheel döt heel Nederlaands an: vlak en leage met völle landbouw. Het is da’w leenks van de weg mossen jaangn, want aans zo’j zengn da’w in Nederlaand zol’n zittn. Wie zaggen zelfs nog un weendmölle den vrogger wörn gebroekt um het water weg te maaln.

Miln in de Fens lig Ely, un klein pleatske op un soort bult in het landschap met un heel grootn kathedraal. Dizzen kathedraal neumt ze ok wà ‘the ship of the Fens’, umda’j den oet de leagere Fens oawerà könt zeen. Met de bouw van dizzen kathedraal wörn in 1083 begönn duur de Normandiers. Dit gebeurn op de stea woer eers un kaarke en later un klooster stön. Later wörn ewier verbouwd umdat’n toorn in mekaa was evälln en ok latere königs en bisschoppn veundn dat er un stukn bie an mos wörn ebouwd. Vandage he’w het resultaat bezichtigd van al die joarn bouwn: in twee weure, geweldig en indrukwekkend! Wat un gebouw! Roem en groot. Zie hebt dizzen kathedraal ok nog gebroekt vuur de opnames van “The Crown” as vervanger vuur de Westminster en aandere films.

Vuur da’w un kathedraal bezichtigen he’w un bezeuk ebrach an het woonhoes van Oliver Cromwell, un puriteins leider oet de eerste helfte van 1600. He zettn un könig Karel I of en maakn hem un köpke kleiner. He wörn toen vuur een antal joarn de baas van Engelaand mear kwam snel oet de tied. Noaderhaand wörn zien lichaam duur koning Karel II (de zunne van…) oppgreawn en wörne posthuum geëxecuteerd. De verhoolding tussen het Engelse koningshoes en Cromwell was en is kloarbliekelijk neet zo good…

Un kathedraal van Ely
Let op de vrouwe in ‘t miln
De boetnkaante van’n kathedraal in stemmig zwat-wit
Oliver Cromwell met zien vrouwe verwelkomn oons bie zien hoes
Huize Cromwell
De oorsproonkelijke begreuing van de Fens
Eén van de lest weendmölns in de Fens

11 juli 2022 – Het Giethoorn van Engelaand

Un earsen dag in Cambridge he’w un roondwaandeling met un gids edoan. Op dizze maneere zee’j alle hoogtepeuntn en heurt er meteen alle informatie oawer. Wie hebt dat vandage edoen oonder leiding van un oold-studente (alumni) den oons alles kon vertelln oawer de universiteit den à in 1209 duur leu oet Oxford wörn oppericht. Wörn der vrogger vuurnamelijk theologie studeerd, vandage un dag könt hier de 24.000 studeantn hier van alles studeern, van literatuur tot wiskunde.
Alle studeantn wordt lid van un college, un soort studentenvereniging den zorgt vuur oonderdak en ok helpt met de studie. Colleges hebt zelf dus ok gebouwn en groond in bezit en umdat dit à eeuwen zo is, is un groot gedeelte van Cambridge in bezit van de colleges. Un bekeandsten en rieksten van de colleges is het Trinity college, oppericht duur Hendrik un Achtsten in 1546. Alleanig de beste studeantn wordt toe-èloatn tot de colleges , dus ie könt begriepn dat er verscheidene Nobelprieswinnaars (34 stuks!) oonder de oold-leden van Trinity zit. En wat geeld en groond betreft zit ze ok good. Hendrik un Achtsen gaf het Trinitiy college bie de oprichting à wat groond van de kaarke met, en rechtervoort bezit ze vuur 800 miljoen poond an groond en aandere bezittingen (zoas de O2 arena, Port of Felixtowe etc.). De aandere colleges in Cambridge verkeert volgens mie in zelfde omstandigheden, dus qua geeld hebt ze neet te klaangn.

Eawn wat aans: Cambridge lig an de rivier Cam en toe’der un brugge oawerhen wörn ebouwd kreag het doarmet ok direct zien’n naam (aha…).
Un bekeand verpoos is hier het met un bootje peuntern op de Cam. Dat dea mie deankn an Giethoorn, het Venetië van Noord-Europa. Dus feitelijks bi’w hier in het Giethoorn van Engelaand. Nò nog eawn oetzeukn woer de fanfare oefent…

Peuntern in het Giethoorn van Engelaand
Metń gids op pad oonder de braandende zunne
King’s college met de beroemde kapel
Trinity college met twee bewakers, inclusief bolhood

10 juli 2022 – Van Wales naar Cambridge

Het is vandage un wisseldag: wie vertrekt noar oons tweede huuske in Cambridge. Wie hebt un mooie wekke ehad in Haverfordwest in Wales en nò mear ofwachen of de buurte van Cambridge net zo mooi is. An het weer kan het neet lingn want het wordt de hele wekke zunnig en waarm.. Het was oonderweg dan ok knap hete in´n auto met´n kapotn airco. Wie hebt doarumme unaniem beslötn um dit noa de vakaansie direct te laotn repareern. Was dat neet iets met un kalf dat verdreunkn was en un putte…

Oons oonderkomn in Haverfordwest
De brugge oawer de Severn bie Cardiff is de greanze tusken Wales en Engelaand
Het tweede oonderkomn in Impington (bie Cambridge)

9 juli 2022 – Völle moois

Het was vandage un dag met völle moois. Wie bint begönn bie de oole hutte van un keltische monnik, “Saint Govan”, den in de zesde eeuw de kustgebieden in Wales kerstenen. De conclusie van oons, noa het bekiekn van ziene hutte, was dat dit nò neet direct het meest comfortabele verblief was woe te toen woon’n, een en al steen. Hee was zeker wà hard vuur zichzelf.
Van doar oet he´w un heel stukke langs de kust eleupn oawer het bekeande voetpad met´n meuilijken naam, richting Green Bridge. Dit is een rotsformatie den duur de zee is oeteslepn tot een soort brugge. Oonderweg wörn het weer steeds better en leupn wie van het ene mooie oetzich noar het aandere: blauw helder water, woeste rotsformaties, hoge kliffen, e.g.z.m.d. Opmaarkelijk was dat de route direct lea an un militair oefenterrein. Het wörn dan ok anbevöln um neet van het pad of te wiekn umda’j aans de kaans hadn um vuur aaltied van’n pad of te wean. Mear zo klook wa’w dan ok wà wier.
As leste van dizzen dag he’w het ultieme strand bezoch, wat vlak in de buurte lea: fien gel zaand zoonder schelpn en steender, heelder blauw water, gen rommel, gen blearnde muziek, en absoluut neet drok. Wat wi’j nog mear? Kortom, het was un dag met völle moois…

Saint Govan´s Chapel
Green Bridge
Rotsen in gebroek bie de de zeekoeten en de alken
Nog mear kust
Deepe kloown
Het ultieme strand

8 juli 2022 – Van alles wat

Vandage he’w van alles edoan: Allereers he’w un stel oole steender bezoch ¨Pentre Ifan Burial Chamber¨. Dizze stamt oet de ni ‘je steentied, zo´n 3000 vuur Christus. Het lik op un begraafplaatse mear de archeologen hebt er nooit bötte oonder èveundn. In dit filmpje kö´j zeen hoe ´t vrogger oetzag. Opmaarkelijk is dan wà wier dat ze toen het grös ok heel netjes meain…
Noa de oole stene he´w un oold kaarkske bezoch wat vuur meer as de helfte was oppeslokt duur de zee. Het gef nò enige probleemn um er un kaarkdiens te hooln.
Vervolgens he ‘w un vuurtoorn bezoch den ok nog dea. Rechtervoort bint er volgens mie neet meer zo völle in bedrief umdat de bootn met ‘n radar navigeert in plaats van un lech te volgen. Dizzen dear´t nog wà good want wie zaggen gen scheepswrakken in de zee of an de kaante lingn.
As leste he ‘w un dach offeslötn met un bezeuk an het strand. En doar mos natuurlijk ok wörn ezwömn…

Oole steender
Un halve kaarke
Kaantn meain

7 juli 2022 – Cultureel oetstapje

Het was tied vuur un un cultureel tintje in de vakaansie, dus doarumme he ‘w vandage un kathedraal van St Davids in St Davids bezoch, wat wier lig in het bisdom St. Davids. Dizzen kathedraal wörn in 1181 èbouwd op de fundameantn van un oold klooster oet de zesde eeuw. Het was ok nog un bedevaartsoord, woerbie twee bedevaartn noar St Davids geliek wörn èsteld aan één bedevaart noar Rome. Kiek, en a´j toen in Engelaand woonn was dat un völle goedkopere optie as helemoal met de boot noar Rome goan. Jeruzalem wörn zelfs geliekesteeld an dree keer noar St. Davids. Ik deanke dat de toenmalige internationale reisbureaus (gespecialiseerd in mediterrane reizen) der helemoal neet zo blie met warn. De plaatselijke middenstand van St Davids des te meer…

Later op ‘n dag he ‘w nog un stukn eleupn oawer het befaamde coast path met ‘n meuilukken naam, woerbie wie oetkwamn op un prachtig klein strandje. Völle zunne en weinig leu want wie konn nog heel völle zaand zeen. Mu ‘j dat eens vergeliekn met Scheveningen op un zunnigen dag…

De kathedraal van St. Davids
Het plafond van de kaarke
Stemmig zwat-wit
Het goold-gelle strand van Porthselau
Un selfie in zaand