31 oktober 2022 – De vuilnisboot

Vrogger (eind joarn 70 en doarnoa heel vake herhaald ) ha’j op televisie de wichterserie “de Bereboot”. Vuur de leefhebbers hier de link noar het deuntje ( de tjoen) wat un heeln dag in’n kop blif hangn: tjoen Bereboot . Hier mo’k an deankn toe’k vandage in Utrecht dizze vuilnisboot zagge. Met al die terassen an de Oole Grachte is het inderdoad heel handig um al’n pröttel met de boot op te haaln. Met de vrachwage jaage oe kets vaste in de smalle weenkelströatjes en blieuwe ie trappe op en neer loopn met de zwoare ofvalbäkke. Dan is de vuilnisboot völle makkelijker!

Mear wa’k mie ofvroage, zolln ze noa ofloop nò ok nog un glas limonade dreenkn bie tante Neel in het Zeemanshuis? Of zit den inmiddels in het bejoarnhoes?

30 oktober 2022 – Un schilderi’je

Hieroonder zee’j twee schilderie’jn van ne vrouwe met nė hoond.

Un eersen is van Jan Adam Kruseman en is un portret van Alida Christina Assink oet 1833.

Un tween is hedendaags schilderi’je van de vrouwe met Shilo, het heunke van mie schoonzuster (zwoagerinne op zien Duuts).

Mag ie bepaaln welken da’j un meuisen veendt. Ik hebbe miene keuze àl èmaakt…

29 oktober 2022 – Op’t rabat

Het weer of de papavers bint kets op’t rabat. Duur de hoge temperatuurn goat de papavers nò àl bleuin, terwiel het de bedoeling is dat dit pas tookn joar geet gebuurn. Ik heb ze dit joar èzeaid en het bint twee-jeurige plaantn die het tweede joar pas goat bleuin. Mear ja, stoppn kaank ze neet mear. Grote vroage is nò wat ze tookn joar goat doon? Nog een keer bleuin?

28 oktober 2022 – TBLWG

Vandage har Tubantia as kop dat de leu in Twente het gelukkigst bint van iederene in Nederlaand. Ondaanks da’k zo gelukkig binne, toch mear eawn un kritische nötte 🙂 bie dit berich. Ik leaze namelijk dat dit oonderzoch is duur de Twente Board. En die wilt heel geane un positieven oetkomst. Het is in dit geval de slager den zien eengste vleis (bakleawerwors) kuurt. En natuurlijk is dat un bessen!
In plaatse van Bruto Twents Geluk (BTG) könt zie hier doarumme better sprekkn over TBLWG (Tweants Bak Leawer Wos Geluk), want dat klopt helemoal. En dan hoo’j ok neet mear van oetgebreide oonderzeukn in 11 dimensies meer oet te voern. De dimensie “Smaak” is dan mear as voldoende…(en ‘burn-out’ köj dan vervangn duur ‘annebakkn’)

27 oktober 2022 – Mastjoar

Het is dit joar un zogenaamd mastjoar en dat kaank heel duudelijk zeen op het gazon! Oawerà eikels in’t grös. Ik heb vanmiddag doarumme mear het gazon eikelvri’j emaakt met de haarke. Dit um te vuurkomn da’w volgend joar het grös neet mear duur de beume zeet…

24 oktober 2022 – De kleenke

Hieroonder un vuurbeeld van een echte duurkleenke. Dat zeej rechtevoort neet meer zovölle in de stalduurn. Doar hebt ze nòj vake duurkrukn in de duure zittn of zie hebt skoefduurn.
Nè kleenke is een sloetiezer an de duure. Het koomp van het oold-Nederlààndse woord “clinke”, dat is un iezeren booltn um iets vaste te zettn. In dit geval is het un vallnd duuriezer. De kleenke zit an de binn’nkàànte van de duure en hàànk in nè neuze of haakn met nè oplooprugge, den an un duurpos is vastemaakt. At de duure dichte wördt ètrökkn dan vaalt de kleenke oawer de neuze.
Ie zolln hier nog un sprekwoord oawer könn maakn: “de kleenke op ‘n neuze krieng”. Dit is de oawertreffende trap van “het lid op ‘n neuze kriengn”. Kriej bie het lid nog ietskes, bie de kleenke kriej helemoal niks meer. Het zit op slot! Un vuurbeeld hoej met oole wëure toch wier ni’je sprekwoordn könt maakn.

23 oktober 2022- Meandern

Noa twee dage in de stad te hemn roondeleupn bi’w vandage mear’n bos innedökn. Wie hebt un lekker stuk ewaandeld in’t bos dat laankzaam in haarfststemming koomp. Wat oons opväl is dat er weinig leu in’n bos leupn, Heel wat aans as het Riessens Schwarzwald woer het zeundaangs knap drok kan wean. Kloarbliekelijk verstoat ze hier onder ‘spazieren’ alleanig un wandeling noar de postbusse of noar’n weenkel.
Wat ok mooi was um te zeen is dat ze ok in Duutslaand bezig bint um beekjes wier te loatn meandern. In Nederlaand kö’j der soms vroagteakns bie zettn umdat het un vrach met geeld kost terwiel het water àl enigzins natuurlijk leup (de Regge bie Riessen is hier un mooi vuurbeeld van), in Duutslaand bint ze in het verlean wat rigoreuzer èwes met het kanaliseren van de waterloopn. Zo leup vrogger de Brookbäke woe’w vandage langs spaziern geheel duur un rechte beton’n bedding. Dat hebt ze no wier ongedoan emaakt, duur de bekke te loatn meandern in un ni’je bedding van zaand. Ik deanke wà dat dit un postieven invlood hef op de natuur. Op beton wil neet zovölle greuin…

Padnsteule genog!
Genog brandhoolt! Helaas wa’k ‘n anhanger vergetn..
Un raa Duuts afgodsbeeld (zoonder aarme)
Mooi greun en weinig leu
De opni’j meanderende Brookbekke
Oonderweg noar hoes zeej de meuiste haarfstkluurn nog

22 oktober 2022 – Net Dreanthe

Vandage bi’w noar Oldenburg èwes, dat miln in het Oldenburgerland in Neder-Saksen lig. Oldenburg is bekeand vanwege de grühnkohl ofwà un moos den hier völle verbouwd wordt. Zie neumt zich dan ok de mooshoofdstad van de wereld. A’j kiekt noar het grote veeld met moos hieroonder, wa’w zaggen bie de Vau Vau Vau, komt er wie met oonze zes moosplantjes in’n hof nog wà bekaaid met of. Mear ja, verschil mut er wean.
Wie hebt vandage un roondwandeling duur de stad edoan met as hoogtepunt het bezeuk an het museum vuur natuur en mens. A’k het zo begriepe was het hier vrogger ene armeudige boele, wa’j het beste könt vergeliekn met Dreanthe: turf, hoogvenne en aarme zaandgroondn. Wie zaggen nog van zelfde plaggenhutn die ook bie Ellert en Brammert zeet. Noar’n oorlog was Neder-Saksen (met name Emslaand) een van de aarmste bondeslanden van Duutslaand. Net as Dreanthe. Mear met vólle inspanning en geeld is het nò un welvarend gebied met völle intensieve veeholderi’je en mais en aepeln, Net Dreanthe dus…

Moos, moos en nog eens moos
De maark van Oldenburg met op de achtergroond un spandook vuur’n moos
Het landesmuseum vuur natuur en mens
Het dreehookige burgermeastershoes
Tja, àwier 30 joar ėtrouwd, doar köw wà un selfie an woangn

21 oktober 2022 – Bremen

Wie hebt vandage Bremen bezoch. Um un betje bekeand te wörn met dizze stad (570.000 inwonners) he’w twee keer un rondleidin emaakt met nè gids: ‘s morns ears eentje duur de stad en ‘s middaangs un aandern duur het oole Rathaus. Het is allemaol te völle um op te schriewn wa’w hebt ezeen, dus doarumme he’k vandage wat mear foto’s met oonderschrift der neerezet.

Un dag beginn met ne komme koffie
Het plein bie het Rathaus stön vol met kaarmisattracties umdat er joarmaark is
Gelukkig gen kaarmis in de oole raadhuiszaale. Wà bootn an’t plafond…
Un goeie road vuur de roadsleden…
Het bekeande beeld van de Bremer stadsmuzikanten steet nöast het Rathaus
Un Dom vam Bremen stamt oet de 11e eeuw
Un dom van binnn
Het Rolandstandbeeld oet 1404 (UNESCO beschaarmd), steet tusken het Rathaus en’n Dom. Oonze Roland hef nog wà peuntige kneene…
Un gleaske Beck’s moch ok neet ontbrekkn
Nederlaandse weendmölln warn neurig um de boele dreuge te hooln
Un muurversiering
De Neptunes-bronnen bint in 1991 èmaakt
Ok Bismarck, alhoewel Bremen onafhankelijk bleef, mog neet ontbrekn in Bremen
En natuurlijk verkochen ze ok nog dahlia’s op de maark…

20 oktober 2022 – Fazaantn weg

De vrouwe en ik sind un paar dage weg um het drokke Tweante te ontvluchen. Dizze keer bi’w in de buurte van Oldenburg en Bremen in Noord-Duutslaand. Wie zit op het rustieke plattelaand in de helfte van un oole boerderie met nog enkele authentieke sfeerelementen, zoas ze dat zo mooi könt zengn. In oons geval bint dat de gebeentn in de kökn en kamer woer nog ringe anzit woe’j de beeste met nè kettn an vastemaakn. A´j zonne constructie in un modern hoes zolln hemn, zo’j der hoaste wat van goan deankn (iets met wichter die neet wilt lustern)…

Bie het dagelijks rondje loopn kwamn wie ok oawer de Fasanenweg. Genne fazaante èzeen! Allemoal weg. Snap ie dat nò?