30 september 2022 – Vuural neet etn

De vruchen van de weele kardinaalsmutse loat zich wier oetbundig zeen. Het bint rooie deusvruchen woer oranje zoadn inzit. Het zöt er erg aantrekklijk oet en de vogels bint er dan ok gek op. Mear neet alns wat er mooi oetzöt is good (de preke van de wekke :-), want vuur oons, de leu, bint ze giftig. Het etn dervan wordt absoluut neet anneroadn…

Un ‘doar-stek-ie-wat-van-op-feitje’: Het hoolt van de weele kardinaalsmutse kan heel good teangn slietage. Doarumme wörn dit vrogger vake gebroekt vuur de spooln (spindels) van de weefgetouwn en vuur de katrolln in mölns. Un Engelsen naam spindle tree is hiervan offeleid.

29 september 2022 – Verticalen tuin

Hier in Utrecht köj van alles zeen. Oonderweg van het station noar het kantoor kom ik bievuurbeeld dizzen verticalen tuin teangn. Joa ie least het good, un tuin an de muure. An de ene kaante is het good want dit zal bes wà un verkoelend effect hemn op hete dage. An de aandere kaante vroag ik mie of hoe’j dit könt oonderhooln. Hoe gee’w ie water en hoe meai ie het grös? Eawn met’n lädder en’n geeter derbie?

28 september 2022 – Winkel van Sinkel

Wie hadn vandage un evaluatie van un project gevolgd duur un borrel in de Winkel van Sinkel in Utrecht. Dit is un restaurant in het centrum en un mooie stea vuur un evaluatie. Ik har dan ok vuuresteeld um de volgorde umme te gooin en um eers te borreln en dan te evalueern zodat alles wat vloeiender verleup. Helaas leak dat de aandern gen good idee…

De Winkel van Sinkel is un restaurant an de oole grachte wat in un heel mooi oold pand zit. Dit was vrogger één van de eerste warenhuuze van Nederlaand woe’j van alles konn koopn. Zo steet er bin’n op de muure het volgende verske:

‘In de winkel van Sinkel Is alles te koop. Daar kan men krijgen: Mandjes met vijgen, Doosjes pommade, Flesjes orgeade, Hoeden en petten en damescorsetten. Drop om te snoepen en pillen om te …..

Un weenkel is eneumd naar Sinkel den van oorsprong un Duutsen koopman was, den net zoals August en Clemens Brenninkmeijer (C&A) en Cloppenburg (Peek en Cloppenburg) oet Westfaaln kwam en in Nederlaand stoffen gung verkoopn. Later breidn è ziene zaakn oet en göng è van alles verkoopn. En doar heurt dan wà un grootn weenkel bie! Zo wörn in Utrecht dizzen weenkel èbouwd in een grootse stijl. Op de bagane groond köj op’n foto net twee van de vier vrouwenbeelden (kariatiden) zeen die un gevel dreangt. Die beeldn wörn in’n volksmoond ok wà de ‘Britse hoern’ èneumd umdat ze oet Engelaand kwamn. Ok neet echt positief…
Op de tweede verdeepinge zee’j vervolgens wier veer klassiekere standbeelden die Koophandel, Voorzichtigheid, Zeevaart en Hoop symboliseert. Dat warn allemoal waardn vuur die vuur Sinkel van belang warn.

Zoa’j un paar joar geleene ok bie V&D zaggen, kwam er ok bie de winkel van Sinkel op un gegeven moment de klad erin en wörn un weenkel oppedookt. Later hef ter un baanke innezötn, en nò dus un restaurant. Gelukkig is het spul neet èsloopt en ter völle van bewaard èbleewn, zodat ik dit stukn ok konne schriewn umda’w der mossen evalueern

27 september 2022 – Verveeln

Vandage wa’w wier onmeunig creatief op het waark, want wie mochen gekluurde post-its plakn op ne muure. Dit in het kader van ‘wat goaw de kommende tied allemoal doan’. De oetkomst van dit geplak was da’w oons de rest van dit joar absoluut neet hooft te verveeln. Genog waark te doon. En stel, mochen wie oons dan toch nog verveeln, dan kö’w aaltied nog an de gaank as behanger. Zit dat broene papier neet strak op de muure?

25 september 2022 – Hardloopn

Vanmiddag was ter un hardloopwedstried in Nijverdal woer mie neawe Maarten an met dèè. En natuurlijk bint wie eawn goa kiekn.
Zeet um es goan duur boch! Het ene been hef hè hoge en met un aandern zee’j em à ofzetnn. Dat is noa ech un actiefoto!
A’k zo terugkieke op miene hardloopcarrierre kaank mie neet vuurstelln da’k ooit zo flitsend duur’n boch binne goan. Staarker nog, ok neet op de rechte stukke…

Maarten in actie!
De fans an de kàànte

24 september – Natn femiliedag

Noa al die mooie zunnige en dreuge daagn is het lekker dat er un keer un natn dag tuskenzit, mear dat het juust mut gebeurn aj un femiliedag hebt is wat meender. Wie hadn vuur de femilie un stadswandeling duur het ‘oole hanzestadje’ Riessen organiseerd en den völ hierduur juust in het water. Gelukkig hef Riessen neet zo vólle oole gebouwn meer um te bekiekn, want die bint in loop der joarn vakkundig saneerd duur un overijverig stadsbestuur. Riessen möt met in de vaart der volkeren en doar past gen oole gebouwn bie. Mear wa’w zaggen was interessant en un reangn göng gelukkig neet verder as het vel.

Noa de stadswandeling wörn het zelfs nog dreuge en konn de feestelijkheden wieder wörn voortezet bie oons thoes. Doar ha’w un teante met gaskachels stoan en met wat etn en dreenkn derbie bleef het dan ok nog lange onrustig in’n Waterhook…

Met’n gids duur Riessen
Met zie aln kiekn noar foto’s van de wichter
Zeet de jongs an de teake stoan…

23 september 2022 – War of the dahlia’s

De vrouwe en ikke kiekt (a’w tied hebt) noar un “oole” serie oet 2013 “The White Queen“. Den geet oawer de War of the Roses eind 15e eeuw in Engelaand. Dizze ruzie was tusken twee twee adellijke partie’jn namelijk het hoes Lancaster en het hoes York die vöchen um het könnigschap van Engelaand. Beide partie’jn wörn symboliseerd duur un rooze, York duur un witn en Lancaster duur un rooin.
Oeteandelijk, na völle vechen en bloodvergeetn, wön Lancaster, in de persoon van Hendrik VII, dizzen roozen-oorlog, en den was zo verstaandig um met Elizabeth, un noazaat van York te trouwn, zodat er ok un eane kwam an’n burgeroorlog. De twee kleurn roozen gung toe ok op in éne ni’je roze: de Tudor-rooze den wit en rood is.
As ze toe dahlia’s hadn ehad, zoas die mooie exemplaarn hieroonder, was het, deank ik, iets gemeudelijker ègoan. In plaats van mekaar de köppe in te houwn hadn ze mekaa ongewiefeld bevroangt hoe ze die mooie bloomn zelf konn kweakn en woerumme dat die gen deurn hadn. Maar helaas, de dahlia’s bint pas later bekeand èworn in Europa. Zie komt namelijk van oorsprong oet Mexico dat 1464 nog neet ontdekt was. Amerika was in 1492 pas an de buurte.
Dus as Columbus nò iets vlotter was èwes, ha’w genne “War of the roses” ehad mear misskien wà un “War of the dahlia’s”…

22 september 2022 – Grootn zwammerd

Vandage bie het dagelijks rondje zaggen wie dizzen grootn zwammerd ofwà de grote parasolzwam. In teangstelling tot wat ik op 21 oktober 2019 schreave oawer de grote parasolzwam is dit wà un groot exemplaar, dus vandoar da’k dat dizze keer wà in’n titel van’n blog loate teruggekomn…

20 september – Zeute herinneringen

De vrouwe har vandage de oole Playmobil ambulance neurig vuur het waark, dus den wörn van’n zoolder èhaald, woerte à twintig joar stön. Wie hebt al het Playmobil spölgood netjes bewaard want ie weet mear nooit o’j het neurig hebt. En a’j dat dan wier zo op de toafel zeet komt er allerlei zeute herinneringen noa boangn zoas oawer Boerie en Boerinnie van de Boerderijset. En As en Best, de twee wegwerkers van Playmobil. Hoe drok is ter neet met espöld.

‘De herinnering is het parfum van de ziel’ schreaf George Sand à. Wieze weure! In dit geval mu’k dan ok letterlijk deankn an Lou Lou parfum, woer ik ok wier zeute herinneringen anhebbe…

De ambulance met waarkende zweailechen