31 augustus 2022 – Vieftig teentn greun

Met alle dreugte he’w het gazon dit joar nog redelijk greun èhooln, vuural a’k het vergelieke met de gelle weide der nöast.Mear a’k dan kieke noar un foto van vuurig joar dan is het toch wier meender en aanders greun. Toen was het fris greuner en zag ie naarns gelle steas, ok in umliggende weidns neet. Dit joar is dat juust het teangnoawergestelde: alles is gel met hier en doar un greune stea…

Vuurig joar
Van ‘t joar

29 augustus 2022 – Deepe in de oongn kiekn

Eawn ach joar terugge noar 29 augustus 2014…

Vrogger, nog vuur dat der loopställe warn,  harn de beeste nog heurns, mear rechtevoort zeej der geneene mear met heurns, tenzij het un exotisch exemplaar is. ofwel un boetnlàànder. As ze toen met mekaar stootn, dan knaln ze met de heurns teangn mekaa. In sommige gevaln stottn ze un heurn der vanof en kreangn ze zo’n blooderigen kop. Dat zag ter lekker oet!  Doar hebt ze nò gelukkig gen last mear van, want zie stoot mekaar gewoon met un blootn kop. Könt ze mekaar eens deepe in de oongn kiekn, zonder dat de heurns in de weg zit…

Ik kieke oe an

28 augustus 2022 – Good ettn

Het leawn op het laand is wier good! Vandage he’w vuural oonze eengste verbouwde productn ègetn. Eapeln en knolvenkel oet’n hof en zalm oet de Regge (wishful thinking). Wat wi’j nog mear?

27 augustus 2022 – Geäter boorn

Un buurjongn hef mie vandage èhelpn met het boorn van geäter vuur rikkepoäle. Den groond is nò zo dreuge en zo hard, dat mie dat neet lukt met’n gewoonn groondboar. Met dizze gemotoriseerde versie geet het völle vlotter en makkelijker.
De poäle bint neurig um straks Läpke en Ribke achter’n droad te hooln. Wie dat bint za’k later nog un keer oetlengn, mear het lik mie neet zo meuilijk um te begriepn. De naamn bint feitelijks à zelfverkloarnd…

26 augustus 2022 – Vot met’n pröttel 2

Kies es, wat un prachtig kruidenrijk grös he’k hier op de koare pakt. Vol met de goeie smaakn van moedertje Natuur. Natuurlijk ok nog biologisch verbouwd want doar is gennen korrel keunsmes bie te passe kömn. In het kader van het moderne cyclische deankn, loat ik er greune energie van maakn, dan bi’k ok nog milieubewust beazig.
Wa’t kaank ter nog mear van zengn? Nou gewoon op zien plat: Vot met’n pröttel…

25 augustus 2022 – Liesterkralln staarft oet

Ik leazen vandage dat duur de opwaarming de eekn, baarkn en liesterkralln het zoer kriengt in Nederlaand. Dus doearumme he’k vandage mear un foto van een oetstaarvenden liesterkralle maakt. Dan köj den tenminste tookn joar nog an de kleinwichter loatn zeen (in het geval dat de opwaarming heel snel geet…)

Oetstaarfende liesterkralle

24 augustus 2022 – VBD

Is dit gennen mooin foto van vanmorn? De vrouwe bie de dahlia’s ofwà VBD? En doarachter un zunneharp van zunnestroaln? Tja, wat mu’k ter nog mear van zengn. Elk woord is den nò nog opschriewe haalt ‘n andach van’n foto weg en is ter ene te völle…

Vrouw bie dahlia’s

23 augustus 2022 – Oenn hoesapotheker verteeld…

De rode purperhoed ofwel de Echinacea Purpurea steet erom bekèènd datte un positieve invloed hef op oe immuunsysteem. Un extract op alcoholbasis van’n wortel en van de blaan van dizze plàànte dut oen weerststàànd teagn zeektes en bacterien anmerkelijk verhoogn. Het ligt er natuurlijk wàl an hoevelle alcohol aj dur in hebt edoan. Hoe meer alcohol, hoe positiever da’j noa un droonk wordt…

Loaw nò net dizze plàànt in’n tuin hemn stoan! Kommende weenter wordt wieleu dus neet meer verköln of grieperig. Elken dag un glas purperhoed! Zo’as de Engelsen à zengt “A glass of purple hat a day, keeps the docter away”.

22 augustus 2022 – Vot met’n pröttel

Vanoangd he’k de veeldbloomn offemeaid. Zie warn kets oetebleuid en verdreungt. Ik har hiervuur un mearjoarig mengsel gebroekt en het was mooi um te zeen dat er dit joar ears un gelle golf kwam van koolzoad, doarnoa un witte golf met alleanig margrietn en op het leste bleuin der alleanig de wilde peen nog. De korenbloemen, het vlas en de klaprozen van vuurig joar konn het dit joar neet trekkn tusken het geweeld van de aandere bloomn. Mear op leste was het ene weelde dreuge broene boele ewörn, dus ik heb het mear met’n cyclomeaier offemeaid. Kommenden zoaterdag breng ik het noar’n hoorebeelt. Vot met’n pröttel!

Ik leazen trouwens les in de kraante dat ze bie oons in het Reggedal (iets veerderop) wier kruudn en bloomn van vrooger in harn èzeaid, zoas koolzoad en wilde peen. Doar warn ze heel blie met. Nou, doar komt ze nog wà achter… Vot met’n pröttel!

21 augustus 2022 – Zunnebloomn

De zunnebloomn stoat bie oons in de weide volop te proonkn met eur grote gelle köppe. Zunnebloomn hebt aaltied völle indruk èmaakt op kunstenaars, zoas op Vincent van Gogh. Op de vase, in het veeld, lös op toafel, he hef ze oawerà eschilderd. En die schilderiejn wörn later ok nog völle geeld weard.
Mear wat hee kon, kan ik ok!. Dus doarumme vandage un schilderieje van oonze zunnebloomn! Misskien wördt den ok völle geeld weard? Wie döt er un bod? Ik legge miene oorn à vuste te lustern (mear neet zoas Vincent, den toen zien ene oor ofsnea…)