25 november 2022 – Lasagna

Ik heb vandage lasagna èmaakt. Gen gewone lasagna mear bolln lasagna! In un reetn maande he’k bloombolln in verschillende löagkes èpot. Allereerst tulpn, doarnoa narcissen en as leste sneeuwroem. (gennen foto van èmaakt) Het is de bedoeling dat ze straks in het vuurjoar noar mekaa goat bleuin, te beginn met de sneeuwroem. Zo he’j het hele vuurjoar bloomn.
En nò mear ofwachen of dit ok zo geet gebuurn, want at alles duur mekaa geet bleuin krie’k ter un mooin kroam van. Gen lasagna mear stamppot (zoonder wos)!

24 november 2022 – Doar blif niks van oawer

Wat un klein betje nachvos à neet kan doon! Op un eersen foto van eind oktober zee’j de Oostindische kers nog volop in’t greune blad zitten. Het leak wàl of datte steeds grötter wörn, zelfs de baanke wörn àl vuurzichtig duur hum in beslag ènömn. Ik hàr àl visioen’n da’k tookn joar ene grote greune oranje bleuiende mure van Oostindische kers achterin’n tuin zolle hemn.
Mear toen gung der vanwekke un vors oawerhen, en wat blik, doar bleaf niks van oawer! Het is nò un grieze greune slappe zooi. De visioen’n dee’k harre mu’k zo heanig an biestelln, de mure wördt un steentje.
Ik mosse hier eawn deankn an de weure van Prediker oet de NBV van 2021: “Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte”. En zo is het ok wà wier, doar blif niks van oawer.
Ps. De Statenvertaling geet juust oawer ijdelheid dus het teangnoawergestelde van de leugte, wat hier ok wier op slöt: “IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!”

21 november 2022 – Horrorweenter

Un horrorweentee is begönn! Heftige sneeuwval zorgen vannach vuur un dik pak snee op station Riessen. Gelukkig kon un NS-trein der nog net duurkomn, zoda’k wier un spannenden dag op de NS-burelen te Utrecht konne duurbrengn…

20 november 2022 – Het mooi-seizoen

Het moos-seizoen is wier officieel begönn! Doarumme vandage foto’s van de oetgebreide moosvelden van’n Waterhook! Het koninklijk bezeuk van gistern is hier debet an want un moos geet noa zulk vorstelijk bezeuk zeuter smaakn. Dit koomp duurdat duurdat un zetmeel in de blaan wordt ummezet in suuker, wat dan as un soort anti-vries fungeert. Tenminste dat zengt de geleerdn, mear bie un smaaktest oonder kenners was ter volgens de Volkskrant gen verschil te preuwn. Wieleu as expert preuwt dit natuurlijk wàl direct…

18 november 2022 – Kerstmenu

Doar löp nò bie oons un fazaantnhaan um’t hoes hen. He is zich kloarbliekelijk neet bewust van het wildseizoen en de van kommende kasdage, want bie oons borrelt nò spontaan ideeën op oawer het kerstmenu. Hoe zol dat toch könn?

16 november 2022 – Vol?

Al die geruchen oawer stampvolle treinen klopt ok neet. Hier zee’j de wachkamer op station Deawnter. Nöms te zeen! Zoln ze allemoal in’n trein zittn? Mu’k ter wàl eawn biezengn dat dit ‘s morns un half zeunge is…

15 november 2022 – Zie kiekt oe an

Oawreral wooj goat woj teangwoordig in de gaatn èheuln. Is het neet duur de techniek, dan is het wà duur de natuur. Kiekt mear noar onderstaonden foto van un antal beume die an het begin van’n Eawersdiek stoat.  Het lik wà of ze oongn in’n bas hebt. Zie kiekt oe an aj dur langskomt! Dat dut mie deankn an de enten oet ‘n film “Lord Of The Rings”. Gelukkig hebt ze gen beene zodat ze oe achternoa komt!

14 november 2022 – Un neuze volgen

Oei, dat wordt tookn joar wier heel völle smaakvolle gerechen oet Kokn met’n Kroaks met un oosters en mediterraan tintje. Wie könt dan kokn met oonzen eengsen knoflook. Dizzen ha’k les in oktober èpot en koomp no àl boangn de groond. Dat beloawt völle goods! Ik deanke da’j oons dan àl van veartn könt roekn, duur alle zwoare knoflookdaampn die oe tegemeute driewt. Is natuurlijk wàl makkelijk a’j de leu wilt oetduutsen woe’w precies woont. Gewoon’n neuze volgen…